Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Bilobil

Spis treści

Reklama

Bilobil - skład

Bilobil. 1 kaps. zawiera 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 8,8-10,8 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 1,12-1,36 mg ginkgolidów A, B, C; 1,04-1,28 mg bilobalidu; kaps. zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Forte. 1 kaps. zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu; kaps. Forte zawierają laktozę oraz glukozę. Bilobil Intense. 1 kaps. zawiera 120 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego (35-67:1), co odpowiada: 26,4-32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) - 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12-3,84 mg bilobalidu; kaps. Intense zawierają laktozę oraz glukozę.

Reklama

Bilobil - działanie

Preparat leczniczy roślinny. Dokładny mechanizm działania nie jest znany. Dane farmakologiczne wskazują na zwiększoną czujność EEG u osób w podeszłym wieku, zmniejszenie lepkości krwi, poprawę perfuzji mózgowej w określonych obszarach mózgu u zdrowych mężczyzn (w wieku 60-70 lat) oraz zmniejszenie agregacji płytek. Dodatkowo wykazano działanie rozszerzające naczynia krwionośne przedramienia, zwiększające lokalny przepływ krwi. U człowieka resorpcja ginkgoflawonoglikozydów następuje w jelicie cienkim.

Bilobil - wskazania

Bilobil: zaburzenia ukrwienia i funkcji mózgu u osób  w wieku podeszłym, objawiających się jako: zaburzenia pamięci i sprawności umysłowej, zawroty głowy, szum w uszach. Pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia zimna w kończynach, bólem w czasie chodzenia). Bilobil Forte, Bilobil Intense: poprawa zdolności poznawczych u osób starszych (związanych z wiekiem) i poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Reklama

Bilobil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ponadto Bilobil forte, Bilobil Intense: ciąża.

Reklama

Bilobil - ostrzeżenia

W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby z patologicznie zwiększoną tendencją do krwawień (skaza krwotoczna) oraz osoby będące w trakcie terapii przeciwpłytkowej i przeciwzakrzepowej powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Preparaty zawierające wyciąg z miłorzębu japońskiego mogą zwiększyć skłonność do krwawienia. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego zaleca się przerwać stosowanie leku przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem. U pacjentów z padaczką nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych napadów, spowodowanych przez przyjmowanie preparatów zawierających wyciąg z miłorzębu. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu z efawirenzem. Bilobil, Bilobil Forte, Bilobil Intense zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ponadto Bilobil, Bilobil Forte, Bilobil Intense zawierają glukozę.

Reklama

Bilobil - ciąża

Bilobil: ze względu na brak badań klinicznych nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią. Bilobil forte, Bilobil Intense: stosowanie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży. Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie podczas karmienia piersią nie jest zalecane. Nie przeprowadzono u ludzi badań wyciągu z miłorzębu oceniających wpływ na płodność. Wpływ na płodność był obserwowany w badaniu z udziałem samic myszy.

Reklama

Bilobil - efekty uboczne

Bilobil. Bardzo rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ból głowy, alergiczne reakcje skórne (świąd, zaczerwienienie, obrzęk). Bilobil forte, Bilobil Intense. Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty. Częstość nieznana: krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych), reakcje nadwrażliwości (wstrząs alergiczny), alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Bilobil - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatu z lekami przeciwzakrzepowymi (fenprokumon, warfaryna) oraz lekami przeciwpłytkowymi (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne). Dostępne badania dotyczące warfaryny nie wskazują na występowanie interakcji pomiędzy warfaryną a lekami zawierającymi Ginkgo biloba, jednak zaleca się odpowiednie monitorowanie w czasie rozpoczęcia leczenia, zmiany dawkowania, zakończenia leczenia lub zmiany leku. Badania interakcji z talinololem wskazują, że wyciąg z miłorzębu hamuje aktywność glikoproteiny P w ścianie jelit. Może to spowodować zwiększone narażenie na leki, w których eliminacji znaczny udział bierze glikoproteina P w ścianie jelit, jak np. eteksylan dabigatranu. Zalecana jest ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu i dabigatranu. Jedno z badań wykazało, że wartość Cmax nifedypiny może być zwiększona podczas jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu. U niektórych osób obserwowano wzrost wartości Cmax o prawie 100%, co powodowało występowanie zawrotów głowy i nasilenie uderzeń gorąca. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wyciągu z miłorzębu z efawirenzem, gdyż stężenie efawirenzu w osoczu może być zmniejszone w wyniku indukcji izoenzymu CYP3A4.

Bilobil - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Bilobil: 1 kaps. 3 razy na dobę. Poprawa następuje zwykle po miesiącu kuracji. W celu osiągnięcia trwalszych efektów, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie leku przez około 3 mies. Po upływie 3 miesięcy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu ustalenia dalszego leczenia. Bilobil Forte: u dorosłych i osób w podeszłym wieku - 1 kaps. 2-3 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg. Leczenie powinno trwać, co najmniej 8 tygodni. Jeżeli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona. Bilobil Intense: u dorosłych i osób w podeszłym wieku - 1 kaps. 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg. Leczenie powinno trwać co najmniej 8 tygodni. Jeżeli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona. Brak wskazań do stosowania u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Kaps. należy połknąć, popijając wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Bilobil - uwagi

Nie ma doniesień o szkodliwym działaniu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.


Podobne leki
Ginkofar
Tanakan
Flavobil
Ebixa

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!