Źródło

Wosk na wały zwarciowe

Reklama

Działanie

O.Wosk dentystyczny w postaci uformowanych wałów zwarciowych.

Wskazania

Z.Rejestracja zwarcia w jamie ustnej podczas wykonywania protez zębowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Dawkowanie

S.Postępować według procedur stosowanych podczas rejestracji zwarcia oraz modelowania wosku.

Reklama

Uwagi

Zachować ostrożność podczas topienia materiału, ze względu na możliwość poparzenia gorącym woskiem.

Pharmindex