Acesan

Spis treści

Acesan - skład

1 tabl. zawiera odpowiednio 30 mg, 50 mg, 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Tabletki 30 mg zawierają żółcień chinolinową (E 104), tabletki 50 mg zawierają żółcień pomarańczową (E 124), tabletki 75 mg zawierają czerwień koszenilową (E 124).

Acesan - Działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Nieodwracalnie hamuje aktywność cyklooksygenazy, enzymu odpowiedzialnego za przemianę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę m.in. tromboksanu A2 - bardzo silnego biologicznie czynnika agregacyjnego i kurczącego naczynia krwionośne. Lek łatwo wchłania się z żołądka i częściowo z górnego odcinka jelita cienkiego. Jest metabolizowany głównie w wątrobie do kwasu salicylowego. Wiąże się z białkami osocza w 50-80%, przenika przez łożysko i do mleka matki. Wydalany jest głównie przez nerki. T0,5 wynosi 1-2 h.

Acesan - wskazania

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka. Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe CABG). Zapobieganie udarowi mózgu. W dławicy piersiowej. Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Acesan - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub pozostałe składniki leku. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i (lub) serca. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Jednoczesne podawanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. III trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci w wieku do lat 12 w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

Acesan - ostrzeżenia

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie: w I i II trymestrze ciąży, w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na NLPZ i leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy G-6-PD. Ibuprofen przyjmowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym, może zmniejszać jego skuteczność terapeutyczną. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów, u których występują reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Może być konieczne czasowe przerwanie leczenia. Należy rozważyć odstawienie kwasu acetylosalicylowego na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt może wywołać napad dny moczanowej. Dzieci i młodzież z objawami infekcji wirusowej, występującej z gorączką lub bez, nie powinni przyjmować kwasu acetylosalicylowego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku infekcji wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Ryzyko może zwiększyć się, jeżeli w trakcie tych chorób zostanie podany kwas acetylosalicylowy. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye'a. Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej (tabl. 30 mg), żółcieni pomarańczowej (tabl. 50 mg) i czerwieni koszenilowej (tabl. 75 mg) preparat może powodować reakcje alergiczne.

Acesan - ciąża

Preparat nie powinien być stosowany w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W III trymestrze stosowanie preparatu w dawkach 100 mg na dobę lub większych jest przeciwwskazane. Podczas krótkotrwałego stosowania preparatu przez matkę karmiącą piersią, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednak w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Istnieje zwiększone ryzyko poronienia i wad wrodzonych po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W czasie III trymestru inhibitory prostaglandyn mogą spowodować u płodu zaburzenia czynności nerek (które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia), układu krążenia i oddechowego (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne) oraz narazić matkę i dziecko na wydłużenie czasu krwawienia oraz hamowanie skurczów macicy. Jeżeli kwas acetylosalicylowy podawany jest kobiecie, która zamierza zajść w ciążę lub gdy jest podawany w I lub II trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas leczenia możliwie najkrótszy.

Acesan - efekty uboczne

Często: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), ból brzucha. Rzadko: stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji; przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz; krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hemostatycznych), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zaburzenia czynności nerek; hipoglikemia. Ponadto obserwowano: zawroty głowy, szumy uszne, zwiększone ryzyko krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia, krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dróg moczowo-płciowych, krwawienie z dziąseł, niedokrwistość (w wyniku krwotoku i (lub) z niedoboru żelaza spowodowanego np. utajonymi mikrokrwawieniami), reakcje nadwrażliwości (astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, zaburzenia serca i układu oddechowego), obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca.

Acesan - interakcje

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz.; ibuprofenem (ibuprofen antagonizuje nieodwracalne hamowanie agregacji płytek krwi); lekami przeciwzakrzepowymi np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. sertraliną lub paroksetyną (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); innymi NLPZ, w tym salicylanami w dawkach ≥3 g/dobę (zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków przeciwdnawnych); digoksyną (zwiększone stężenie digoksyny w osoczu); lekami przeciwcukrzycowymi (nasilenie działania tych leków); lekami moczopędnymi (kwas acetylosalicylowy w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie moczopędne; nasila działanie ototoksyczne furosemidu); glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitorami ACE (kwas acetylosalicylowy w dawkach ≥3 g/dobę osłabia działanie przeciwnadciśnieniowe); kwasem walproinowym (zwiększenie toksyczności kwasu walproinowego i nasilenie działania przeciwagregacyjnego kwasu acetylosalicylowego) oraz alkoholem (zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego).

Acesan - dawkowanie

Doustnie. Zwykle 1 tabl. raz na dobę, w trakcie posiłku, z dużą ilością płynu.

Acesan - uwagi

Pharmindex