Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Agapurin

Spis treści

Reklama

Agapurin - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg lub 600 mg pentoksyfiliny.

Reklama

Agapurin - działanie

Lek poprawiający mikrokrążenie dzięki zmniejszeniu lepkości krwi i działaniu przeciwzakrzepowemu. Pentoksyfilina zwiększa zaburzoną elastyczność erytrocytów i hamuje ich agregację, zmniejsza agregację płytek krwi, zmniejsza stężenie fibrynogenu, zmniejsza przyleganie leukocytów do śródbłonka, aktywację leukocytów i następcze uszkodzenia śródbłonka oraz zmniejsza lepkość krwi. Po podaniu preparatu SR pentoksyfilina jest uwalniana powoli przez 10-12 h, utrzymując w tym czasie stacjonarne stężenie leku. Wchłania się prawie całkowicie i podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę (całkowita biodostępność wynosi 20-30%). Jest niemal w całości metabolizowana w wątrobie. Główny czynny metabolit to 1-(5-hydroksyheksylo)-3,7-dimetyloksantyna (metabolit 1) osiąga 2-krotnie większe stężenie we krwi w porównaniu do pentoksyfiliny. Oba związki znajdują się w stanie odwracalnej równowagi biochemicznej redukcji-utleniania, z tego względu powinny być rozpatrywane jako jednostka aktywności i dlatego ilość substancji czynnej jest znacząco większa. T0,5 pentoksyfiliny wynosi około 1,6 h, a metabolitów - 1-1,6 h. Pentoksyfilina jest w >90% wydalana przez nerki w postaci spolaryzowanych, nieskoniugowanych, rozpuszczalnych w wodzie metabolitów.

Reklama

Agapurin - wskazania

Zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego; chromanie przestankowe lub bóle spoczynkowe, angiopatia cukrzycowa, zarostowa choroba naczyń tętniczych, zmiany troficzne (zespół pozakrzepowy, owrzodzenie podudzi, zgorzel), angioneuropatie. Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka). Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itp.) spowodowane zaburzeniami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci itp.).

Reklama

Agapurin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, inne metyloksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedawno przebyty ostry zawał serca lub udar mózgu. Znacząco nasilone krwawienie i choroby z dużym ryzykiem krwotoków. Wylew do siatkówki.

Reklama

Agapurin - ostrzeżenia

Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka u pacjentów z: niedociśnieniem tętniczym lub ryzykiem wystąpienia nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych, ostrym zawałem serca, cukrzycą, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Monitorować pacjentów z CCr <30 ml/min i (lub) ciężką niewydolnością wątroby (opóźnienie wydalania pentoksyfiliny, zmniejszyć dawkę leku); ze skłonnością do krwawień lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, antyagregacyjne; stosujących leki przeciwcukrzycowe; leczonych cyprofloksacyną, teofiliną. Podczas leczenia zalecane jest monitorowanie morfologii krwi. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia krwawienia do siatkówki lub ciężkiej reakcji alergicznej. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania leku u dzieci.

Reklama

Agapurin - ciąża

Nie zaleca się stosowania w ciąży. Pentoksyfilina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, lekarz powinien dokładnie ocenić potencjalne korzyści wynikające z leczenia dla matki względem potencjalnego ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Lek nie jest wskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Reklama

Agapurin - efekty uboczne

Często: nudności, wymioty, wzdęcia, ból brzucha, biegunka. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niewyraźne widzenie, uderzenia gorąca. Rzadko: wstrząs anafilaktyczny, hipoglikemia, niepokój, zaburzenia snu, omamy, tachykardia, palpitacje, arytmia, dusznica bolesna, niedociśnienie, cholestaza, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, skórne reakcje alergiczne, rumień, świąd, pokrzywka, zwiększona potliwość. Bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia, krwawienia (np. do skóry, błon śluzowych, żołądka, jelit). Częstość nieznana: leukopenia lub neutropenia, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna, pobudzenie, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli, zaburzenie żołądka i jelit, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, uczucie pełności w brzuchu (uczucie sytości), zaparcia, nadmierne wydzielanie śliny, obrzęk naczynioruchowy, wysypka.

Agapurin - interakcje

Pentoksyfilina może nasilać działanie: leków przeciwnadciśnieniowych (w tym inhibitorów ACE) i innych preparatów obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. azotanów); insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (kontrolować glikemię); leków przeciwzakrzepowych i antyagragacyjnych takimi jak klopidogrel, eptifibatyd, tirofiban, epoprostenol, iloprost, abcyksymab, anagrelid, NLPZ inne niż selektywne inhibitory COX-2, acetylosalicylany (kwas acetylosalicylowy lub acetylosalicylan lizyny), tiklopidyna, dipirydamol - monitorować parametry krzepnięcia. Może zwiększać stężenie oraz nasilać toksyczność teofiliny oraz cyprofloksacyny. Jednoczesne stosowanie z cymetydyną, cyprofloksacyną może zwiększać stężenie pentoksyfiliny i jej czynnego metabolitu w osoczu i nasilać działania niepożądane.

Agapurin - dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. SR 400 2-3 razy na dobę lub 1 tabl. SR 600 1-2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym mogą wymagać specjalnego schematu dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (CCr <30 ml/min) dawkę należy zmniejszyć do 50-70% zazwyczaj zalecanej dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji leczenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest zmniejszenie dawki; decyzję o stosowanej dawce podejmuje lekarz prowadzący w zależności od stopnia nasilenia niewydolności wątroby i indywidualnej tolerancji leczenia. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia można przyspieszyć działanie pentoksyfiliny poprzez jednoczesne podanie pentoksyfiliny w tabl. i w postaci wlewu dożylnego. Sposób podania. Tabl. połykać w całości, bez rozgryzania, popić. Przyjmować o tej samej porze dnia, najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Agapurin - uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
PentoHEXAL
Polfilin
Trental
Apo-Pentox

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!