Najzdrowsze miejsce w internecie

Zentel - ulotka, tabletki, zawiesina. Jak szybko działa?

Zentel to lek przeciwrobaczy, który działa zarówno na jaja, larwy, jak i dorosłe postacie pasożytów jelitowych. Głównym wskazaniem do stosowania jest obecność: owsicy, ankylostomatozy, nekatoriozy, strongyloidozy, glistnicy i tasiemczycy. Przeciwwskazaniem do zażywania leku jest ciąża oraz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Spis treści

Zentel - skład

1 tabl. do rozgryzania i żucia zawiera 400 mg albendazolu; preparat zawiera laktozę, alkohol benzylowy, żółcień pomarańczową, maltodekstrynę. 20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu; preparat zawiera alkohol benzylowy, kwas benzoesowy, glikol propylenowy.

Zentel - działanie

Lek przeciwrobaczy, pochodna benzimidazolu. Działa na jaja, larwy i postacie dorosłe pasożytów jelitowych. Mechanizm działania polega na hamowaniu polimeryzacji tubuliny, co uniemożliwia pasożytowi wchłanianie glukozy i prowadzi do jego śmierci. Albendazol działa na: nicienie (glista ludzka, włosogłówka ludzka, owsik ludzki, tęgoryjec dwunastniczy, tęgoryjec amerykański, węgorek jelitowy) oraz na tasiemce Taenia spp.. Po podaniu doustnym lek w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego (<5%). Wchłanianie zwiększa się ok. 5-krotnie, jeżeli dawka leku podana jest z pokarmem o dużej zawartości tłuszczu. Lek podlega szybkiemu i intensywnemu efektowi pierwszego przejścia. Jest metabolizowany w wątrobie do czynnego sulfotlenku albendazolu. T0,5 sulfotlenku albenazolu wynosi 8,5 h. Sulfotlenek albendazolu i jego metabolity są wydalane głównie z żółcią, w niewielkim stopniu z moczem.

Zentel - wskazania

Leczenie następujących chorób, wywołanych przez robaki wrażliwe na albendazol: owsica (zarażenie owsikiem ludzkim - Enterobius vermicularis); ankylostomatoza (zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym - Ancylostoma duodenale); nekatorioza (zarażenie tęgoryjcem amerykańskim - Necator americanus); strongyloidoza (zarażenie węgorkiem jelitowym - Strongyloides stercoralis); glistnica (zarażenie glistą ludzką - Ascaris lumbricoides); trichuroza (zarażenie włosogłówką ludzką - Trichuris trichiura); tasiemczyca (zarażenie tasiemcem z rodzaju Taenia).

Zentel - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na albendazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża lub jej podejrzenie.

Zentel - ostrzeżenia

Leczenie albendazolem może ujawnić wągrzycę OUN wcześniej przebiegającą bezobjawowo, szczególnie w regionach o dużej częstości występowania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie pasożytów w obrębie mózgu u pacjenta mogą wystąpić objawy neurologiczne, tj. drgawki, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe oraz objawy ogniskowe. Objawy mogą pojawić się wkrótce po leczeniu i może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie podawania steroidów i leków przeciwdrgawkowych. Preparat w postaci tabl. do rozgryzania i żucia zawiera laktozę jednowodną, w której występują niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne; nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na zawartość maltodekstryny (zawierającej glikozę) nie należy stosować u pacjentów z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Zawiesina zawiera kwas benzoesowy, który może wywołać podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych oraz glikol propylenowy (składnik zapachu waniliowego). Tabl. i zawiesina zawierają alkohol benzylowy, który może powodować reakcje alergiczne. Podawanie alkoholu benzylowego małym dzieciom wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych, w tym zaburzeń oddychania (tzw. "gasping syndrome"). Duże objętości alkoholu benzylowego należy podawać z ostrożnością i tylko w razie konieczności, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby z powodu ryzyka kumulacji toksyczności (kwasica metaboliczna). Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce lub 20 ml zawiesiny, to znaczy leki uznaje się za "wolne od sodu".

Zentel - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży lub w przypadku podejrzenia ciąży. W celu uniknięcia stosowania leku we wczesnym okresie ciąży, zaleca się aby u kobiet w wieku rozrodczym kurację preparatem przeprowadzać ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ciążowego. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko związane z leczeniem. Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Zentel - efekty uboczne

Niezbyt często: ból i zawroty głowy, objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. ból w nadbrzuszu, bóle brzucha, nudności, wymioty), biegunka. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona.

Zentel - interakcje

W czasie jednoczesnego stosowania prazykwantelu, cymetydyny lub deksametazonu obserwowano zwiększenie stężenia w osoczu aktywnego metabolitu albendazolu. Rytonawir, fenytoina, karbamazepina oraz fenobarbital mogą zmniejszać stężenie aktywnego metabolitu albenazolu w osoczu. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane, jednak jej skutkiem może być zmniejszona skuteczność, szczególnie podczas leczenia zarażeń układowych - u tych pacjentów należy kontrolować skuteczność leczenia; konieczna może być modyfikacja dawkowania.

Zentel - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 2 lat. Owsica, ankylostomatoza, nekatorioza, glistnica, trichuroza: 400 mg (1 tabl. do rozgryzania i żucia lub 20 ml zawiesiny) podane jeden raz. Tasiemczyca, strongyloidoza: 400 mg raz na dobę przez kolejne 3 dni. Jeśli pacjent nie został wyleczony wskazane jest przeprowadzenie ponownej kuracji po 3 tyg. U dzieci i pacjentów mających trudności z połykaniem tabl. zalecane jest stosowanie zawiesiny. Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani przeczyszczanie przewodu pokarmowego. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Należy kontrolować pacjentów ze stwierdzoną zaburzoną czynnością nerek. Zaburzenie czynności wątroby może mieć znaczący wpływ na farmakokinetykę czynnego metabolitu albenazolu. W czasie leczenia należy kontrolować pacjentów z zaburzeniami aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz). Sposób podania. Preparat w postaci tabl. do rozgryzania i żucia należy połknąć popijając wodą lub, jeśli pacjent ma trudności z połykaniem, tabl. można rozkruszyć, rozgryźć lub żuć popijając niewielką ilością wody. U dzieci i pacjentów mających trudności z połykaniem tabletek zalecane jest stosowanie leku w postaci zawiesiny.

Zentel - uwagi

Lek może powodować zawroty głowy, dlatego może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
Podobne leki
Mężczyzna trzyma kobietę w ciąży za brzuch
W Medme rozmawiamy o niepłodności
Zdrowa żywność
Dieta przy endometriozie - co jeść?
Gryczanka na mleku z borówkami
Dieta przy nadciśnieniu - co jeść i czego unikać?
Kobieta trzyma się za gardło
Dieta przy niedoczynności tarczycy - czego unikać? Jadłospis
Lęk separacyjny
Lęk separacyjny u dziecka i u dorosłych. Kiedy występuje?
Może to Cię zainteresuje
Kobieta odmawia jedzenia słodyczy z powodu hiperinsulinemii
Hiperinsulinemia - przyczyny, objawy i leczenie. Jaka dieta?
Język z czerwonymi plamami
Język geograficzny - przyczyny i objawy. Jakie leczenie?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Model mózgu z dłoni
Torbiel szyszynki - objawy i leczenie. Czy może pęknąć?