Polityka prywatności

2015-07-24

Niniejsze oświadczenie zastosowane jest między Użytkownikiem Portalu i Pharma Partner sp. z o.o. właścicielem i zarządcą Portalu Medme.pl. Dotyczy ono wszelkich zebranych i użytych danych oraz informacji.

Korzystanie z niniejszego Portalu i przekazywanie informacji przez Użytkownika Portalu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika Portalu na zbieranie i wykorzystywanie danych przez Pharma Partner sp. z o.o. zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Zarządca portalu jest zobowiązany do zapewnienia łatwości korzystania ze strony, dostępności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas obsługiwania danych osobowych.

Zarządca portalu zapewnia bezpieczeństwo i prywatność swoich klientów używając najlepszej dostępnej technologii systemów zabezpieczających. W celu użytkowania niektórych stron Portalu, prosimy Użytkowników Portalu o zarejestrowanie się.

Nie używamy danych bez zgody Użytkownika Portalu do wysyłania ofert reklamowych oraz e-maili. Zarządca portalu nie wysyła ofert i niepotrzebnych informacji w formie spamu. Informacje podane przez Użytkowników Portalu będą wykorzystane tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Poprzez rejestrację na naszej stronie i wprowadzenie danych osobowych natury prywatnej, Użytkownik Portalu akceptuje warunki umowy polityki prywatności i zgadza się na przechowywanie przez jego danych. Gwarantujemy, że przetrzymywanie oraz wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika Portalu zostanie zminimalizowane do niezbędnego zakresu.

Wszystkie informacje i dane przetrzymywane przez Zarządcę portalu są ściśle chronione prawem wewnętrznej polityki firmy oraz obowiązującego prawa. Wszyscy pracownicy Zarządcy portalu są świadomi obowiązujących praw,

Niniejsze oświadczenie o prywatności obowiązuje tylko w przypadku informacji zebranych od Użytkownika Portalu podczas jego odwiedzin na Portalu. Nie stosuje się do innych informacji dostarczonych dobrowolnie poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób.

Informujemy, że Portal zawiera na swojej stronie linki do innych stron. W ramach polityki prywatności nie udostępniamy tym stronom danych naszych klientów. Radzimy Użytkownikom Portalu, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznali się z ich polityką prywatności tych stron.

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy tylko Portalu Medme.pl.

Użytkownik Portalu ma prawo zażądania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez Zarządcę portalu. Każde żądanie może wiązać się z opłatą administracyjną.

Odwiedziny i użytkowanie Portalu oraz wszelkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych są przedmiotem niniejszego oświadczenia o prywatności i odpowiednich przepisów polskiego prawa.

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą umieszczone na stronie głównej Portalu.

Zarządca portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zalecamy Użytkownikom Portalu sprawdzanie od czasu do czasu naszego oświadczenia o prywatności.Poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownik Portalu zgadza się na warunki niniejszej polityki prywatności.

Zobacz także

Kontakt
O nas
Pomoc
Regulamin konkursu FB
Reklama
Regulamin programu lojalnościowego
Pliki cookies
Regulamin

Dołącz do nas