Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Betadrin WZF

Spis treści

Reklama

Betadrin WZF - skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku difenhydraminy i 0,33 mg azotanu nafazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i kwas borowy.

Reklama

Betadrin WZF - działanie

Difenhydramina działa przeciwhistaminowo, hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak zwiększanie przepuszczalności i rozszerzenie naczyń. Nafazolina działa sympatykomimetycznie, kurczy naczynia krwionośne i zmniejsza objawy związane ze stanem zapalnym.

Betadrin WZF - wskazania

Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa. Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia. Preparat działa objawowo i jest przeznaczony do leczenia doraźnego.

Reklama

Betadrin WZF - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne imidazolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem. Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.

Reklama

Betadrin WZF - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadmiernie wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. w nadczynności tarczycy oraz w przeroście gruczołu krokowego i w wieku podeszłym. Pacjenci powinni być poinformowani, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ogólnych wskazujących, że nafazolina mogła zostać wchłonięta układowo, należy zaprzestać stosowania preparatu. Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 12 lat z powodu trudnych do przewidzenia, a potencjalnie niebezpiecznych działań niepożądanych. Stosowanie preparatu powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 h jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia”, prowadzącego wtórnie do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji do jatrogennego nieżytu nosa (rhinitis medicamentosa), a także możliwości powstania trwałych zmian w nabłonku. Lek zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml roztworu. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zawartość boru, który może powodować zaburzenia płodności.

Reklama

Betadrin WZF - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie ma danych dotyczących przenikania substancji czynnych preparatu do mleka kobiecego. Preparat należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Betadrin WZF - efekty uboczne

Bardzo rzadko: hiperglikemia, ból i zawroty głowy, senność, niepokój, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, nudności, nadmierne pocenie się, osłabienie. Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych, brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian, ból są wskazaniem do odstawienia preparatu. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do miejscowych zmian w nabłonku związanych z jego niedotlenieniem, a także do tzw. efektu "z odbicia".

Betadrin WZF - interakcje

Stosowanie preparatów zawierających nafazolinę u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać jej działanie skurczowe na naczynia krwionośne. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO z nafazoliną może doprowadzić do wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Betadrin WZF - dawkowanie

Donosowo. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 h. Nie należy stosować dłużej niż przez 3-5 dni.

Betadrin WZF - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Sulfarinol
Otrivin ALLERGY
Nasic
Septanazal

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!