Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Nasivin

Spis treści

Reklama

Nasivin - skład

1 ml roztworu zawiera 0,1 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny.

Reklama

Nasivin - działanie

Sympatykomimetyk. Zwęża naczynia krwionośne i zmniejsza przekrwienie błon śluzowych. Podanie preparatu do nozdrzy prowadzi do zmniejszenia obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co umożliwia pacjentowi swobodne oddychanie przez nos. Ponadto obkurczenie błony śluzowej nosa otwiera i poszerza przewody odprowadzające zatok przynosowych oraz odblokowuje trąbki słuchowe. Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego. Ponadto wykazano, że oksymetazolina działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i przeciwutleniająco oraz immunomodulująco. Preparat nie zawiera substancji konserwujących. Substancja podawana donosowo nie ma działania ogólnoustrojowego. T0,5 eliminacji oksymetazoliny po podaniu donosowym wynosi 35 h. 2,1% dawki jest wydalane z moczem, a ok. 1,1% z kałem. Od podania preparatu Nasivin Baby do rozpoczęcia jego działania może minąć do 20 min; działanie utrzymuje się do 12 h. Działanie preparatu Nasivin Kids występuje w ciągu kilku minut po podaniu i utrzymuje się do 12 h. Działanie preparatu Nasivin Classic występuje w ciągu kilku sekund po podaniu i utrzymuje się do 12 h.

Reklama

Nasivin - wskazania

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Reklama

Nasivin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami MAO i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

Reklama

Nasivin - ostrzeżenia

Należy unikać długotrwałego stosowania i przedawkowania. Skuteczność leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może się zmniejszyć (tachyfilaksja) wskutek ich długotrwałego stosowania lub przedawkowania. Może to prowadzić do stosowania coraz większych dawek lub częstszego stosowania leku, co z kolei może skutkować stałym stosowaniem leku. W przypadku długotrwałego stosowania lub nadużywania leku należy natychmiast zaprzestać jego stosowania. Stałe stosowanie leku prowadzić może do utrudniającego oddychanie obrzęku spowodowanego reaktywnym przekrwieniem błony śluzowej nosa (efekt odbicia) i przewlekłego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa), a także zaniku błony śluzowej lub suchego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Efekt odbicia i tachyfilaksja powinny ustąpić po przerwaniu stosowania leku. Podobnie nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa).

Reklama

Nasivin - ciąża

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

Reklama

Nasivin - efekty uboczne

Często: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie (zwłaszcza u pacjentów wrażliwych). Niezbyt często: objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego. Rzadko: ból głowy, bezsenność lub zmęczenie. W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (przekrwienia reaktywnego). Przedłużone lub częste stosowanie oksymetazoliny, jak również stosowanie w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w przypadku dalszego stosowania leku, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa. Długotrwałe stosowanie lub nadużywanie oksymetazoliny może także prowadzić do tachyfilaksji (częstość nieznana).

Nasivin - interakcje

Stosowanie leków zawierających oksymetazolinę jednocześnie z niektórymi lekami stosowanymi w depresji (inhibitorami MAO z grupy nieselektywnych, niehydrazynowych typu tranylcyprominy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi) może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi ze względu na działanie tych leków na układ krążenia. Przedawkowanie lub połknięcie leku, a także stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO równocześnie z preparatem lub bezpośrednio przed zastosowaniem preparatu może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi.

Nasivin - dawkowanie

Donosowo. Nasivin Baby. Niemowlęta powyżej 3. mż. do ukończenia 1. rż.: wkraplać 1-2 krople do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę. Ponieważ butelka z kroplomierzem musi być podczas zakrapiania trzymana denkiem do góry, podawanie preparatu jest możliwe tylko wtedy, gdy głowa dziecka jest odchylona do tyłu. Preparatu nie należy stosować u niemowląt do 3 mż. Nasivin Kids. Dzieci powyżej 1. rż. do 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę. Preparatu nie należy stosować u niemowląt w 1. rż. Nasivin Classic. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2-3 razy na dobę. Preparatu nie należy stosować u niemowląt i dzieci do 6 lat. Preparatu zawierającego oksymetazolinę nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni; ponowne leczenie można rozpocząć po kilkudniowej przerwie.

Nasivin - uwagi

Podczas stosowania oksymetazoliny, zwłaszcza przez długi okres lub w dawkach większych niż zalecane, mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe dotyczące układu krążenia i OUN - w takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona.


Podobne leki
Afrin
Oxalin
Resoxym
Rhinazin

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!