Noctis

Pochodna etanoloaminy o przeciwhistaminowym działaniu. Jest ona konkurencyjnym, odwracalnym i niespecyficznym antagonistą receptorów histaminowych H<sub>1</sub>. Wykazuje istotne działanie nasenne i uspokajające, a także działanie...

Roxiper

Połączenie leku hipolipemizującego (rozuwastatyna) z inhibitorem ACE (peryndopryl) oraz z lekiem moczopędnym (indapamid). Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość...

Sortabax HCT

Preparat stanowi połączenie losartanu - antagonisty receptora angiotensyny II oraz hydrochlorotiazydu - leku moczopędnego, wykazują działanie addycyjne w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi, obniżając ciśnienie w większym stopniu niż...

Tiapridal

Neuroleptyk, niezależny od cyklazy adenylowej, selektywny antagonista receptorów dopaminergicznych D<sub>2</sub>. Jego powinowactwo do receptorów dopaminergicznych D<sub>1</sub> jest małe. Wykazano, że lek jest...

Triveram

Połączenie leku hipolipemizującego (atorwastatyna) z inhibitorem ACE (peryndopryl) oraz z antagonistą wapnia (amlodypina). Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA - enzymu katalizującego przemianę...

Ultiva

Selektywny agonista receptora <i>µ</i>-opioidowego, charakteryzujący się szybkim rozpoczęciem i bardzo krótkim czasem działania. Działanie remifentanylu na receptor <i>μ </i>jest odwracalne pod wpływem...

Amisan

Neuroleptyk z grupy benzamidów. Amisulpryd wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D<sub>2</sub> i D<sub>3</sub>, do których wykazuje duże powinowactwo. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów...

Avelox

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów, hamujący aktywność bakteryjnych topoizomeraz typu II (gyraza DNA i topoizomeraza IV), które są niezbędne do prawidłowego przebiegu replikacji, transkrypcji i naprawy bakteryjnego DNA. Zwykle działa...

Bisocard

Kardioselektywny lek β<sub>1</sub>-adrenolityczny. Znacząco obniża aktywność reninową osocza. U pacjentów z dławicą piersiową zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen w wyniku zwolnienia czynności serca oraz...

Cisatracurium Actavis

Lek zwiotczający mięśnie szkieletowe o strukturze benzylizochinolinowej, wywołujący blok niedepolaryzacyjny, o średnio długim czasie działania. Cisatrakurium wiąże się z receptorami cholinergicznymi płytki motorycznej, antagonizując...