Atoris

Spis treści

atoris---dzialanie

-

atorwastatyna-jest-selektywnym,-kompetycyjnym-inhibitorem-reduktazy-hmg-coa---enzymu-odpowiedzialnego-za-przeksztalcenie-3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu-a-do-mewalonianu,-prekursora-steroli,-w-tym-cholesterolu.-zmniejsza-stezenie-cholesterolu-i-lipoprotein-we-krwi-przez-hamowanie-aktywnosci-reduktazy-hmg-coa,-co-w-efekcie-zmniejsza-synteze-cholesterolu-w-watrobie-i-prowadzi-do-zwiekszenia-liczby-receptorow-ldl-na-powierzchni-blony-komorkowej-hepatocytow,-nasilajac-w-ten-sposob-wychwyt-i-katabolizm-ldl.-zmniejsza-wytwarzanie-ldl-i-liczbe-czasteczek-ldl,-wywoluje-nasilone-i-utrzymujace-sie-zwiekszenie-aktywnosci-receptora-ldl-oraz-korzystnie-zmienia-jakosc-krazacych-czasteczek-ldl.-zmniejsza-stezenie-cholesterolu-ldl-u-pacjentow-z-homozygotyczna-rodzinna-hipercholesterolemia,-ktorzy-zazwyczaj-nie-reagowali-na-leczenie-zmniejszajace-stezenie-lipidow-we-krwi.-atorwastatyna-zmniejsza-stezenie-cholesterolu-calkowitego-(30-46%),-cholesterolu-ldl-(41-61%),-apolipoproteiny-b-(34-50%)-i-triglicerydow-(14-33%)-oraz-zwieksza-stezenie-cholesterolu-hdl-i-apolipoproteiny-a1.-udowodniono,-ze-obnizenie-stezenia-cholesterolu-calkowitego,-cholesterolu-ldl-i-apolipoproteiny-b-zmniejsza-ryzyko-incydentow-sercowo-naczyniowych-i-smiertelnosc-z-przyczyn-sercowo-naczyniowych.-po-podaniu-doustnym-atorwastatyna-wchlania-sie-szybko,-osiagajac-cmax-w-czasie-1-2-h.-calkowita-biodostepnosc-wynosi-okolo-12%,-a-ogolnoustrojowa-aktywnosc-hamujaca-reduktaze-hmg-coa-wynosi-okolo-30%.-mala-ogolnoustrojowa-dostepnosc-jest-przypisywana-usuwaniu-leku-przez-komorki-blony-sluzowej-zoladka-i-jelit-zanim-dostanie-sie-on-do-krazenia-i-(lub)-szybkiemu-metabolizmowi-w-watrobie-(efekt-pierwszego-przejscia).-w-≥98%-wiaze-sie-z-bialkami-osocza.-jest-metabolizowana-w-watrobie-przez-cytochrom-cyp3a4-do-pochodnych-orto--i-parahydroksylowych-i-roznych-produktow-beta-oksydacji.-okolo-70%-aktywnosci-hamujacej-reduktaze-hmg-coa-we-krwi-przypisuje-sie-aktywnym-metabolitom.-wydalana-jest-z-zolcia.-t0,5-wynosi-okolo-14-h.-t0,5-dzialania-hamujacego-reduktaze-hmg-coa-wynosi-20-30-h,-ze-wzgledu-na-wplyw-aktywnych-metabolitow.-

atoris---wskazania

-

hipercholesterolemia.-lek-jest-stosowany-jako-uzupelnienie-leczenia-dietetycznego-w-celu-obnizenia-podwyzszonego-stezenia-calkowitego-cholesterolu,-cholesterolu-ldl,-apolipoproteiny-b-i-triglicerydow-u-doroslych,-mlodziezy-oraz-dzieci-w-wieku-10-lat-lub-starszych-z-hipercholesterolemia-pierwotna,-w-tym-heterozygotyczna-hipercholesterolemia-rodzinna,-lub-z-hiperlipidemia-zlozona-(mieszana)-(odpowiadajaca-hiperlipidemii-typu-iia-i-iib-wg-klasyfikacji-fredrickson’a)-w-przypadku-niewystarczajacej-odpowiedzi-na-stosowanie-diety-i-innych-niefarmakologicznych-metod-leczenia.-lek-jest-rowniez-stosowany-w-celu-obnizenia-stezenia-cholesterolu-calkowitego-i-cholesterolu-ldl-u-doroslych-z-homozygotyczna-postacia-rodzinnej-hipercholesterolemii-jako-terapia-dodana-do-innych-sposobow-w-terapii-hipolipemizujacej-(np.-afereza-cholesterolu-ldl)-lub-wtedy,-gdy-taka-terapia-jest-niedostepna.-zapobieganie-chorobom-sercowo-naczyniowym.-zapobieganie-zdarzeniom-sercowo-naczyniowym-u-doroslych-pacjentow,-u-ktorych-ryzyko-pierwszego-zdarzenia-sercowo-naczyniowego-oceniane-jest-jako-duze,-wraz-z-dzialaniami-majacymi-na-celu-redukcje-innych-czynnikow-ryzyka.-

atoris---przeciwwskazania

-

nadwrazliwosc-na-substancje-czynna-lub-na-ktorakolwiek-substancje-pomocnicza-preparatu.-czynna-choroba-watroby-lub-niewyjasniona,-trwale-zwiekszona-aktywnosc-aminotransferaz-we-krwi-przekraczajaca-3-krotnie-gorna-granice-normy-(ggn).-ciaza.-okres-karmienia-piersia.-kobiety-w-wieku-rozrodczym,-niestosujace-skutecznych-metod-antykoncepcji.-jednoczesne-stosowanie-lekow-przeciwwirusowych,-stosowanych-w-leczeniu-wirusowego-zapalenia-watroby-typu-c,-zawierajacych-glekaprewir-z-pibrentaswirem.-

