Acard, tabletki dojelitowe powlekane, 75 mg, 30 szt.

Acard, tabletki dojelitowe powlekane, 75 mg, 30 szt.

cena 6,49 zł

Dodaj do porównania Ulotka leku

Acard zawiera kwas acetylosalicylowy. Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Działanie

Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Wskazania

Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest zapobieganie agregacji krwinek płytkowych:

 • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
 • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • prewencja wtórna u osób po przebytym już zawale,
 • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
 • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
 • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
 • zapobieganei zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,
 • zapobieganie zakrzepicy zylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
 • u osób po przebytym udarze zatorowym mózgu;
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Acard:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składniik leku,
 • jeśli u pacjenta stwerdzono skazę krwotoczną,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową żołądku i (lub) dwunastnicy,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek,
 • jeśli u pacjenta stwierdzonociężka niewydolność wątroby,
 • jeśli u pacjenta wystąpiły napady tzw. astmy aspirynowej i były wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ,
 • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
 • nie stosować leku jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
 • nie stosować leku u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi, z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań w postaci uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye'a).

Skład

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, kwas stearynowy, krzemionkę koloidalną uwodnioną, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, talk, emulsję antypienną.

Dawkowanie

Zapobieganie zawałowio serca u osób dużego ryzyka: 1 tabletka na dobę.
Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca - jednorazowo 4 tabletki (rozgryźć).
Niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna po przebytym zawale serca:  1 tabletka na dobę.
Stan po wszczepieniu pomostów aortalno - wieńcowych, angioplastyce wieńcowej: 1 tabletka na dobę.
Zapobieganie zatorom naczyń mózgowych i napadowm TIA : 1 tabletka na dobę.
Po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów Z TIA : 1 tabletka na dobę.
U osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych: 1 tabletka na dobę.
Zapobieganie  zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka: 1do 2 tabletek na dobę.
Zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc: 1do 2 tabletek na dobę.

Tabletki nalezy połykać w całości.

Uwagi

Lek można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży, jedynie po konsultacji z lekarzem.Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dostępność w aptekach

Odpowiedniki i zamienniki

Polocard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 30 szt

Polocard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 30 szt

Polocard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt

Polocard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt

Acard, tabletki dojelitowe powlekane, 75 mg, 60 szt.

Acard, tabletki dojelitowe powlekane, 75 mg, 60 szt.

Polocard,150 mg, tabletki dojelitowe, 30 szt

Polocard,150 mg, tabletki dojelitowe, 30 szt

Polocard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt

Polocard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt

Aspimag, 150 mg + 21 mg, tabletki, 50 szt.

Aspimag, 150 mg + 21 mg, tabletki, 50 szt.

Acard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

Acard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

Aspirin Cardio, 100 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

Aspirin Cardio, 100 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

Acard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 30 szt.

Acard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 30 szt.

Aspifox, 75 mg, tabletki dojelitowe, 56 szt.

Aspifox, 75 mg, tabletki dojelitowe, 56 szt.