Znajdź lek

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius

Spis treści

Działanie

Hipojoniczny i izoosmotyczny roztwór glukozy i chlorku sodu - źródło węglowodanów, elektrolitów i wody. Glukoza jest także łatwo dostępnym źródłem energii. Utlenia się do dwutlenku węgla wydalanego przez płuca i wody wydalanej przez nerki. Chlorek sodu jest głównym składnikiem płynu pozakomórkowego, jest wydalany głównie przez nerki. Osmolarność 293 mOsmol/l; pH 3,5-6,5.

Wskazania

Pozajelitowe uzupełnianie płynów, węglowodanów i elektrolitów (sód, chlorki). Do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i preparatów nie wykazujących niezgodności.

Przeciwwskazania

Przewodnienie, hipernatremia, hipokaliemia, hiperchloremia, hiperglikemia, kwasica. Przy ograniczeniach w podaży sodu: niewydolność serca, uogólnione obrzęki, obrzęk płuc, nadciśnienie tętnicze, rzucawka lub ciężka niewydolność nerek.