Znajdź lek

Bactroban

Spis treści

Działanie

Mupirocyna jest antybiotykiem uzyskiwanym w wyniku procesu fermentacji Pseudomonas fluorescens. Mupirocyna hamuje syntetazę izoleucynową t-RNA, blokując w ten sposób syntezę białka bakteryjnego. Mupirocyna po podaniu miejscowym działa bakteriostatycznie w minimalnych stężeniach hamujących oraz w większych stężeniach bakteriobójczo. Nie wykazuje krzyżowej oporności z innymi dostępnymi klinicznie antybiotykami. Wykazuje aktywność wobec Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. W przypadku metycylinoopornych bakterii Staphylococcus aureus (MRSA) oraz Staphylcocci (MRCoNS) może wystepować problem oporności nabytej. Całkowicie oporne są: Corynebacterium spp., Micrococcus spp. Wchłanianie mupirocyny do krążenia ogólnego przez nieuszkodzoną błonę śluzową jest nieznaczne. Mupirocyna jest szybko usuwana z organizmu poprzez metabolizm do nieaktywnego metabolitu – kwasu monowego, który jest szybko wydalany przez nerki.

Wskazania

Eliminacja nosicielstwa gronkowców, w tym szczepów metycylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA) z przewodów nosowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mupirocynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.