Płyn wyrównawczy

Spis treści

Płyn wyrównawczy - Skład

100 ml płynu zawiera 602 mg chlorku sodu, 367 mg octanu sodu, 30 mg chlorku wapnia i 30 mg chlorku potasu.

Płyn wyrównawczy - Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy przeznaczony do wyrównywania zaburzeń wodno-elektrolitowych u pacjentów pediatrycznych. 100 ml płynu dostarcza 13 mmol sodu, 10,97 mmol chlorków, 0,4 mmol potasu, 0,14 mmol wapnia, 2,7 mmol octanów. Osmolarność wynosi 272 mosmol/l.

Reklama

Płyn wyrównawczy - Wskazania

Odwodnienie hipoosmotyczne i izoosmotyczne. Uzupełnianie traconych płynów ustrojowych w wyniku biegunki, wymiotów oraz przez przetoki. Uzupełnianie podaży płynów w okresie okołooperacyjnym.

Płyn wyrównawczy - Przeciwskazania

Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Przewodnienie. Ciężka kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie jednego z jonów zawartych w preparacie.

Płyn wyrównawczy - Efekty uboczne

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Płyn wyrównawczy - Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami.

Płyn wyrównawczy - Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zwykle podaje się: dzieci 500-1000 ml/dobę z prędkością 5-8 ml/min; niemowlęta 100 ml/kg m.c./dobę, nie przekraczając szybkości wlewu 2 ml/min.

Płyn wyrównawczy - Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex
<-- popup -->