Cromoxal

Spis treści

Cromoxal - Skład

1 pojemnik (2 ml) roztworu do nebulizacji zawiera 20 mg kromoglikanu sodu.

Cromoxal - Działanie

Lek przeciwalergiczny do stosowania wziewnego. Hamuje degranulację uczulonych komórek tucznych po ekspozycji na antygen i uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej. Hamuje zarówno wczesną jak i późną fazę reakcji alergicznej. Zapobiega lub zmniejsza częstość występowania i nasilenie napadów astmy oskrzelowej. Podany w postaci inhalacji dociera do dróg oddechowych w około 8% i wchłania się całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 15-20 min. Wiąże się z białkami osocza w 63-76%. Nie jest metabolizowany. T<sub>0,5</sub> wynosi 60-90 min. Wydala się w zbliżonych ilościach z żółcią i w moczu. Pełne działanie leku występuje po 2 do 4 tyg. regularnego stosowania.

Reklama

Cromoxal - Wskazania

Zapobieganie astmie oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Cromoxal - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na kromoglikan sodu.

Cromoxal - Ostrzeżenia

Leku nie wolno stosować do leczenia ostrego stanu astmatycznego. Stosowanie leku należy przerwać, jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta eozynofilowe zapalenie płuc. U pacjentów, u których zmniejszono dawkę kortykosteroidu lub go odstawiono, zaostrzenie astmy może spowodować konieczność ponownego zwiększenia jego dawki lub wznowienia stosowania, zwłaszcza w okresie nasilonego stresu (np. z powodu zakażenia, choroby, urazu lub znacznego narażenia na alergen). Może być również konieczne rozważenie innego postępowania leczniczego.

Cromoxal - Ciąża

Dotychczas nie stwierdzono toksycznego działania kromoglikanu sodu na zarodek i płód, jednak lek można stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie ma doniesień o szkodliwym wpływie leku na dzieci karmione mlekiem matek, które stosują sodu kromoglikan, jednak lek można stosować w okresie karmienia piersią tylko po rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści z leczenia dla matki do ryzyka dla dziecka.

Cromoxal - Efekty uboczne

Po inhalacji: chrypka, lekkie podrażnienie gardła i tchawicy, kaszel; w pojedynczych przypadkach może to prowadzić do odruchowego zwężenia oskrzeli; bardzo rzadko skurcz oskrzeli może być tak silny, że wymaga przerwania stosowania preparatu. U ok. 2% pacjentów z astmą oskrzelową obserwowano stany zapalne skóry, mięśni i błony śluzowej żołądka oraz jelita cienkiego. W rzadkich przypadkach opisywano wysypkę skórną. Bardzo rzadko obserwowano eozynofilowe zapalenie płuc. W pojedynczych przypadkach wystąpiły reakcje nadwrażliwości (również uogólnione reakcje anafilaktyczne), w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze i zapaść, obrzęk krtani. Sporadycznie opisywano reakcje, które nie należały do znanych działań niepożądanych kromoglikanu, takie jak obrzęk ślinianek, bóle stawów, krwioplucie, zawroty głowy, odruchy wymiotne, bóle mięśni, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie tętnic, zapalenie osierdzia i bolesne lub utrudnione oddawanie moczu.

Cromoxal - Dawkowanie

Wziewnie. Dorośli i dzieci powyżej 2 lat: 1 pojemnik 4 razy na dobę. W ciężkich przypadkach częstość podawania można zwiększyć maksymalnie do 6 razy na dobę, a po uzyskaniu poprawy zmniejszyć dawkę do najmniejszej skutecznej dawki. Podawanie leku należy rozpocząć co najmniej 2 tyg. przed spodziewanym kontaktem z alergenem. Pełne działanie uzyskuje się po 2-4 tyg. regularnego stosowania. Ponieważ leczenie jest zapobiegawcze, ważne jest regularne, codzienne stosowanie leku, nawet jeśli nie występują objawy. Lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę dobową w ciągu 1 tygodnia. <u>Sposób podania.</u> Preparat należy podawać przy użyciu inhalatora (nebulizatora) pneumatycznego lub ultradźwiękowego; nie należy podawać w postaci wstrzykiwań.

Cromoxal - Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.    

Pharmindex
<-- popup -->