R.T.R.

Reklama

Działanie

Sterylny, resorbowalny materiał do odbudowy tkanki kostnej. Fosforan wapniowy w postaci granulatu produkowany jest przy zastosowaniu najnowszych technologii, zapewniających najwyższą klasę czystości i dostępny jest w 2 postaciach: strzykawki i stożka. R.T.R. strzykawka zawiera syntetyczny granulat β-trójfosforanu wapniowego, natomiast R.T.R. stożek składa się z granulek β-trójfosforanu wapniowego, pokrytych macierzą włókien kolagenowych pochodzenia zwierzęcego. Dostępny w postaci porowatych granulek β-trójfosforanu wapniowego, w rozmiarach od 500 µm do 1 mm. Wielkość makroporów jest różnorodna (od 100 µm do 400 µm), a wielkość mikroporów jest mniejsza niż 10 µm. Te specyficzne strukturalne właściwości umożliwiają nowo tworzącej się kości kolonizację porów w materiale wszczepionym. Preparat jest stopniowo resorbowalny (w ciągu 3-6 mies.), w zależności od fizjologii pacjenta.

Wskazania

Odbudowa ubytków kostnych: wypełnianie ubytków poekstrakcyjnych, leczenie okołozębowych ubytków kości, leczenie kostnych uszkodzeń okołoimplantowych, wypełnianie ubytków poresekcyjnych (hemisekcja, radektomia).

Przeciwwskazania

Ostre zapalenie kości i szpiku lub martwica w miejscu planowanego wszczepu. Zwyrodnienie kości. Stwierdzona aktywna infekcja. Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Dawkowanie

Zarówno granulki znajdujące się w ergonomicznej strzykawce, jak i stożek, przed użyciem należy nasączyć krwią pacjenta lub roztworem soli fizjologicznej. Jeśli założenie szwów w miejscu zabiegu jest niemożliwe i pole operacyjne nie może być szczelnie zamknięte, zaleca się zastosowanie R.T.R. w postaci stożka.

Reklama

Uwagi

Głębokie stany patologiczne jamy ustnej, w szczególności infekcje, powinny być poddane leczeniu i całkowicie wyleczone przed zastosowaniem R.T.R.
Unikać zanieczyszczenia śliną. Kość, która będzie w kontakcie z preparatem, powinna być oczyszczona (opracowana) i jeśli to możliwe dobrze unaczyniona (ukrwiona), ażeby stworzyć najlepsze miejsce dla wszczepu. Niewykorzystane fragmenty prep. powinny być wyrzucone, ponieważ nie są już sterylne. Przed użyciem sprawdzić szczelność opakowania. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub zostało otwarte przed pierwszym użyciem. Nie sterylizować powtórnie.

Pharmindex