-

atoris---ostrzezenia

-

przed-rozpoczeciem-leczenia-nalezy-przeprowadzic-badania-kontrolne-czynnosci-watroby-oraz-monitorowac-czynnosc-watroby-w-trakcie-terapii.-pacjenci,-u-ktorych-wystapia-objawy-przedmiotowe-lub-podmiotowe-uszkodzenia-watroby-powinni-byc-poddani-badaniom-czynnosci-watroby.-w-przypadku-stwierdzenia-zwiekszenia-aktywnosci-aminotransferaz,-pacjenta-nalezy-monitorowac-az-do-ustapienia-zaburzen.-w-przypadku-utrzymujacego-sie-zwiekszenia-aktywnosci-aminotransferaz,-wiekszego-niz-3-krotna-wartosc-ggn,-zaleca-sie-zmniejszenie-dawki-leku-lub-jego-odstawienie.-nalezy-zachowac-ostroznosc-podczas-podawania-leku-pacjentom-spozywajacym-znaczne-ilosci-alkoholu-i-(lub)-z-chorobami-watroby-w-wywiadzie.-u-pacjentow-bez-choroby-niedokrwiennej-serca,-ktorzy-w-ostatnim-czasie-przebyli-udar-mozgowy-lub-przejsciowy-atak-niedokrwienny,-stwierdzono-czestsze-wystepowanie udaru-krwotocznego-w-grupie-pacjentow-leczonych-atorwastatyna-w-dawce-80-mg,-w-porownaniu-z-grupa-otrzymujaca-placebo.-zwiekszone-ryzyko-zaobserwowano-glownie-u-pacjentow-z-przebytym-wczesniej udarem-krwotocznym-lub-zatokowym-mozgu---u-tych-pacjentow-przed-rozpoczeciem-leczenia-atorwastatyna-w-dawce-80-mg-nalezy-wnikliwie-rozwazyc-potencjalne-ryzyko-wystapienia-udaru-krwotocznego.-nalezy-zachowac-ostroznosc-stosujac-preparat-u-pacjentow-z-czynnikami-predysponujacymi-do-wystapienia-miopatii-lub-rabdomiolizy-takimi,-jak:-zaburzenia-czynnosci-nerek,-niedoczynnosc-tarczycy,-choroby-miesni-lub-wystepowanie-dziedzicznych-chorob-miesni-w-wywiadzie-rodzinnym,-wystapienie-objawow-uszkodzenia-miesni-po-zastosowaniu-innego-inhibitora-reduktazy-hmg-coa-lub-fibratow,-choroby-watroby-w-wywiadzie-i-(lub)-spozywanie-duzych-ilosci-alkoholu,-wiek->70-lat,-sytuacje,-w-ktorych-moze-dojsc-do-zwiekszenia-stezenia-leku-we-krwi-(np.-pacjenci-z-polimorfizmem-w-genie-kodujacym-oatp1b1---slco1b1-c.521cc---wieksza-ekspozycja-na-atorwastatyne).-ryzyko-miopatii-moze-byc-zwiekszone-takze-w-przypadku-interakcji-atorwastatyny-z-innymi-lekami-(interakcje-farmakokinetyczne-lub-farmakodynamiczne;-patrz-takze-interakcje).-w-grupach-pacjentow-ze-zwiekszonym-ryzykiem-miopatii-nalezy-rozwazyc-ryzyko-i-mozliwe-korzysci-z-leczenia,-a-w-trakcie-leczenia-zaleca-sie-obserwacje-pacjenta;-przed-rozpoczeciem-leczenia-nalezy-oznaczyc-aktywnosc-kinazy-kreatynowej-(ck).-jesli-podczas-pierwszego-oznaczania-aktywnosc-ck-jest-znacznie-zwiekszona-(>5-x-ggn),-nalezy-po-5-7-dniach-wykonac-badanie-kontrolne.-nie-nalezy-rozpoczynac-leczenia,-jesli-w-badaniu-kontrolnym-ck->5-x-ggn.-jesli-w-trakcie-leczenia-wystapia-niewyjasnione-bole-miesni,-oslabienie-sily-miesniowej-lub-kurcze-miesni,-zwlaszcza,-gdy-towarzysza-im-zle-samopoczucie-lub-goraczka,-nalezy-oznaczyc-aktywnosc-ck.-leczenie-nalezy-przerwac,-jesli-aktywnosc-ck-jest-znaczaco-zwiekszona-(>5-razy-ggn)-lub-jesli-objawy-miesniowe-sa-nasilone-i-powoduja-dolegliwosci-podczas-codziennych-czynnosci-(nawet-jesli-aktywnosc-ck-≤5-razy-ggn).-po-ustapieniu-objawow-klinicznych-i-zmniejszeniu-aktywnosci-ck-do-wartosci-prawidlowych-mozna-rozwazyc-ponowne-zastosowanie-atorwastatyny-lub-innego-inhibitora-hmg-coa-w-najmniejszej-dawce,-przy-scislej-obserwacji-pacjenta.-atorwastatyne-nalezy-odstawic,-jesli-wystapi-istotne-podwyzszenie-aktywnosci-ck-(>10-x-ggn)-lub-gdy-wystapi,-badz-podejrzewa-sie-wystapienie-rabdomiolizy.-ryzyko-to-wzrasta-podczas-stosowania-atorwastatyny-z-lekami-zwiekszajacymi-jej-stezenie-w-osoczu-np.-silnymi-inhibitorami-cyp3a4-lub-inhibitorami-transportera-(np.-cyklosporyna,-telitromycyna,-klarytromycyna,-delawirdyna,-styrypenol,-ketokonazol,-worykonazol,-itrakonazol,-pozakonazol, -oraz-inhibitory-proteazy-hiv,-w-tym-rytonawir,-lopinawir,-atazanawir,-indynawir,-darunawir,-typranawir-z-rytonawirem-itd.).