Acesan

Reklama

Działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Nieodwracalnie hamuje aktywność cyklooksygenazy, enzymu odpowiedzialnego za przemianę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę m.in. tromboksanu A2 - bardzo silnego biologicznie czynnika agregacyjnego i kurczącego naczynia krwionośne. Lek łatwo wchłania się z żołądka i częściowo z górnego odcinka jelita cienkiego. Jest metabolizowany głównie w wątrobie do kwasu salicylowego. Wiąże się z białkami osocza w 50-80%, przenika przez łożysko i do mleka matki. Wydalany jest głównie przez nerki. T0,5 wynosi 1-2 h.

Wskazania

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka. Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe CABG). Zapobieganie udarowi mózgu. W dławicy piersiowej. Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub pozostałe składniki leku. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i (lub) serca. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Jednoczesne podawanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. III trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci w wieku do lat 12 w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

Środki ostrożności

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie: w I i II trymestrze ciąży, w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na NLPZ i leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy G-6-PD. Ibuprofen przyjmowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym, może zmniejszać jego skuteczność terapeutyczną. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów, u których występują reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Może być konieczne czasowe przerwanie leczenia. Należy rozważyć odstawienie kwasu acetylosalicylowego na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt może wywołać napad dny moczanowej. Dzieci i młodzież z objawami infekcji wirusowej, występującej z gorączką lub bez, nie powinni przyjmować kwasu acetylosalicylowego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku infekcji wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Ryzyko może zwiększyć się, jeżeli w trakcie tych chorób zostanie podany kwas acetylosalicylowy. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye'a. Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej (tabl. 30 mg), żółcieni pomarańczowej (tabl. 50 mg) i czerwieni koszenilowej (tabl. 75 mg) preparat może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Preparat nie powinien być stosowany w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W III trymestrze stosowanie preparatu w dawkach 100 mg na dobę lub większych jest przeciwwskazane. Podczas krótkotrwałego stosowania preparatu przez matkę karmiącą piersią, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednak w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Istnieje zwiększone ryzyko poronienia i wad wrodzonych po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W czasie III trymestru inhibitory prostaglandyn mogą spowodować u płodu zaburzenia czynności nerek (które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia), układu krążenia i oddechowego (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne) oraz narazić matkę i dziecko na wydłużenie czasu krwawienia oraz hamowanie skurczów macicy. Jeżeli kwas acetylosalicylowy podawany jest kobiecie, która zamierza zajść w ciążę lub gdy jest podawany w I lub II trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas leczenia możliwie najkrótszy.

Działania niepożądane

Często: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), ból brzucha. Rzadko: stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji; przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz; krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zaburzenia czynności nerek; hipoglikemia. Ponadto obserwowano: zawroty głowy, szumy uszne, zwiększone ryzyko krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia, krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dróg moczowo-płciowych, krwawienie z dziąseł, niedokrwistość (w wyniku krwotoku i (lub) z niedoboru żelaza spowodowanego np. utajonymi mikrokrwawieniami), reakcje nadwrażliwości (astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, zaburzenia serca i układu oddechowego), obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz.; ibuprofenem (ibuprofen antagonizuje nieodwracalne hamowanie agregacji płytek krwi); lekami przeciwzakrzepowymi np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. sertraliną lub paroksetyną (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); innymi NLPZ, w tym salicylanami w dawkach ≥3 g/dobę (zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków przeciwdnawnych); digoksyną (zwiększone stężenie digoksyny w osoczu); lekami przeciwcukrzycowymi (nasilenie działania tych leków); lekami moczopędnymi (kwas acetylosalicylowy w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie moczopędne; nasila działanie ototoksyczne furosemidu); glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitorami ACE (kwas acetylosalicylowy w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie przeciwnadciśnieniowe); kwasem walproinowym (zwiększenie toksyczności kwasu walproinowego i nasilenie działania przeciwagregacyjnego kwasu acetylosalicylowego) oraz alkoholem (zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego).

Dawkowanie

Doustnie. Zwykle 1 tabl. raz na dobę, w trakcie posiłku, z dużą ilością płynu.

Reklama

Uwagi

Pharmindex