Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

TFX

Spis treści

Reklama

TFX - skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: 10 mg czynnika grasiczego X. Preparat zawiera tiomersal.

Reklama

TFX - działanie

Czynnik grasiczy X jest wyciągiem z grasic cielęcych, zawierającym białka i polipeptydy o masie cząsteczkowej od 4 000 do 12 000 daltonów. Wykazuje aktywność biologiczną zbliżoną do hormonów wydzielanych przez grasicę ludzką, czyli działa pobudzająco na układ odpornościowy. Preparat działa poprzez wybiórczy wpływ na określone czynniki odpowiedzi immunologicznej. Wywołuje wzrost limfocytozy, warunkuje dojrzewanie limfocytów T, zwiększa ogólną i miejscową odporność immunologiczną ustroju, hamuje procesy autoagresji oraz zmniejsza działania niepożądane leków cytostatycznych i immunosupresyjnych na układ krwiotwórczy.

Reklama

TFX - wskazania

Zespoły chorobowe przebiegające z pierwotnym i wtórnym niedoborem immunologicznym. Wspomaganie układu immunologicznego po przeprowadzeniu podstawowej terapii leczniczej chorób nowotworowych. Przewlekłe, agresywne zapalenie wątroby, niektóre choroby mózgu i rdzenia kręgowego, wczesny okres stwardnienia zanikowego bocznego, reumatoidalne zapalenie stawów, wtórne zaburzenia hemopoezy, także polekowe lub po naświetlaniach promieniami rtg.

Reklama

TFX - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Okres ciąży i karmienia piersią, dni okołomenstruacyjne, niektóre zespoły zaburzeń endokrynologicznych (gruczolak przysadki, akromegalia), czas fizjologicznej aktywności grasicy do okresu dojrzewania płciowego włącznie. W tym czasie preparat można stosować tylko w razie stwierdzenia wyraźnych niedoborów immunologicznych.

Reklama

TFX - ostrzeżenia

Stosowanie preparatu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami endokrynologicznymi oraz u kobiet w II fazie cyklu miesiączkowego może częściej powodować działania niepożądane.

Reklama

TFX - ciąża

Nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety karmiące piersią. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca sie stosowania preparatu w okresie ciąży (preparat wykazuje działanie teratogenne). Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję.

Reklama

TFX - efekty uboczne

W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rumień i nieznaczna bolesność. Możliwość wystąpienia skórnych odczynów uczuleniowych: rumień, świąd, wysypka skórna. Przy wystąpieniu tych objawów, należy przerwać podawanie preparatu przez 1-2 dni.

TFX - interakcje

Preparat może wykazywać synergizm z niektórymi hormonami przysadki (somatotropina, hormon luteinizujący) i estrogenami oraz działanie antagonistyczne wobec hormonów kory nadnerczy, progesteronu i androgenów w zakresie ich wpływu na układ limfatyczny i szpik kostny.

TFX - dawkowanie

Podskórnie lub domięśniowo. Dawkowanie powinno być indywidualne, zależne od stanu pacjenta. Na ogół stosuje się 10-20 mg dziennie przez 30 dni, a następnie 20-30 mg tygodniowo. Dalsze stosowanie preparatu oraz czas leczenia i dawkowania zależne są od efektu terapeutycznego i wyników badań immunologicznych. Sposób przygotowania: roztwór do wstrzykiwań należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. W tym celu, zachowując zasady postępowania aseptycznego, należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika zawartego w ampułce. Za pomocą strzykawki należy pobrać z ampułki 1 ml rozpuszczalnika i wprowadzić go do fiolki z liofilizowaną substancją. Zawartość fiolki wymieszać do otrzymania jednorodnego roztworu. Tak przygotowany roztwór jest gotowy do iniekcji podskórnej lub domięśniowej.

TFX - uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Echinapur
Ecomer
Esberitox N
Luivac

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!