-ryzyko-miopatii-moze-sie-zwiekszyc-rowniez-podczas-jednoczesnego-stosowania-gemfibrozylu-i-innych-pochodnych-kwasu-fibrynowego,-lekow-przeciwwirusowych-stosowanych-w-leczeniu-hcv-(boceprewir,-telaprewir,-elbaswir-z-grazoprewirem),-erytromycyny,-niacyny-lub-ezetymibu.-w-przypadkach-koniecznosci-jednoczesnego-stosowania-wymienionych-lekow-z-atorwastatyna-nalezy-starannie-rozwazyc-korzyscii-ryzyko-zwiazane-z-leczeniem.-jesli-pacjent-otrzymuje-leki-zwiekszajace-stezenie-atorwastatyny-w-osoczu,-zaleca-sie-zastosowanie-mniejszej-dawki-maksymalnej-atorwastatyny.-w-przypadku-silnych-inhibitorow-cyp3a4-nalezy-rozwazyc-zastosowanie-mniejszej-dawki-poczatkowej-atorwastatyny-i-zaleca-sie-odpowiednia-obserwacje-kliniczna-pacjenta.-atorwastatyny-nie-wolno-podawac-jednoczesnie-z-lekami-zawierajacymi-kwas-fusydowy-dzialajacymi-ogolnoustrojowo-ani-w-okresie-7-dni-od-zakonczenia-leczenia-kwasem-fusydowym.-u-pacjentow,-u-ktorych-podawanie-ogolnoustrojowo-kwasu-fusydowego-uwaza-sie-za-konieczne,-leczenie-statynami-nalezy-przerwac-na-okres-terapii-kwasem-fusydowym.-istnieja-doniesienia-o-przypadkach-rabdomiolizy-(w-tym-niektorych-zakonczonych-zgonem)-wsrod-pacjentow-leczonych-kwasem-fusydowym-w-skojarzeniu-ze-statynami.-pacjentowi-nalezy-zalecic,-aby-w-razie-wystapienia-jakichkolwiek-objawow-w-postaci-oslabienia,-bolu-lub-tkliwosci-miesni-niezwlocznie-zglosil-sie-do-lekarza.-leczenie-statynami-mozna-wznowic-po-uplywie-siedmiu-dni,-liczac-od-daty-podania-ostatniej-dawki-kwasu-fusydowego.-w-wyjatkowych-okolicznosciach,-gdy-konieczne-jest-dlugotrwale-podawanie-ogolnoustrojowe-kwasu-fusydowego,-np.-w-ramach-leczenia-ciezkich-zakazen,-potrzebe-jednoczesnego-stosowania-preparatu-i-kwasu-fusydowego-mozna-rozwazac-wylacznie-po-szczegolowej-analizie-indywidualnego-przypadku-i-pod-scislym-nadzorem-lekarza.-zglaszano-bardzo-rzadkie-przypadki-martwiczej-miopatii-o-podlozu-immunologicznym-(ang.-imnm),-ktore-klinicznie-charakteryzuje-trwale-oslabienie-miesni-blizszych-i-podwyzszone-stezenie-ck-w-trakcie-leczenia-lub-po-odstawieniu-statyn.-nalezy-przerwac-leczenie-statynami-jesli-u-pacjenta-podejrzewa-sie-rozwoj-srodmiazszowej-choroby-pluc-(objawiajacej-sie-dusznoscia,-suchym-kaszlem,-ogolnym-pogorszeniem-stanu-zdrowia---zmeczeniem,-zmniejszeniem-masy-ciala,-goraczka).-statyny-moga-powodowac-zwiekszenie-stezenia-glukozy-we-krwi-oraz-u-niektorych-pacjentow-z-grupy-ryzyka-rozwoju-cukrzycy-moga-powodowac-hiperglikemie,-przy-ktorej-wymagana-jest-odpowiednia-opieka-diabetologiczna.-ryzyko-to-jednak-nie-powinno-byc-przyczyna-przerwania-leczenia-statynami,-poniewaz-korzysci-wynikajace-ze-zmniejszenia-ryzyka-wystapienia-zaburzen-naczyniowych-na-skutek-stosowania-statyn-sa-wieksze.-pacjentow-z-grupy-ryzyka-(ze-stezeniem-glukozy-na-czczo-wynoszacym-5,6-6,9-mmol/l,-bmi>30-kg/m2,-zwiekszonym-stezeniem-triglicerydow,-nadcisnieniem-tetniczym)-nalezy-kontrolowac-zarowno-pod-wzgledem-klinicznym,-jak-i-biochemicznym-zgodnie-z-wytycznymi-krajowymi.-podczas-stosowania-u-dzieci-i-mlodziezy,-nie-stwierdzono-istotnego-klinicznie-wplywu-na-wzrost-i-dojrzewanie-plciowe-w-badaniu-klinicznym,-trwajacym-przez-okres-trzech-lat,-opartym-na-ogolnej-ocenie-dojrzewania-i-rozwoju,-ocenie-na-podstawie-skali-tannera-oraz-pomiarze-wzrostu-i-wagi.-ze-wzgledu-na-zawartosc-laktozy,-preparatu-nie-nalezy-stosowac-u-pacjentow-z-rzadko-wystepujaca-dziedziczna-nietolerancja-galaktozy,-niedoborem-laktazy-lub-zespolem-zlego-wchlaniania-glukozy-galaktozy.-preparat-zawiera-mniej-niz-1-mmol-(23-mg)-sodu-na-tabletke,-to-znaczy-lek-uznaje-sie-za-„wolny-od-sodu”.-

