Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Chloran

Działanie

O.Preparat stomatologiczny do płukania kanałów korzeniowych. Chloran 2% i 5,25% działa litycznie w stosunku do martwych i żywych tkanek, rozpuszczając część organiczną warstwy mazistej. Chloran 5,25% rozpuszcza także metaplastyczną tkankę ziarninową, która jest bardzo trudna do usunięcia mechanicznego. Działanie to dotyczy kanału głównego i kanałów bocznych, niedostępnych dla narzędzi. Lityczne właściwości podchlorynu sodu w stosunku do żywych tkanek są silnie zaznaczone przy stężeniu 3%-5,25%. Posiada właściwości czyszczące, działa wybielająco na tkanki twarde zęba.

Wskazania

Z.Preparat w niższych stężeniach (0,5-2%) jest zalecany do przepłukiwania kanałów zębów z zapaleniem miazgi. Preparat w wyższych stężeniach (5,25%) służy do płukania kanałów korzeniowych z resorpcją wewnętrzną.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Podczas płukania kanału korzeniowego nie należy stosować zbyt silnego strumienia płynu, gdyż może to spowodować przedostanie się wyrobu do tkanek okołowierzchołkowych i spowodować ich uszkodzenie, objawiające się bólem, obrzękiem tkanek miękkich lub innymi działaniami niepożądanymi.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na podchloryn sodu. Stężenia podchlorynu sodu > 1% mogą działać toksycznie na ozębną.

Dawkowanie

S.Preparat lub jego roztwór (przygotowany wg instrukcji) należy wprowadzić do kanału korzeniowego przy pomocy strzykawki z igłą ustawioną w taki sposób, aby strumień płynu był skierowany na ścianę kanału lub przy pomocy aparatów dźwiękowych i ultradźwiękowych oraz kątnic endodontycznych, z jednoczesnym opracowywaniem kanału. Z powodu szybkiej inaktywacji podchlorynu sodu spowodowanej kontaktem z substancją organiczną, należy wydłużyć czas przepłukiwania kanału oraz zwiększyć objętość używanego roztworu do około 10 ml, a do płukania zębów wielokorzeniowych odpowiednio więcej. Płukać kanał naprzemiennie z 3% roztworem H2O2.

Uwagi

Pharmindex