Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius

Spis treści

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Skład

100 ml płynu zawiera 2,5 g glukozy i 450 mg chlorku sodu.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Działanie

Hipojoniczny i izoosmotyczny roztwór glukozy i chlorku sodu - źródło węglowodanów, elektrolitów i wody. Glukoza jest także łatwo dostępnym źródłem energii. Utlenia się do dwutlenku węgla wydalanego przez płuca i wody wydalanej przez nerki. Chlorek sodu jest głównym składnikiem płynu pozakomórkowego, jest wydalany głównie przez nerki. Osmolarność 293 mOsmol/l; pH 3,5-6,5.

Reklama

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Wskazania

Pozajelitowe uzupełnianie płynów, węglowodanów i elektrolitów (sód, chlorki). Do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i preparatów nie wykazujących niezgodności.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Przeciwskazania

Przewodnienie, hipernatremia, hipokaliemia, hiperchloremia, hiperglikemia, kwasica. Przy ograniczeniach w podaży sodu: niewydolność serca, uogólnione obrzęki, obrzęk płuc, nadciśnienie tętnicze, rzucawka lub ciężka niewydolność nerek.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Ostrzeżenia

Zachować ostrożność u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ciężką niewydolnością nerek lub z obrzękami z retencją sodu, cukrzycą oraz u pacjentów leczonych kortykosteroidami i kortykotropiną. Nadmierna podaż roztworów nie zawierających potasu może spowodować hipokaliemię. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek może dojść do retencji sodu. Preparat może powodować przeciążenie płynami powodujące spadek stężenia elektrolitów we krwi, przewodnienie, objawy zastoinowe w krążeniu lub obrzęk płuc.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Ciąża

Roztwory zawierające glukozę należy ostrożnie stosować w ciąży ze względu na ryzyko wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu oraz hipoglikemii u noworodka. U kobiet ciężarnych i karmiących piersią podawać po uwzględnieniu zaleceń i ograniczeń w dawkowaniu, przeciwwskazań i środków ostrożności.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: podwyższenie temperatury ciała, zakażenie w miejscu podania, zakrzepica żył lub zapalenie żył rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia, wynaczynienie i hiperwolemia (wskazania do natychmiastowego przerwania wlewu). Jeśli szybkość wlewu jest większa niż 20 ml/kg mc./h może wystąpić hiperglikemia i glukozuria. Podczas długotrwałego leczenia może dojść do zaburzenia równowagi płynów, równowagi kwasowo-zasadowej, zmniejszenia stężenia elektrolitów (hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia), obrzęków obwodowych. U pacjentów z chorobami układu krążenia nadmierna podaż preparatu może nasilać niewydolność serca i spowodować obrzęk płuc.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Interakcje

Przy dodawaniu innych preparatów do roztworu należy sprawdzić zgodność wszystkich składników; połączenie preparatu z innymi lekami wymaga natychmiastowego podania. Preparatu nie należy podawać z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania (pseudoaglutynacja krwinek).

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne, zależne od zapotrzebowania, wieku, stanu chorego i utraty przez niego płynów oraz aktualnego stężenia elektrolitów. Maksymalna dawka wynosi 0,5 g glukozy/kg mc./h. Można podawać do żył obwodowych: wybrać dużą żyłę ramienia i zmieniać codziennie miejsce wkłucia.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius - Uwagi

Podczas długotrwałej terapii pozajelitowej należy kontrolować: bilans płynów, stężenie elektrolitów i równowagę kwasowo-zasadową.

Pharmindex
<-- popup -->