atoris---ciaza

-

stosowanie-preparatu-jest-przeciwwskazane-w-ciazy-oraz-w-okresie-karmienia-piersia.-kobiety-w-wieku-rozrodczym-powinny-stosowac-skuteczne-metody-antykoncepcji-w-trakcie-stosowania-leku.-w-badaniach-na-zwierzetach-nie-wykazano-wplywu-atorwastatyny-na-plodnosc.-

atoris---efekty-uboczne

-

czesto:-zapalenie-blony-sluzowej-nosa-i-gardla,-reakcje-alergiczne,-hiperglikemia,-bol-glowy,-bol-gardla,-krtani,-krwawienia-z-nosa,-zaparcia,-wzdecia-z-oddawaniem-wiatrow,-niestrawnosc,-nudnosci,-biegunka,-bole-miesni,-bole-stawow,-bole-konczyn,-kurcze-miesni,-obrzek-stawow,-bol-plecow,-nieprawidlowe-wyniki-badan-czynnosci-watroby,-zwiekszenie-stezenia-kinazy-kreatynowej-we-krwi.-niezbyt-czesto:-hipoglikemia,-zwiekszenie-masy-ciala,-jadlowstret,-koszmary-senne,-bezsennosc,-zawroty-glowy,-parestezje,-niedoczulica,-zaburzenia-smaku,-amnezja,-nieostre-widzenie,-szumy-uszne,-wymioty,-bol-w-gornej-i-dolnej-czesci-brzucha,-odbijanie-sie-ze-zwracaniem-tresci-zoladkowej,-zapalenie-trzustki,-zapalenie-watroby,-pokrzywka,-wysypka,-swiad,-lysienie,-bol-szyi,-zmeczenie-miesni,-zle-samopoczucie,-oslabienie,-bole-w-klatce-piersiowej,-obrzeki-obwodowe,-zmeczenie,-goraczka,-obecnosc-bialych-krwinek-w-moczu.-rzadko:-maloplytkowosc,-neuropatia-obwodowa,-zaburzenia-widzenia,-cholestaza,-obrzek-naczynioruchowy,-wysypka-pecherzowa-(w-tym-rumien-wielopostaciowy,-zespol-stevensa-johnsona,-martwica-toksyczno-rozplywna-naskorka),-miopatia,-zapalenie-miesni,-rabdomioliza,-zaburzenia-sciegien-(czasami-powiklane-zerwaniem-sciegna).-bardzo-rzadko:-anafilaksja,-utrata-sluchu,-niewydolnosc-watroby,-zespol-toczniopodobny,-ginekomastia.-czestosc-nieznana:-immunozalezna-miopatia-martwicza.-w-trakcie-stosowania-atorwastatyny-obserwowano-zwiekszenie-aktywnosci-aminotransferaz-w-surowicy-(zmiany-te-byly-zazwyczaj-lagodne-i-przemijajace-i-nie-wymagaly-przerwania-terapii).-istotne-klinicznie-(>3-razy-ggn)-zwiekszenie-aktywnosci-aminotransferaz-we-krwi-wystapilo-u-0,8%-pacjentow-(bylo-ono-zalezne-od-dawki-leku-i-odwracalne-u-wszystkich-pacjentow).-zwiekszenie-aktywnosci-ck-we-krwi-(>-3-razy-powyzej-ggn)-zanotowano-u-2,5%-pacjentow.-ponad-10-krotne-zwiekszenie-aktywnosci-ck-wystapilo-u-0,4%-pacjentow.-dzialania-niepozadane-charakterystyczne-dla-lekow-z-grupy-statyn:-zaburzenia-seksualne,-depresja,-pojedyncze-przypadki-srodmiazszowej-choroby-pluc,-szczegolnie-w-trakcie-dlugotrwalego-leczenia,-cukrzyca-(czestosc-wystepowania-zalezy-od-obecnosci-czynnikow-ryzyka---stezenie-glukozy-we-krwi-na-czczo-≥5,6-mmol/l,-bmi->30-kg/m2,-zwiekszone-stezenie-triglicerydow,-nadcisnienie-w-wywiadzie).-profil-dzialan-niepozadanych-u-dzieci-i-mlodziezy-w-wieku-10-17-lat-leczonych-atorwastatyna-byl-na-ogol-podobny-do-profilu-pacjentow,-ktorzy-otrzymywali-placebo.-najczesciej-wystepujacymi-dzialaniami-niepozadanymi-odnotowanymi-w-obydwu-grupach,-niezaleznie-od-oceny-zwiazku-przyczynowego,-byly-zakazenia.-nie-stwierdzono-istotnego-klinicznie-wplywu-na-wzrost-i-dojrzewanie-plciowe-w-badaniu-klinicznym,-trwajacym-3-lata,-opartym-na-ogolnej-ocenie-dojrzewania-i-rozwoju,-ocenie-na-podstawie-skali-tannera-oraz-pomiarze-wzrostu-i-wagi.-profil-bezpieczenstwa-i-tolerancji-u-dzieci-i-mlodziezy-byl-podobny-do-znanego-profilu-bezpieczenstwa-stosowania-atorwastatyny-u-pacjentow-doroslych.-na-podstawie-dostepnych-danych-mozna-sie-spodziewac,-ze-czestosc,-rodzaj-i-nasilenie-dzialan-niepozadanych-u-dzieci-beda-takie-same-jak-u-pacjentow-doroslych.-dzialania-niepozadane-charakterystyczne-dla-lekow-z-tej-grupy:-zaburzenia-seksualne;-depresja;-pojedyncze-przypadki-srodmiazszowej-choroby-pluc,-szczegolnie-w-trakcie-dlugotrwalego-stosowania;-cukrzyca:-czestosc-zalezy-od-wystepowania-lub-braku-czynnikow-ryzyka-(stezenie-glukozy-we-krwi-na-czczo-≥5,6-mmol/l,-bmi->30-kg/m2,-zwiekszone-stezenie-triglicerydow,-nadcisnienie-w-wywiadzie).-

