Betadrin WZF

Reklama

Działanie

Difenhydramina działa przeciwhistaminowo, hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak zwiększanie przepuszczalności i rozszerzenie naczyń. Nafazolina działa sympatykomimetycznie, kurczy naczynia krwionośne i zmniejsza objawy związane ze stanem zapalnym.

Wskazania

Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa. Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia. Preparat działa objawowo i jest przeznaczony do leczenia doraźnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek difenhydraminy, azotan nafazoliny, pochodne imidazolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem. Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadmiernie wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. w nadczynności tarczycy oraz w przeroście gruczołu krokowego i w wieku podeszłym. Pacjenci powinni być poinformowani, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ogólnych wskazujących, że nafazolina mogła zostać wchłonięta układowo, należy zaprzestać stosowania preparatu. Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 6 lat z powodu trudnych do przewidzenia, a potencjalnie niebezpiecznych działań niepożądanych. Stosowanie preparatu powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 h jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia”, prowadzącego wtórnie do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji do jatrogennego nieżytu nosa (rhinitis medicamentosa), a także możliwości powstania trwałych zmian w nabłonku. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego lek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie ma danych dotyczących przenikania substancji czynnych preparatu do mleka kobiecego. Preparat należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko: hiperglikemia, ból i zawroty głowy, senność, niepokój, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, nudności, nadmierne pocenie się, osłabienie. Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych, brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian, ból są wskazaniem do odstawienia preparatu. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do miejscowych zmian w nabłonku związanych z jego niedotlenieniem, a także do tzw. efektu "z odbicia".

Interakcje

Stosowanie preparatów zawierających nafazolinę u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać jej działanie skurczowe na naczynia krwionośne. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO z nafazoliną może doprowadzić do wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 h. Nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

Reklama

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex