Najzdrowsze miejsce w internecie

Recodium

Spis treści

Recodium - skład

1 tabl. zawiera 800 mg lub 1200 mg piracetamu. Preparat zawiera sód.

Recodium - działanie

Lek nootropowy. Podstawowy mechanizm działania nie jest swoisty ani dla określonego rodzaju komórek, ani dla określonego narządu. W modelach błon fosfolipidowych piracetam wiąże się fizycznie, proporcjonalnie do wielkości dawki, z grupą polarną, zapoczątkowując proces odtwarzania struktury błony przez tworzenie ruchomych kompleksów cząsteczek leku i fosfolipidów. To prawdopodobnie poprawia stabilność błony, dzięki czemu białka błonowe lub przezbłonowe utrzymują lub odzyskują odpowiednią strukturę trójwymiarową pozwalającą im na spełnianie ich prawidłowych funkcji. Piracetam modyfikuje właściwości reologiczne krwi, oddziałując na płytki krwi, krwinki czerwone i ścianki naczyń krwionośnych; lek poprawia elastyczność erytrocytów oraz zmniejsza agregację płytek krwi, zmniejsza przyleganie erytrocytów do ścian naczyń krwionośnych i napięcie naczyń włosowatych. Piracetam wchłania się szybko i w dużym stopniu po podaniu doustnym. Biodostępność wynosi niemal 100%. Cmax w osoczu osiągane jest w ciągu 60 min. Piracetam przenika do wszystkich tkanek, przez błony komórkowe izolowanych erytrocytów oraz przez barierę krew-mózg. Nie jest obecny w tkance tłuszczowej. Wydalany jest głównie z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 w osoczu wynosi 5 h.

Recodium - wskazania

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego. Leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną. Leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.

Recodium - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie śródmózgowe. Schyłkowa niewydolność nerek. Pląsawica Huntingtona.

Recodium - ostrzeżenia

Ze względu na wpływ piracetamu na agregację płytek krwi należy zachować ostrożność, podając go pacjentom: z ciężkimi krwotokami, z ryzykiem krwawienia (np. w chorobie wrzodowej żołądka i jelit), z zaburzeniami hemostazy, z udarem krwotocznym w wywiadzie, poddawanym poważnym zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom stomatologicznym), stosującym leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek, w tym małe dawki kwasu acetylosalicylowego. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. U osób w podeszłym wieku leczonych przez dłuższy czas niezbędne jest regularne oznaczanie klirensu kreatyniny i ewentualna modyfikacja dawki. Nie należy raptownie odstawiać preparatu u pacjentów leczonych z powodu mioklonii, by nie dopuścić do nagłego nawrotu mioklonii lub drgawek uogólnionych związanych z nagłym odstawieniem preparatu. Tabletki 800 mg zawierają około 3,3 mmola (lub 75,9 mg) sodu w dawce 24 g piracetamu co odpowiada 3,8% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Tabletki 1200 mg zawierają około 3,4 mmola (lub 78,2 mg) sodu w dawce 24 g piracetamu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku stosowania produktu u pacjentów będących na diecie ubogosodowej.

Recodium - ciąża

Piracetam przenika przez barierę łożyskową. Stężenie we krwi noworodków jest równe około 70-90% stężenia we krwi matki. Nie należy podawać piracetamu kobietom w ciąży, chyba że istnieją wyraźne wskazania, korzyści wynikające z przyjmowania preparatu przewyższają ryzyko, a stan kliniczny ciężarnej pacjentki wymaga leczenia piracetamem. Piracetam przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu należy unikać stosowania go w okresie karmienia piersią lub zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia piracetamem. Decyzja dotycząca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi uwzględniać korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki.

