Atinepte

Spis treści

Atinepte - Skład

1 tabl. zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny (oraz 0,008 mg czerwieni koszenilowej).

Atinepte - Działanie

Lek przeciwdepresyjny. Selektywnie zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa. Pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza odzyskanie przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Wpływa na zaburzenia lękowe związane z depresją oraz na zaburzenia nastroju. Zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco. Działa na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Tianeptyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w około 95%. Jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana w wątrobie. T<sub>0,5</sub> wynosi 2,5 h. Jest wydalana z moczem, głównie w postaci metabolitów. U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób w podeszłym wieku T<sub>0,5</sub> wydłuża się o około 1 h.

Reklama

Atinepte - Wskazania

Leczenie epizodów depresyjnych. Tianeptynę można stosować w lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej depresji.

Atinepte - Przeciwskazania

Nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie leku z nieselektywnymi inhibitorami MAO (po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną; przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 h wcześniej).

Atinepte - Ostrzeżenia

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów <18 lat nie zostały ustalone. W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi częściej niż po podaniu placebo obserwowano zachowania samobójcze (próby i myśli samobójcze) i wrogość (głównie agresja, zachowanie opozycyjne, gniew); jeśli mimo wszystko, w związku z potrzebą kliniczną zostanie podjęta decyzja o wdrożeniu leczenia, pacjenta należy starannie obserwować, czy nie występują u niego objawy mogące świadczyć o zwiększonym ryzyku samobójstwa. Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa. Ryzyko takie utrzymuje się do czasu wystąpienia pełnej remisji. Pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Ryzyko samobójstwa może się zwiększyć we wczesnym etapie powrotu do zdrowia. Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia, szczególnie pacjentów poniżej 25 lat. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Tianeptynę należy odstawić na 24-48 h przed znieczuleniem ogólnym. W przypadkach zabiegów nagłych, operacja może być wykonana z pominięciem okresu wymywania; należy uważnie obserwować pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Pacjenci uzależnieni od leków lub alkoholu w wywiadzie, powinni być uważnie kontrolowani. Tianeptynę należy ostrożnie stosować u pacjentów z manią w wywiadzie. Leczenie tianeptyną należy przerwać, jeśli pacjent wchodzi w fazę manii. Tabletki zawierają czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

Atinepte - Ciąża

Nie stosować w ciąży (brak badań) i w okresie karmienia piersią (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne przenikają do mleka matki).

Atinepte - Efekty uboczne

Często: tachykardia, kołatanie serca, dodatkowe skurcze, dreszcze, ból w okolicy serca, bezsenność, senność, ból i zawroty głowy, dreszcze, omdlenie, drżenia, zaburzenia widzenia, duszność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zgaga, bóle pleców, bóle mięśni, jadłowstręt, uderzenia gorąca, osłabienie, uczucie obecności ciała obcego w gardle, koszmary senne. Niezbyt często: wysypka grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka. Rzadko: nadużywanie i uzależnienie, w szczególności u osób <50 lat z wywiadem świadczącym o uzależnieniu od leków lub alkoholu. Częstość nieznana: myśli lub zachowania samobójcze (zarówno podczas leczenia tianeptyną, jak i wkrótce po jej odstawieniu).

Atinepte - Interakcje

Nie należy stosować tianeptyny z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu). Leczenie tianeptyną można rozpocząć po 2 tyg. od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po 24 h od przerwania stosowania tianeptyny. Podczas stosowania z mianseryną na modelach zwierzęcych obserwowano działanie antagonistyczne. Tianeptynę należy stosować z najwyższą ostrożnością z lekami działającymi depresyjnie na o.u.n. Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia preparatem.

Atinepte - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem).<u> Specjalne grupy pacjentów.</u> U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do 2 tabl. na dobę. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z marskością lub bez marskości wątroby. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów < 18 lat nie zostało ustalone. <u>Sposób podania.</u> Lek należy przyjmować przed głównymi posiłkami. Lek należy odstawiać stopniowo przez 7-14 dni.

Atinepte - Uwagi

Preparat może wywoływać senność oraz osłabiać sprawność psychomotoryczną, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->