atoris---interakcje

-

atorwastatyna-jest-metabolizowana-przez-cyp3a4-i-jest-substratem-transportera-bialek-np.-transportera-wychwytu-watrobowego-oatp1b1-i-1b3-(oatp1b3)-transportujacych-aniony-organiczne.-metabolity-atorwastatyny-sa-substratami-oatp1b1.-atorwastatyna-jest-rowniez-zidentyfikowanym-substratem-bialka-opornosci-wielolekowej-1-(mdr1)-i-bialka-opornosci-raka-piersi-(bcrp),-co-moze-ograniczac-wchlanianie-jelitowe-i-klirens-zolciowy-atorwastatyny.-jednoczesne-stosowanie-lekow,-ktore-sa-inhibitorami-cyp3a4-lub-transportera-bialek-moze-skutkowac-zwiekszeniem-stezenia-atorwastatyny-we-krwi,-z-ryzykiem-miopatii.-ryzyko-to-moze-byc-rowniez-zwiekszone-podczas-jednoczesnego-stosowania-z-innymi-lekami,-ktore-moga-powodowac-miopatie,-np.-pochodne-kwasu-fibrynowego-i-ezetymib.-nalezy-unikac-rownoczesnego-podawania-preparatu-i-silnych-inhibitorow-cyp3a4,-np.-cyklosporyny,-telitromycyny,-klarytromycyny,-delawirdyny,-styrypentolu,-ketokonazolu,-worykonazolu,-itrakonazolu,-pozakonazolu,-niektorych-lekow-przeciwwirusowych-stosowanych-w-leczeniu-hcv-(np.-elbaswir-z-grazoprewirem)-i-inhibitorow-proteazy-hiv-(w-tym-rytonawiru,-lopinawiru,-atazanawiru,-indynawiru,-darunawiru,-itp.),-inhibitorow-proteazy-hcv-(w-tym-boceprewiru);-jesli-nie-mozna-uniknac-podawania-powyzszych-lekow-z-preparatem,-nalezy-rozwazyc-uzycie-mniejszej-dawki-poczatkowej-i-maksymalnej-atorwastatyny-oraz-monitorowac-pacjenta.-w-przypadkach,-w-ktorych-konieczne-jest-rownoczesne-podawanie-z-preparatem:-typranawiru/rytonawiru,-telaprewiru-lub-cyklosporyny---nie-nalezy-przekraczac-dawki-atorwastatyny-10-mg/na-dobe.-w-przypadkach,-w-ktorych-konieczne-jest-rownoczesne-podawanie-z-preparatem:-lopinawiru/-rytonawiru-lub-klarytromycyny---zaleca-sie-stosowanie-mniejszych-dawek-podtrzymujacych-atorwastatyny-oraz-monitorowanie-kliniczne-w-przypadku-dawek atorwastatyny-przekraczajacych-20-mg.-w-przypadkach,-w-ktorych-konieczne-jest-rownoczesne-podawanie-z-preparatem:-sakwinawiru/rytonawiru,-darunawiru/rytonawiru,-fosamprenawiru,-fosamprenawiru/rytonawiru,-itrakonazolu---zaleca-sie-stosowanie-mniejszych-dawek-podtrzymujacych-atorwastatyny-oraz-monitorowanie-kliniczne-pacjentow-w-przypadku-dawek-atorwastatyny-przekraczajacych-40-mg.-narazenie-na-atorwastatyne-ulegalo-zwiekszeniu-w-przypadku-podawania-wraz-z-boceprewirem---zaleca-sie-stosowanie-mniejszych-dawek-podtrzymujacych-atorwastatyny-oraz-monitorowanie-kliniczne;-podczas-jednoczesnego-stosowania-z-boceprewirem-dawka-atorwastatyny-nie-powinna-przekraczac-20-mg-na-dobe.-takze-umiarkowane-inhibitory-cyp3a4-(np.-erytromycyna,-diltiazem,-werapamil,-amiodaron,-flukonazol)-moga-zwiekszac-stezenie-atorwastatyny-we-krwi---w-przypadku-jednoczesnego-stosowania-z-preparatem-nalezy-rozwazyc-stosowanie-mniejszej-maksymalnej-dawki-atorwastatyny;-zaleca-sie-monitorowac-pacjenta-po-rozpoczeciu-leczenia-lub-po-zmianie-dawki-inhibitora.-inhibitory-transportera-bialek-(np.-cyklosporyna)-moga-zwiekszac-ekspozycje-na-atorwastatyne;-wplyw-hamowania-watrobowego-transporterow-wychwytu-na-stezenie-atorwastatyny-w-hepatocytach-nie-jest-znany;-w-przypadku-gdy-nie-mozna-uniknac-jednoczesnego-stosowania,-zaleca-sie-zmniejszenie-dawki-i-wlasciwe-monitorowanie-pod-wzgledem-skutecznosci.-jednoczesne-stosowanie-atorwastatyny-i-induktorow-cyp3a-(np.-efawirenz,-ryfampicyna,-ziele-dziurawca)-moze-prowadzic-w-zmiennym-stopniu-do-zmniejszenia-stezenia-atorwastatyny-we-krwi.-ze-wzgledu-na-podwojny-mechanizm-interakcji-wykazywany-przez-ryfampicyne-(indukcja-cytochromu-cyp3a-i-zahamowanie-aktywnosci-transportera-oatp1b1-w-hepatocytach)-zaleca-sie-podawanie-atorwastatyny-dokladnie-w-tym-samym-czasie-co-ryfampicyna,-poniewaz-opoznione-podawanie-atorwastatyny-po-podaniu-ryfampicyny-wiazalo-sie-z-istotnym-zmniejszeniem-stezenia-atorwastatyny-we-krwi;-wplyw-ryfampicyny-na-stezenie-atorwastatyny-w-hepatocytach-jest-jednak-nieznany-i-w-przypadku,-gdy-jednoczesne-stosowanie-jest-konieczne,-nalezy-uwaznie-kontrolowac-skutecznosc-dzialania-tych-lekow.-jednoczesne-stosowanie-atorwastatyny-oraz-gemfibrozylu,-fenofibratu-lub-innych-lekow-z-grupy-fibratow-oraz-niacyny-(kwasu-nikotynowego)-w-dawce-zmniejszajacej-stezenie-lipidow-(1-g-na-dobe-lub-wiekszej)-zwieksza-ryzyko-wystapienia-miopatii---w-przypadku-gdy-jednoczesne-stosowanie-jest-konieczne,-nalezy-stosowac-najnizsze-dawki-atorwastatyny-oraz-kontrolowac-stan-pacjenta.-przy-jednoczesnym-stosowaniu-ezetymibu-i-atorwastatyny-istnieje-zwiekszone-ryzyko-dzialan-niepozadanych-ze-strony-miesni,-w-tym-rabdomiolizy---w-przypadku-jednoczesnego-stosowania-pacjenci-powinni-byc-monitorowani.-ze-wzgledu-na-ryzyko-radomiolizy,-atorwastatyny-nie-wolno-stosowac-jednoczesnie-z-kwasem-fusydowym-podawanym-ogolnoustrojowo-lub-w-ciagu-7-dni-od-zakonczenia-leczenia-kwasem-fusydowym---nalezy-przerwac-leczenie-statynami-przez-caly-okres-terapii-kwasem-fusydowym,-leczenie-statynami-mozna-wznowic-po-uplywie-7-dni-od-podania-ostatniej-dawki-kwasu-fusydowego;-jezeli-nie-mozna-uniknac-jednoczesnego-stosowania-atorwastatyny-i-kwasu-fusydowego,-takie-polaczenie-mozna-rozwazyc-wylacznie-w-przypadkach-indywidualnych-oraz-pod-scislym-nadzorem-lekarza.-stosowanie-atorwastatyny-z-kolchicyna-moze-zwiekszac-ryzyko-miopatii---zachowac-ostroznosc.-stezenie-atorwastatyny-i-jej-aktywnych-metabolitow-we-krwi-bylo-mniejsze-(proporcja-stezenia-atorwastatyny:-0,74))-gdy-kolestypol-byl-podawany-jednoczesnie-z-atorwastatyna;-jednakze-wplyw-na-lipidy-byl-wiekszy,-kiedy-atorwastatyna-i-kolestypol-podawane-byly-w-skojarzeniu,-niz-kiedy-stosowano-tylko-jeden-lek.-atorwastatyna-moze-zwiekszac-stezenie-digoksyny-we-krwi---nalezy-monitorowac-pacjenta.-atorwastatyna-zwieksza-stezenie-noretysteronu-i-etynyloestradiolu-we-krwi-(skladnikow-doustnych-lekow-antykoncepcyjnych),-jednak-brak-jest-specjalnych-zalecen-dotyczacych-leczenia-skojarzonego.-u-pacjentow-przyjmujacych-leki-przeciwzakrzepowe-pochodne-kumaryny,-czas-protrombinowy-nalezy-ocenic-zarowno-przed-rozpoczeciem-stosowania-atorwastatyny,-jak-i-odpowiednio-czesto-w-poczatkowym-okresie-jej-podawania,-aby-upewnic-sie,-ze-nie-wystepuja-istotne-zmiany-w-jego-wartosci;-po-stwierdzeniu-stabilnosci-czasu-protrombinowego-mozna-go-oceniac-z-czestoscia,-jaka-jest-zalecana-w-okresie-stosowania-pochodnych-kumaryny;-powyzsza-procedure-nalezy-powtorzyc-w-przypadku-zmiany-dawki-statyny-lub-jej-odstawienia.-nie-jest-zalecanie-spozywanie-duzych-ilosci-soku-grejpfrutowego-w-trakcie-leczenia-atorwastatyna.-brak-specjalnych-zalecen-dotyczacych-zmiany-dawkowania-w-przypadku-stosowania-atorwastatyny-z-nastepujacymi-lekami:-amlodypina,-cymetydyna,-leki-zobojetniajace-(preparaty-glinu-i-magnezu),-efawirenz,-nelfinawir,-fenazon.-

