Nowy sklep

już ON-LINE

Co to jest biorównoważność i biodostępność?

Biorównoważność definiuje się jako brak znaczących różnic w stężeniu i dostępności biologicznej substancji aktywnej po podaniu pacjentowi leków w tej samej dawce i postaci w tych samych warunkach.

Zmiany na liście leków refundowanych – lipiec 2013

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl opublikowało nowy projekt wykazu leków refundowanych na kolejne dwa miesiące. Pacjenci zapłacą mniej m.in. za produkty stosowane w białaczce, stwardnieniu rozsianym oraz leki przeciwzakrzepowe.

Zmiany na liście leków refundowanych – lipiec 2013

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl opublikowało nowy projekt wykazu leków refundowanych na kolejne dwa miesiące. Pacjenci zapłacą mniej m.in. za produkty stosowane w białaczce, stwardnieniu rozsianym oraz leki przeciwzakrzepowe.

Co to jest Dobra Praktyka Produkcyjna?

Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP (Good Manufacturing Practice) to zbiór działań ustanowionych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu.

Zmiany na liście leków refundowanych - styczeń 2013

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiło się już VII i zarazem pierwsze w na rok 2013 rozporządzenie o zmianach w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o liście NFZ

Ustawa refundacyjna reguluje nie tylko kwestie związane z promocją i reklamą w aptekach. To przede wszystkim akt prawny, który jasno określa ceny i marże leków refundowanych. Warto się z nią zapoznać także po to, by na bieżąco...

Dlaczego polscy seniorzy przepłacają za leki?

Największą grupę osób, która zapada na choroby przewlekłe, stanowią seniorzy. Statystyki mówią, że średnia liczba schorzeń przewlekłych przypadająca na osoby w wieku 60-69 lat to 2,8 schorzenia, a dla osób w wieku powyżej 80 lat –...

Jest lista 279 refundowanych leków

Od 16 listopada zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. W wykazie znajduje się aż 256 leków generycznych; 22 zawierających substancje czynne dotychczas nieobecne w wykazach; 1 refundowany w nowym wskazaniu. Łącznie na listach...

Zmiany na liście leków refundowanych – styczeń 2014

Styczeń 2014 – aktualizacja wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Co to jest substancja aktywna?

Substancja aktywna (czynna) to substancja lub mieszanina substancji, która ma zostać wykorzystana do wytworzenia produktu leczniczego i ma na celu wywołanie działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego w celu przywrócenia,...