Recodium - efekty uboczne

Często: nerwowość, hiperkinezja, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: depresja, senność, astenia. Częstość nieznana: zaburzenia krwotoczne, reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość, pobudzenie, lęk, splątanie, omamy, ataksja, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból i zawroty głowy, bezsenność, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

Recodium - interakcje

Podczas stosowania piracetamu równocześnie z hormonami tarczycy (T3 + T4), zanotowano przypadki splątania, drażliwości i bezsenności. U pacjentów z ciężką, nawracającą zakrzepicą żylną, piracetam w dawce 9,6 g/dobę nie miał wpływu na wielkość dawki acenokumarolu potrzebnej do utrzymania wskaźnika INR na poziomie 2,5-3,5, jednak dodanie piracetamu w dawce 9,6 g/dobę (w porównaniu z efektami stosowania tylko acenokumarolu), prowadziło do istotnego zmniejszenia agregacji płytek, zmniejszenia uwalniania β-tromboglobuliny, stężenia fibrynogenu i czynników von Willebranda (VIII: C; VIII: vW: Ag; VIII: vW: RCo) oraz zmniejszenia lepkości krwi pełnej i osocza. Piracetam w dawce dobowej 20 g podawany przez 4 tyg. nie zmieniał wartości Cmax i Cmin leków przeciwpadaczkowych (karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, kwasu walproinowego) u pacjentów otrzymujących stałe dawki tych leków. Równoczesne podawanie alkoholu nie miało wpływu na stężenie piracetamu w surowicy. Podanie dawki 1,6 g piracetamu doustnie nie wpływało na stężenie alkoholu.

Recodium - dawkowanie

Doustnie. Mioklonia pochodzenia korowego: leczenie rozpoczynać się od dawki 7,2 g piracetamu/dobę, zwiększając ją co 3-4 dni o 4,8 g piracetamu/dobę do dawki maksymalnej 24 g/dobę. Preparat podawać w dawkach podzielonych 2 lub 3 razy na dobę. W leczeniu skojarzonym, dawki innych leków przeciwmioklonicznymi powinny być utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to możliwe - dawki innych leków powinny być zmniejszone. U pacjentów z mioklonią może dojść z czasem do ewolucji objawów – co 6 miesięcy należy podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia piracetamu. Dawkę należy zmniejszać o 1,2 g co 2 dni, aby zapobiec nagłemu nawrotowi choroby. Jeżeli w leczeniu mioklonii konieczne jest podanie pozajelitowe piracetamu, można zastosować piracetam i.v. w tej samej, zalecanej dawce. Zaburzenia dyslektyczne u dzieci: w połączeniu z terapią logopedyczną u dzieci od 8 do 13 rż.: 3,2 g piracetamu/dobę w 2 dawkach podzielonych. Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego: 2,4 g piracetamu/dobę w 3 dawkach podzielonych po 0,8 g, przez 8 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: CCr >80 ml/min - zazwyczaj zalecana dawka, podzielona na 2-4 dawki/dobę; CCr 50-79 ml/min - 2/3 zazwyczaj zalecanej dawki, podzielone na 2-3 dawki/dobę; CCr 30-49 ml/min - 1/3 zazwyczaj zalecanej dawki, podzielona na 2 dawki/dobę; CCr <30 ml/min - 1/6 zazwyczaj zalecanej dawki, podawana raz na dobę; schyłkowa niewydolność nerek – lek jest przeciwwskazany. U pacjentów z niewydolnością wątroby nie ma potrzeby dostosowania dawki. U osób w podeszłym wieku leczonych przez dłuższy okres niezbędne jest regularne oznaczanie klirensu kreatyniny i ewentualne dostosowanie dawki. Zaleca się dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek. Sposób podania. Tabletki należy popijać, można je podawać w trakcie posiłku lub w przerwie między posiłkami. Tabletki można dzielić na równe dawki.

Recodium - uwagi

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i takie działanie powinno być brane pod uwagę.

Pharmindex
Podobne leki
Mężczyzna trzyma kobietę w ciąży za brzuch
W Medme rozmawiamy o niepłodności
Zdrowa żywność
Dieta przy endometriozie - co jeść?
Gryczanka na mleku z borówkami
Dieta przy nadciśnieniu - co jeść i czego unikać?
Kobieta trzyma się za gardło
Dieta przy niedoczynności tarczycy - czego unikać? Jadłospis
Lęk separacyjny
Lęk separacyjny u dziecka i u dorosłych. Kiedy występuje?
Może to Cię zainteresuje
Owoce dzikiej róży
Olej z dzikiej róży - właściwości. Jak i na co stosować?
Zabieg operacyjnego przeszczepu trzustki
Przeszczep trzustki - czy jest możliwy i ile się czeka?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Felinoterapeutka ze swoim kotem
Felinoterapia - czym jest terapia z kotem i komu może pomóc?