atoris---dawkowanie

-

doustnie.-dawke-nalezy-ustalac-indywidualnie-w-zaleznosci-od-poczatkowych-stezen-cholesterolu-ldl,-celu-terapeutycznego-oraz-reakcji-pacjenta.-przed-rozpoczeciem-i-w-trakcie-leczenia-pacjent-powinien-stosowac-diete-majaca-na-celu-zmniejszenie-stezenia-cholesterolu.-zwykle-stosowana-dawka-poczatkowa-wynosi-10-mg-raz-na-dobe. modyfikacji-dawek-nalezy-dokonywac-co-4-tyg.-lub-rzadziej.-maksymalna-dawka-wynosi-80-mg-raz-na-dobe.-pierwotna-hipercholesterolemia-i-mieszana-hiperlipidemia:-u-wiekszosci-pacjentow-wystarcza-dawka-10-mg-na-dobe.-odpowiedz-terapeutyczna-jest-widoczna-w-ciagu-2-tyg.-leczenia,-a-maksymalna-odpowiedz-terapeutyczna-osiaga-sie-zwykle-w-ciagu-4-tyg.,-utrzymuje-sie-ona-podczas-dlugotrwalego-leczenia.-heterozygotyczna-hipercholesterolemia-rodzinna:-zalecana-dawka-poczatkowa-wynosi-10-mg-na-dobe.-dawki-nalezy-ustalac-indywidualnie,-a-zmiany-dawki-nalezy-dokonywac-co-4-tyg.,-do-osiagniecia-dawki-40-mg-na-dobe.-nastepnie-mozna-albo-zwiekszyc-dawke-do-maksymalnej-dawki-80-mg-na-dobe-albo-podawac-atorwastatyne-w-dawce-40-mg-na-dobe-w-skojarzeniu-z-lekami-wiazacymi-kwasy-zolciowe.-homozygotyczna-hipercholesterolemia-rodzinna:-dawki-wynosza-10-80-mg-na-dobe.-u-tych-pacjentow-atorwastatyne-nalezy-stosowac-jako-leczenie-wspomagajace-inne-sposoby-terapii-hipolipemizujacej-(np.-afereze-ldlc),-lub-wtedy,-gdy-takie-sposoby-leczenia-sa-niedostepne.-zapobieganie-chorobom-sercowo-naczyniowym:-10-mg-na-dobe.-aby-uzyskac-stezenie-ldl-c,-odpowiadajace-aktualnym-wytycznym-konieczne-moze-byc-stosowanie-wiekszych-dawek-leku.-szczegolne-grupy-pacjentow.-nie-ma-koniecznosci-dostosowania-dawki-u-pacjentow-z-zaburzeniami-czynnosci-nerek-oraz-u-pacjentow-w-podeszlym-wieku.-lek-nalezy-stosowac-ostroznie-u-pacjentow-z-zaburzeniami-czynnosci-watroby.-stosowanie-preparatu-jest-przeciwwskazane-u-pacjentow-z-czynna-choroba-watroby.-dzieci-≥10-lat.-heterozygotyczna-postac-hipercholesterolemii-rodzinnej:-zalecana-dawka-poczatkowa-wynosi-10-mg-na-dobe,-dawka-moze-byc-zwiekszona-do-80-mg-na-dobe,-w-zaleznosci-od-reakcji-na-leczenie-i-tolerancji-leku.-dawki-nalezy-dostosowywac-indywidualnie-w-zaleznosci-od-zalecanego-celu-leczenia-w-odstepach-4-tyg.-lub-dluzszych.-zwiekszenie-dawki-do-80-mg-na-dobe-zostalo-poparte-danymi-pochodzacymi-z-badan-klinicznych-z-udzialem-doroslych-pacjentow-oraz-ograniczona-iloscia-danych-pochodzacych-z-badan-klinicznych-z-udzialem-dzieci-z-heterozygotyczna-postacia-hipercholesterolemii-rodzinnej.-dane-z-badan-dotyczacych-bezpieczenstwa-i-skutecznosci-stosowania-u-dzieci-z-heterozygotyczna-postacia-hipercholesterolemii-rodzinnej-w-wieku-6-10-lat-sa-ograniczone.-atorwastatyna-nie-jest-wskazana-u-dzieci-w-wieku-jednoczesne-stosowanie-z-innymi-lekami.-u-pacjentow-przyjmujacych-w-skojarzeniu-z-atorwastatyna-leki-przeciwwirusowe-stosowane-w-leczeniu-wirusowego-zapalenia-watroby-typu-c,-zawierajace-elbaswir-z-grazoprewirem,-nie-nalezy-podawac-dawki-atorwastatyny-wiekszej-niz-20-mg/dobe.-sposob-podania.-dawke-dobowa-atorwastatyny-podaje-sie-w-calosci-jednorazowo.-preparat-mozna-przyjmowac-o-dowolnej-porze-dnia,-z-posilkiem-lub-bez-posilku.-

