Zentel - ulotka, tabletki, zawiesina. Jak szybko działa?

Zentel to lek przeciwrobaczy, który działa zarówno na jaja, larwy, jak i dorosłe postacie pasożytów jelitowych. Głównym wskazaniem do stosowania jest obecność: owsicy, ankylostomatozy, nekatoriozy, strongyloidozy, glistnicy i tasiemczycy. Przeciwwskazaniem do zażywania leku jest ciąża oraz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Spis treści

Zentel - skład

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 400 mg albendazolu; preparat zawiera laktozę. 20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu; preparat zawiera kwas benzoesowy.

Zentel - Działanie

Lek przeciwrobaczy, pochodna benzimidazolu. Działa na jaja, larwy i postacie dorosłe pasożytów jelitowych. Mechanizm działania polega na hamowaniu polimeryzacji tubuliny, co uniemożliwia pasożytowi wchłanianie glukozy i prowadzi do jego śmierci. Albendazol działa na: nicienie (glista ludzka, włosogłówka ludzka, owsik ludzki, tęgoryjec dwunastniczy, tęgoryjec amerykański, węgorek jelitowy) oraz na tasiemce Taenia spp.. Po podaniu doustnym lek w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego (0,5 sulfotlenku albenazolu wynosi 8,5 h. Sulfotlenek albendazolu i jego metabolity są wydalane głównie z żółcią, w niewielkim stopniu z moczem.

Zentel - wskazania

Leczenie następujących chorób, wywołanych przez robaki wrażliwe na albendazol: owsica (zarażenie owsikiem ludzkim - Enterobius vermicularis); ankylostomatoza (zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym - Ancylostoma duodenale); nekatorioza (zarażenie tęgoryjcem amerykańskim - Necator americanus); strongyloidoza (zarażenie węgorkiem jelitowym - Strongyloides stercoralis); glistnica (zarażenie glistą ludzką - Ascaris lumbricoides); trichuroza (zarażenie włosogłówką ludzką - Trichuris trichiura); tasiemczyca (zarażenie tasiemcem z rodzaju Taenia).

Zentel - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na albendazol lub substancje pomocnicze preparatu. Ciąża lub jej podejrzenie.

Zentel - ostrzeżenia

Leczenie albendazolem może ujawnić wągrzycę OUN wcześniej przebiegającą bezobjawowo, szczególnie w regionach o dużej częstości występowania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie pasożytów w obrębie mózgu u pacjenta mogą wystąpić objawy neurologiczne, tj. drgawki, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe oraz objawy ogniskowe. Objawy mogą pojawić się wkrótce po leczeniu i może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie podawania steroidów i leków przeciwdrgawkowych. Preparat w postaci tabl. do rozgryzania i żucia zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne. Zawiesina zawiera kwas benzoesowy, który może wywołać podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Zentel - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży. W celu uniknięcia stosowania leku we wczesnym okresie ciąży, zaleca się aby u kobiet w wieku rozrodczym kurację preparatem przeprowadzać ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ciążowego. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko związane z leczeniem.

Zentel - efekty uboczne

Niezbyt często: ból i zawroty głowy, objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. ból w nadbrzuszu, bóle brzucha, nudności, wymioty), biegunka. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona.

Zentel - interakcje

W czasie jednoczesnego stosowania prazykwantelu, cymetydyny lub deksametazonu obserwowano zwiększenie stężenia w osoczu aktywnego metabolitu albenazolu. Rytonawir, fenytoina, karbamazepina oraz fenobarbital mogą zmniejszać stężenie aktywnego metabolitu albenazolu w osoczu. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane, jednak jej skutkiem może być zmniejszona skuteczność, szczególnie podczas leczenia zarażeń układowych - u tych pacjentów należy kontrolować skuteczność leczenia; konieczna może być modyfikacja dawkowania.

Zentel - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 2 lat. Owsica, ankylostomatoza, nekatorioza, glistnica, trichuroza: 400 mg (1 tabl. do rozgryzania i żucia lub 20 ml zawiesiny) podane jeden raz. Tasiemczyca, strongyloidoza: 400 mg raz na dobę przez kolejne 3 dni. Jeśli pacjent nie został wyleczony wskazane jest przeprowadzenie ponownej kuracji po 3 tyg. U dzieci i pacjentów mających trudności z połykaniem tabl. zalecane jest stosowanie zawiesiny. Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani przeczyszczanie przewodu pokarmowego. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Należy kontrolować pacjentów ze stwierdzoną zaburzoną czynnością nerek. Zaburzenie czynności wątroby może mieć znaczący wpływ na farmakokinetykę czynnego metabolitu albenazolu. W czasie leczenia należy kontrolować pacjentów z zaburzeniami aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz). Sposób podania. Preparat w postaci tabl. do rozgryzania i żucia należy połknąć popijając wodą lub, jeśli pacjent ma trudności z połykaniem, tabl. można rozkruszyć, rozgryźć lub żuć popijając niewielką ilością wody. U dzieci i pacjentów mających trudności z połykaniem tabletek zalecane jest stosowanie leku w postaci zawiesiny.

Zentel - uwagi

Lek może powodować zawroty głowy, dlatego może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex