To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Aromek - skład i dawkowanie. Jak brać lek na owulację?

Aromek jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym letrozol. Stosuje się go w trakcie zaawansowanego raka piersi, również u kobiet z naturalną lub sztucznie wywołaną menopauzą. Wykorzystywany jest również w czasie przedłużenia leczenia uzupełniającego u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Nie należy stosować ciąży lub w trakcie karmienia piersią.
Spis treści

Reklama

Skład leku Aromek

1 tabl. powl. zawiera 2,5 mg letrozolu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Jakie jest działanie leku Aromek

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów), przekształcającej androgeny (głównie androstenedion i testosteron) do estronu i estradiolu. Letrozol wpływa na aromatazę poprzez odwracalne wiązanie z cytochromem P-450 aromatazy, w wyniku czego hamuje biosyntezę estrogenów we wszystkich tkankach, w których są obecne.

U kobiet po menopauzie z zaawansowanym nowotworem piersi, dobowe dawki letrozolu zmniejszały stężenia estradiolu, estronu i siarczanu estronu o 75-95% w stosunku do stężeń początkowych.

Blokada syntezy estrogenów nie prowadzi do kumulacji prekursorów androgenowych. Stężenia LH i FSH we krwi oraz czynność tarczycy również nie ulegały zmianie po podawaniu letrozolu. Po podaniu doustnym letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (średnia całkowita biodostępność wynosi 99,9%).

Spożywanie posiłków nieznacznie wpływa na szybkość wchłaniania leku, co nie powinno mieć klinicznego znaczenia. Wiąże się z białkami osocza w około 60%. Jest szybko i intensywnie dystrybuowany do tkanek. Główną drogą metabolizmu letrozolu jest redukcja do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu - karbinolu, która przebiega przy udziale izoenzymów 3A4 i 2A6 cytochromu P-450.

Jest wydalany głównie z moczem w postaci metabolitu, w niewielkiej ilości z kałem. T0,5 wynosi około 2 dni. Stężenia leku w stanie stacjonarnym utrzymują się na stałym poziomie, nie występuje kumulacja letrozolu.

Wskazania do stosowania leku Aromek

Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi posiadającego receptory dla hormonów, u kobiet po menopauzie. Leczenie zaawansowanego nowotworu piersi u kobiet z naturalną lub sztucznie wywołaną menopauzą, które wcześniej leczone były lekami blokującymi receptory estrogenowe i u których nastąpił nawrót lub progresja choroby. Leczenie uzupełniające u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Przedłużenie leczenia uzupełniającego u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po zabiegu chirurgicznym i standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem. Nie potwierdzono skuteczności letrozolu u kobiet z rakiem piersi nie posiadającym receptorów dla estrogenów.

Reklama

Jakie są przeciwwskazania?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stan przed menopauzą. Ciąża i okres karmienia piersią. Ciężka niewydolność wątroby (w skali Child-Pugh stopnia 3).

Reklama

Ostrzeżenia przed stosowaniem leku

Letrozol nie został przebadany na dostatecznej liczbie pacjentów z CCr poniżej 10 ml/min. Lek był przebadany na niewielkiej liczbie pacjentów z chorobą nowotworową bez przerzutów i z różnym stopniem niewydolności wątroby: łagodną do umiarkowanej i ciężką niewydolnością wątroby. U badanych ochotników bez choroby nowotworowej ze stwierdzoną ciężką niewydolnością wątroby (C w skali Child-Pugh), stężenia w osoczu oraz T0,5 były 2-3-krotnie większe w porównaniu do zdrowych ochotników. Letrozol jest substancją silnie zmniejszającą stężenie estrogenów, dlatego może powodować spadek mineralnej gęstości kości. Nie określono wpływu letrozolu na długoterminowe ryzyko złamań. U kobiet ze stwierdzoną w wywiadzie osteoporozą lub znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka osteoporozy, przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego należy obowiązkowo wykonać densytometryczne badanie gęstości kości. Chociaż brak jest odpowiednich danych wskazujących na bezpośredni wpływ terapii letrozolem na spadek mineralnej gęstości kości, uzasadnione jest wprowadzenie leczenia lub zapobiegania osteoporozie oraz starannie monitorowane. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadki występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Lek Aromek a ciąża

Lek jest przeciwwskazany u kobiet przed menopauzą, u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Reklama

Efekty uboczne stosowania leku Aromek

  • Bardzo często: uderzenia gorąca.
  • Często: brak łaknienia, zwiększenie łaknienia, zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy, depresja, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka, łysienie, zwiększona potliwość, wysypka (w tym: wysypka rumieniowa i wysypka plamisto-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa), bóle kostno-mięśniowe (w tym bóle mięśni, kości i stawów), uczucie zmęczenia (w tym osłabienie), złe samopoczucie, obrzęki obwodowe, zwiększenie masy ciała.
  • Niezbyt często: zakażenia układu moczowego, ból nowotworowy, leukopenia, obrzęki ogólne, lęk (w tym nerwowość i drażliwość), senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców (w tym parestezje, niedoczulica), zaburzenia smaku, udar naczyniowo-mózgowy, zaćma, podrażnienie oka, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, tachykardia, zakrzepowe zapalenie żył (w tym żył powierzchniowych i głębokich), nadciśnienie, niedokrwienie mięśnia sercowego, duszność, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, świąd, suchość skóry, pokrzywka, zwiększenie częstości oddawania moczu, krwawienia z dróg rodnych, obfite białe upławy, suchość pochwy, bóle piersi, gorączka, suchość błon śluzowych, pragnienie, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności aminotransferaz.
  • Rzadko: zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu.

Interakcje z innymi lekami

Brak istotnych klinicznie interakcji podczas jednoczesnego stosowania letrozolu z cymetydyną i warfaryną. Dodatkowo stosując metodę przeglądu klinicznych baz danych nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji letrozolu z innymi powszechnie stosowanymi lekami.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu leku w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. In vitro letrozol jest inhibitorem izoenzymu 2A6 cytochromu P-450 oraz słabym inhibitorem izoenzymu 2C19. CYP2A6 nie odgrywa istotnej roli w metabolizmie leku, należy jednak zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania letrozolu z lekami, których metabolizm jest zależny od powyższych izoenzymów i które mają wąski przedział terapeutyczny.

Jakie jest dawkowanie leku?

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 2,5 mg raz na dobę.

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym, leczenie należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej. Po wcześniejszym leczeniu tamoksyfenem leczenie należy kontynuować przez 3 lata lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej.

U pacjentek z przerzutami, leczenie letrozolem należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.

Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna modyfikacja dawki u osób w podeszłym wieku.

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek i CCr większym niż 10 ml/min. Nie ma wystarczających danych o konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i CCr niższym od 10 ml/min bądź pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

W trakcie stosowania letrozolu zaobserwowano występowanie zmęczenia lub zawrotów głowy - pacjentki należy uprzedzić, że lek wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, oraz że należy zachować ostrożność.

Czytaj również

Podobne leki
Arimidex
Femara
Lametta - skład i dawkowanie. Jak przyjmować lek?
Atrozol

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!