Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Opatrunek SPONGOSTAN

Spongostan to sterylny opatrunek przeznaczony do tamowania niewielkich krwawień tętniczych i żylnych. Wykonany jest z żelatynowej gąbki o jednorodnej porowatości. Jedna z odmian opatrunku tamuje krwawienie obecne podczas hemoroidów oraz innych zabiegów proktologicznych.
Spis treści

Reklama

Opatrunek SPONGOSTAN - skład

Hemostatyczna gąbka wchłanialna zawierająca 99,3% żelatyny wieprzowej.

Reklama

Opatrunek SPONGOSTAN - działanie

Sterylny, wchłanialny hemostatyk powierzchniowy. Wykonany z obojętnej chemicznie, oczyszczonej gąbki żelatynowej o jednorodnej porowatości. Po nałożeniu na krwawiące miejsce wchłania ilość krwi 45-krotnie przekraczającą jego masę. Dzięki jednorodnej porowatości wychwytuje płytki krwi, co umożliwia zainicjowanie kaskady krzepnięcia, podczas której rozpuszczalny fibrynogen pierwotnego skrzepu przekształca się w siatkę nierozpuszczalnej fibryny (włóknika). Gąbka zostaje całkowicie wchłonięta po 3-5 tygodniach od zaaplikowania, a w przypadku pozostawienia w kanale odbytu lub w pochwie po 2-3 dniach zostaje uwodniona oraz wydalona samoistnie i bezboleśnie. Odmiany Standard, Film i Specjal są pakowane pojedynczo, wyjaławiane gorącym powietrzem, natomiast Anal i Dental- promieniowaniem gamma. Wszystkie odmiany są gotowe do bezpośredniego użycia po otwarciu sterylnego opakowania. Odmiana Anal ma zastosowanie w zabiegach proktologicznych i ginekologicznych. Produkt posiada kształt walca zaopatrzonego w przebiegający na całej długości, centralnie zlokalizowany kanalik. Umożliwia on odejście gazów jelitowych. Dla zapewnienia lepszej drożności kanalika oraz zwiększenia ucisku gąbki hemostatycznej na ściany odbytu można wprowadzić dren (kaniulę), nie jest to jednak konieczne.

Opatrunek SPONGOSTAN - wskazania

Tamowanie niewielkich krwawień żylnych, tętniczych i włośniczkowych, gdy inne metody osiągania hemostazy są nieskuteczne lub niewskazane. Odmiana Anal została opracowana do tamowania krwawienia występującego podczas operacji żylaków odbytu i innych zabiegów proktologicznych oraz zabiegów ginekologicznych, a zwłaszcza konizacji szyjki macicy.

Reklama

Opatrunek SPONGOSTAN - przeciwwskazania

Gąbka (jak każde ciało obce) może stać się ogniskiem zakażenia i dlatego nie należy pozostawiać jej w zainfekowanych i brudnych ranach.

Reklama

Opatrunek SPONGOSTAN - efekty uboczne

Brak doniesień. Bezpośrednio po zaaplikowaniu środek może zwiększyć swoją objętość i wywrzeć niewielki ucisk na sąsiadujące tkanki.

Reklama

Opatrunek SPONGOSTAN - dawkowanie

Przestrzegać zasad aseptyki. Po wyjęciu materiału z opakowania należy uchwycić wolne końce saszetki i odciągnąć je od siebie, rozdzielając linię zgrzewu papieru i folii. Po otwarciu saszetki materiał umieścić w miejscu krwawienia i lekko docisnąć palcem. Dla zwiększenia plastyczności gąbki można ją zwilżyć w soli fizjologicznej, jednak w takim wypadku przed zaaplikowaniem na krwawiącą powierzchnię należy odcisnąć nadmiar płynu. Gąbki można używać jako nośnika antybiotyku.

Reklama

Opatrunek SPONGOSTAN - uwagi

Jak w przypadku każdego ciała obcego, tam gdzie to możliwe zaleca się usunięcie gąbki przed zamknięciem rany. Ponieważ gąbka wchłania się w ciągu 3-5 tygodni, można ją pozostawić w miejscu krwawienia, o ile istnieją ku temu wskazania. Opatrunek służy do jednorazowego użycia i nie powinien być powtórnie wyjaławiany.


Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!