Gaza niejałowa, bawełniana, 17 nitkowa, 1/2 m2, 1 szt. (Paso Pasomed)

Gaza niejałowa, bawełniana, 17 nitkowa, 1/2 m2, 1 szt. (Paso Pasomed)

cena 1,13 zł

Dodaj do porównania Ulotka leku

Gaza niejałowa 17-nitkowa
1 szt. - 1/2 m2

Wskazania

Po wyjałowieniu wyrób przeznaczony do opatrywania ran oraz pochłaniania płynów w trakcie zabiegów.

Uwagi

  • Wyrób medyczny, niejałowy, jednorazowy.
  • Nie stosować bezpośrednio na rany bez wyjałowienia.
  • Produkty muszą być wysterylizowane przed użyciem do inwazyjnych celów chirurgicznych.
  • Produkty są przeznaczone do jednorazowego użycia.
  • Podczas powtórnego zastosowania grozi niebezpieczeństwo zakażenia pacjenta.
  • Stosować po wyjałowieniu parą wodną w procesie zwalidowanym (134°C, 5 minut) po przepakowaniu w opakowanie przeznaczone do sterylizacji. Przepakowanie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel spełniający wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie higieny osobistej w środowisku o nadzorowanych warunkach spełniających wymagania czystości mikrobiologicznej powietrza maksymalnie 100 cfu/m3 ] oraz czystości pyłowej powietrza dla klasy 7 według aktualnie obowiązującej normy EN ISO 14644-1.
  • PASO-TRADING SP. Z O.O. nie odpowiada za walidacje procesu sterylizacji, regularną kontrolę i monitorowanie procesu sterylizacji na stanowiskach, gdzie odbywa się sterylizacja, za właściwość procesu sterylizacji i uwolnienie produktu.

Dostępność w aptekach