atoris---uwagi">

Atoris - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg lub 80 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej. Lek zawiera laktozę oraz sód.

Atoris - Działanie

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA - enzymu odpowiedzialnego za przekształcenie 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora steroli, w tym cholesterolu. Zmniejsza stężenie cholesterolu i lipoprotein we krwi przez hamowanie aktywności reduktazy HMG-CoA, co w efekcie zmniejsza syntezę cholesterolu w wątrobie i prowadzi do zwiększenia liczby receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, nasilając w ten sposób wychwyt i katabolizm LDL. Zmniejsza wytwarzanie LDL i liczbę cząsteczek LDL, wywołuje nasilone i utrzymujące się zwiększenie aktywności receptora LDL oraz korzystnie zmienia jakość krążących cząsteczek LDL. Zmniejsza stężenie cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią, którzy zazwyczaj nie reagowali na leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi. Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego (30-46%), cholesterolu-LDL (41-61%), apolipoproteiny B (34-50%) i triglicerydów (14-33%) oraz zwiększa stężenie cholesterolu-HDL i apolipoproteiny A1. Udowodniono, że obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu-LDL i apolipoproteiny B zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Po podaniu doustnym atorwastatyna wchłania się szybko, osiągając Cmax w czasie 1-2 h. Całkowita biodostępność wynosi około 12%, a ogólnoustrojowa aktywność hamująca reduktazę HMG-CoA wynosi około 30%. Mała ogólnoustrojowa dostępność jest przypisywana usuwaniu leku przez komórki błony śluzowej żołądka i jelit zanim dostanie się on do krążenia i (lub) szybkiemu metabolizmowi w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). W ≥98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowana w wątrobie przez cytochrom CYP3A4 do pochodnych orto- i parahydroksylowych i różnych produktów beta-oksydacji. Około 70% aktywności hamującej reduktazę HMG-CoA we krwi przypisuje się aktywnym metabolitom. Wydalana jest z żółcią. T0,5 wynosi około 14 h. T0,5 działania hamującego reduktazę HMG-CoA wynosi 20-30 h, ze względu na wpływ aktywnych metabolitów.

Atoris - wskazania

Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów w terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.

Atoris - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Czynna choroba wątroby lub niewyjaśniona, trwale zwiększona aktywność aminotransferaz we krwi przekraczająca 3-krotnie górną granicę normy (GGN). Ciąża. Okres karmienia piersią. Kobiety w wieku rozrodczym, niestosujące skutecznych metod antykoncepcji. Jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych, stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierających glekaprewir z pibrentaswirem.

Atoris - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania kontrolne czynności wątroby oraz monitorować czynność wątroby w trakcie terapii. Pacjenci, u których wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe uszkodzenia wątroby powinni być poddani badaniom czynności wątroby. W przypadku stwierdzenia zwiększenia aktywności aminotransferaz, pacjenta należy monitorować aż do ustąpienia zaburzeń. W przypadku utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz, większego niż 3-krotna wartość GGN, zaleca się zmniejszenie dawki leku lub jego odstawienie. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie. U pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca, którzy w ostatnim czasie przebyli udar mózgowy lub przejściowy atak niedokrwienny, stwierdzono częstsze występowanie udaru krwotocznego w grupie pacjentów leczonych atorwastatyną w dawce 80 mg, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Zwiększone ryzyko zaobserwowano głównie u pacjentów z przebytym wcześniej udarem krwotocznym lub zatokowym mózgu - u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia atorwastatyną w dawce 80 mg należy wnikliwie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy takimi, jak: zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy, choroby mięśni lub występowanie dziedzicznych chorób mięśni w wywiadzie rodzinnym, wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub fibratów, choroby wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie dużych ilości alkoholu, wiek >70 lat, sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia leku we krwi (np. pacjenci z polimorfizmem w genie kodującym OATP1B1 - SLCO1B1 c.521CC - większa ekspozycja na atorwastatynę). Ryzyko miopatii może być zwiększone także w przypadku interakcji atorwastatyny z innymi lekami (interakcje farmakokinetyczne lub farmakodynamiczne; patrz także interakcje). W grupach pacjentów ze zwiększonym ryzykiem miopatii należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści z leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta; przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej (CK). Jeśli podczas pierwszego oznaczania aktywność CK jest znacznie zwiększona (>5 x GGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu kontrolnym CK >5 x GGN. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, zwłaszcza, gdy towarzyszą im złe samopoczucie lub gorączka, należy oznaczyć aktywność CK. Leczenie należy przerwać, jeśli aktywność CK jest znacząco zwiększona (>5 razy GGN) lub jeśli objawy mięśniowe są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet jeśli aktywność CK ≤5 razy GGN). Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności CK do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie atorwastatyny lub innego inhibitora HMG-CoA w najmniejszej dawce, przy ścisłej obserwacji pacjenta. Atorwastatynę należy odstawić, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK (>10 x GGN) lub gdy wystąpi, bądź podejrzewa się wystąpienie rabdomiolizy. Ryzyko to wzrasta podczas stosowania atorwastatyny z lekami zwiększającymi jej stężenie w osoczu np. silnymi inhibitorami CYP3A4 lub inhibitorami transportera (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypenol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol,  oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem itd.). Ryzyko miopatii moze się zwiększyć również podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HCV (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny, niacyny lub ezetymibu. W przypadkach konieczności jednoczesnego stosowania wymienionych leków z atorwastatyną należy starannie rozważyć korzyścii ryzyko związane z leczeniem. Jeśli pacjent otrzymuje leki zwiększające stężenie atorwastatyny w osoczu, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki maksymalnej atorwastatyny. W przypadku silnych inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej atorwastatyny i zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną pacjenta. Atorwastatyny nie wolno podawać jednocześnie z lekami zawierającymi kwas fusydowy działającymi ogólnoustrojowo ani w okresie 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których podawanie ogólnoustrojowo kwasu fusydowego uważa się za konieczne, leczenie statynami należy przerwać na okres terapii kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (w tym niektórych zakończonych zgonem) wśród pacjentów leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze statynami. Pacjentowi należy zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni, licząc od daty podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest długotrwałe podawanie ogólnoustrojowe kwasu fusydowego, np. w ramach leczenia ciężkich zakażeń, potrzebę jednoczesnego stosowania preparatu i kwasu fusydowego można rozważać wyłącznie po szczegółowej analizie indywidualnego przypadku i pod ścisłym nadzorem lekarza. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki martwiczej miopatii o podłożu immunologicznym (ang. IMNM), które klinicznie charakteryzuje trwałe osłabienie mięśni bliższych i podwyższone stężenie CK w trakcie leczenia lub po odstawieniu statyn. Należy przerwać leczenie statynami jeśli u pacjenta podejrzewa się rozwój śródmiąższowej choroby płuc (objawiającej się dusznością, suchym kaszlem, ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia - zmęczeniem, zmniejszeniem masy ciała, gorączką). Statyny mogą powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi oraz u niektórych pacjentów z grupy ryzyka rozwoju cukrzycy mogą powodować hiperglikemię, przy której wymagana jest odpowiednia opieka diabetologiczna. Ryzyko to jednak nie powinno być przyczyną przerwania leczenia statynami, ponieważ korzyści wynikające ze zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń naczyniowych na skutek stosowania statyn są większe. Pacjentów z grupy ryzyka (ze stężeniem glukozy na czczo wynoszącym 5,6-6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększonym stężeniem triglicerydów, nadciśnieniem tętniczym) należy kontrolować zarówno pod względem klinicznym, jak i biochemicznym zgodnie z wytycznymi krajowymi. Podczas stosowania u dzieci i młodzieży, nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w badaniu klinicznym, trwającym przez okres trzech lat, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Atoris - ciąża

