Chemadent G-J-P

Spis treści

Chemadent G-J-P - Skład

D.O.Pojemnik z proszkiem (10 g) o barwie uniwersalnej A2<br>Pojemnik z płynem (10 g)<br>Pojemnik z Wytrawiaczem G-J (10 g)

Chemadent G-J-P - Działanie

O.Cement szkło-jonomerowy z kontrastem RTG. Proszek zawiera rozdrobnione szkło sodowo-wapniowo-fluoroglinokrzemianowe z dodatkiem strontu. Płyn jest wodnym roztworem kopolimeru kwasów alkenowych z dodatkiem kwasu winowego. Materiał wykazuje biozgodność z tkankami zęba. Pokrywa szczelnie dno ubytku, bez mikropęknięć i kurczenia się, co skutecznie przeciwdziała przeciekowi bakteryjnemu i chemicznemu do miazgi zęba oraz chroni przed bodźcami termicznymi. Uwalnia fluor, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwpróchnicze na najbliższe otoczenie. Posiada współczynnik rozszerzalności termicznej bliski współczynnikowi rozszerzalności termicznej zęba. Daje kontrast na zdjęciu rentgenowskim, co ułatwia diagnostykę pozabiegową.

Reklama

Chemadent G-J-P - Wskazania

Z.Materiał jest wskazany jako podkład pod wypełnienia z materiałów kompozytowych i amalgamatowych.

Chemadent G-J-P - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału. Nie należy bezpośrednio pokrywać miazgi zębowej (w głębokich ubytkach, gdy grubość warstwy zębiny jest mniejsza niż 1,5 mm należy położyć podkład z twardniejącego wodorotlenku wapnia).

Chemadent G-J-P - Dawkowanie

S.Przygotowanie ubytku: ze względu na dużą adhezję materiału do zębiny i szkliwa opracowanie ubytku należy ograniczyć jedynie do usunięcia tkanki próchniczej bez kształtowania retencji; z ubytku usunąć strumieniem wody luźne opiłki w trakcie usuwania próchnicy i wygładzania ścian i dna ubytku oraz wysuszyć powietrzem zębinę; w celu usunięcia substancji mazistej i lepszego przylegania cementu do zębiny nanieść wytrawiacz G-J na przygotowaną powierzchnię zębiny na 10 s. przy użyciu pędzelka lub bawełnianego wacika, po upływie 10 s. wytrawioną zębinę dokładnie przemyć wodą i suszyć lekko powietrzem wolnym od oleju przez następne 20 s. (unikać nadmiernego wysuszenia zębiny).<br>Wykonanie podkładu: cement powinien być umieszczony w ubytku w czasie nie przekraczającym 2 minut od momentu rozpoczęcia mieszania przy temp. 23st.C; w czasie zakładania podkładu ubytek powinien być izolowany od wpływu wilgoci; cement powinien być stosowany jako materiał zastępujący zębinę i pokrywać cały obszar tkanki zębinowej oraz nieco zachodzić na połączenie zębinowo-szkliwne; warstwa podkładu powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm; przed nałożeniem warstwy materiału wypełniającego należy wytrawić cement 37% kwasem ortofosforowym, wytrawianie przeprowadzić dopiero po całkowitym stwardnieniu cementu podkładowego (po upływie min 5 minut od rozpoczęcia mieszania).<br>Czas wiązania wynosi 3-4,5 min.

Chemadent G-J-P - Uwagi

Wytrawiacz G-J jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w zestawie z cementem Chemadent.

Pharmindex
<-- popup -->