Albothyl

Spis treści

Albothyl - skład

1 globulka dopochwowa zawiera 90 mg polikrezulenu.

Albothyl - Działanie

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwbakteryjnym na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne oraz beztlenowe. Właściwości terapeutyczne polikrezulenu wynikają z dwóch powiązanych mechanizmów działania: działania przeciwbakteryjnego i wybiórczej denaturacji martwych tkanek. Dzięki wybiórczej koagulacji i eliminacji martwych oraz chorobowo zmienionych komórek następuje odnowa nabłonka i powrót do zdrowia. Nabłonek płaski jest oporny na działanie polikrezulenu. W przypadku komórek nabłonka walcowatego już po kilu sekundach od zetknięcia z polikrezulenem dochodzi do obrzmienia jądra komórkowego i cytoplazmy, co prowadzi do złuszczania się komórek. Po podaniu dopochwowym polikrezulen wchłania się w minimalnym stopniu.

Albothyl - wskazania

Miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy. Preparat nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentek z tych grup wiekowych.

Albothyl - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w czasie miesiączki.

Albothyl - ostrzeżenia

Globulek nie należy połykać - polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku. Osoba, która połknęła globulki dopochwowe powinna natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu preparatu z oczami, w razie kontaktu oczy należy natychmiast przemyć wodą (może być konieczne przeprowadzenie konsultacji okulistycznej). W czasie leczenia preparatem oraz w ciągu 7 dni od jego zakończenia pacjentka nie powinna odbywać stosunków płciowych. Preparat intensywnie pobudza proces gojenia. Nie ma powodu do niepokoju w przypadku oddzielania się (nawet w dużych ilościach) martwiczych tkanek ze zmienionych chorobowo obszarów. Jest to objaw leczniczego działania preparatu. Aby zapobiec podrażnieniom, skoagulowane tkanki powinny być usuwane. Lek nie zapobiega zakażeniom wywołanym wirusem HIV ani innym chorobom przenoszonym drogą płciową, np. rzeżączka czy kiła.

Albothyl - ciąża

Preparat można zastosować w okresie ciąży tylko ze ściśle określonych wskazań i po uwzględnieniu ryzyka dla matki i dziecka wynikającego z leczenia. Nie przeprowadzono badań u kobiet w ciąży, jednak badania na zwierzętach nie dostarczyły danych o wystąpieniu wad rozwojowych płodu po zastosowaniu polikrezulenu. Brak danych na temat przenikania składników produktu do mleka kobiet karmiących piersią. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na zaburzenia płodności.

Albothyl - efekty uboczne

Bardzo często: suchość sromu i pochwy. Często: wydalanie strzępów błony śluzowej. W trakcie stosowania preparatów zawierających polikrezulen, donoszono o występowaniu: pokrzywki, układowych reakcji alergicznych (np. obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka) do anafilaksji włącznie, kandydozy pochwy, świądu sromu, uczucia dyskomfortu i pieczenia oraz uczucia ciała obcego w pochwie. Jeśli wystąpią wyraźne objawy miejscowego podrażnienia, pacjentka powinna przerwać stosowanie leku i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

Albothyl - interakcje

Nie są znane.

Albothyl - dawkowanie

Dopochwowo. W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc. Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni. Jeśli objawy w tym czasie nie ustąpią, pacjentka powinna przerwać stosownie leku i zasięgnąć porady lekarza. Brak danych o nawrotach choroby po przerwaniu leczenia preparatem. Sposób podania. W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli. Jeśli preparat podaje się pacjentce w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu należy zastosować tampon, który pacjentka musi usunąć w ciągu 1-2 h od chwili wprowadzenia globulki.

Albothyl - uwagi

W czasie stosowania preparatu należy unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł. Jeśli nastąpi zabrudzenie tkaniny czy skóry preparatem, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą, aby nie dopuścić do wyschnięcia. Plamy widoczne na powierzchni globulek wynikają z naturalnego wyglądu podłoża globulek i nie wpływają na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Pharmindex