Cavit

Reklama

Działanie

Materiał do tymczasowego wypełnienia ubytków. Materiał charakteryzuje się szybkim twardnieniem w ubytku, dużą przyczepnością do zębiny, znakomitym przyleganiem brzeżnym i odpornością na działanie sił żucia. Nie uszkadza miazgi ani dziąsła. Preparat występuje w trzech wariantach, różniących się twardością końcową.

Wskazania

Cavit - tymczasowe wypełnianie ubytków (zapewnia szczelność do 6 tygodni), Cavit W - tymczasowe zabezpieczenie ubytków w trakcie leczenia endodontycznego (zapewnia szczelność do 4 tygodni), Cavit G - tymczasowe zabezpieczenie zębów opracowanych pod wkłady (możlwość usuwania z ubytku bez użycia narzędzi obrotowych).

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić reakcja alergiczna.

Dawkowanie

Aby zapobiec wyciekaniu materiału, do wyciskania materiału z tubki zastosować klucz. Odpowiednim narzędziem założyć materiał do wilgotnego ubytku. Proces twardnienia rozpocznie się po kilku minutach. Unikać nagryzania przez 2 h od momentu założenia materiału do ubytku. Głębokie ubytki nie muszą być całkowicie wypełniane. W przypadku zastosowania opatrunku ze środkiem leczniczym założyć materiał bez ucisku. Materiał usunąć z ubytku narzędziami obrotowymi. Cavit G usuwać z ubytku sztywnym zgłębnikiem.

Reklama

Uwagi

Materiał twardnieje pod wpływem wilgoci - należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Pharmindex