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie stosowania leku. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu atorwastatyny na płodność.

Atoris - efekty uboczne

Często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, reakcje alergiczne, hiperglikemia, ból głowy, ból gardła, krtani, krwawienia z nosa, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, nudności, biegunka, bóle mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, kurcze mięśni, obrzęk stawów, ból pleców, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt często: hipoglikemia, zwiększenie masy ciała, jadłowstręt, koszmary senne, bezsenność, zawroty głowy, parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, amnezja, nieostre widzenie, szumy uszne, wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, pokrzywka, wysypka, świąd, łysienie, ból szyi, zmęczenie mięśni, złe samopoczucie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, zmęczenie, gorączka, obecność białych krwinek w moczu. Rzadko: małopłytkowość, neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, cholestaza, obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), miopatia, zapalenie mięśni, rabdomioliza, zaburzenia ścięgien (czasami powikłane zerwaniem ścięgna). Bardzo rzadko: anafilaksja, utrata słuchu, niewydolność wątroby, zespół toczniopodobny, ginekomastia. Częstość nieznana: immunozależna miopatia martwicza. W trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (zmiany te były zazwyczaj łagodne i przemijające i nie wymagały przerwania terapii). Istotne klinicznie (>3 razy GGN) zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi wystąpiło u 0,8% pacjentów (było ono zależne od dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów). Zwiększenie aktywności CK we krwi (> 3 razy powyżej GGN) zanotowano u 2,5% pacjentów. Ponad 10-krotne zwiększenie aktywności CK wystąpiło u 0,4% pacjentów. Działania niepożądane charakterystyczne dla leków z grupy statyn: zaburzenia seksualne, depresja, pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w trakcie długotrwałego leczenia, cukrzyca (częstość występowania zależy od obecności czynników ryzyka - stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie). Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat leczonych atorwastatyną był na ogół podobny do profilu pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi odnotowanymi w obydwu grupach, niezależnie od oceny związku przyczynowego, były zakażenia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu na wzrost i dojrzewanie płciowe w badaniu klinicznym, trwającym 3 lata, opartym na ogólnej ocenie dojrzewania i rozwoju, ocenie na podstawie skali Tannera oraz pomiarze wzrostu i wagi. Profil bezpieczeństwa i tolerancji u dzieci i młodzieży był podobny do znanego profilu bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny u pacjentów dorosłych. Na podstawie dostępnych danych można się spodziewać, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci będą takie same jak u pacjentów dorosłych. Działania niepożądane charakterystyczne dla leków z tej grupy: zaburzenia seksualne; depresja; pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie w trakcie długotrwałego stosowania; cukrzyca: częstość zależy od występowania lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie).

Atoris - interakcje

Atorwastatyna jest metabolizowana przez CYP3A4 i jest substratem transportera białek np. transportera wychwytu wątrobowego OATP1B1 i 1B3 (OATP1B3) transportujących aniony organiczne. Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1. Atorwastatyna jest również zidentyfikowanym substratem białka oporności wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka piersi (BCRP), co może ograniczać wchłanianie jelitowe i klirens żółciowy atorwastatyny. Jednoczesne stosowanie leków, które są inhibitorami CYP3A4 lub transportera białek może skutkować zwiększeniem stężenia atorwastatyny we krwi, z ryzykiem miopatii. Ryzyko to może być również zwiększone podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami, które mogą powodować miopatię, np. pochodne kwasu fibrynowego i ezetymib. Należy unikać równoczesnego podawania preparatu i silnych inhibitorów CYP3A4, np. cyklosporyny, telitromycyny, klarytromycyny, delawirdyny, styrypentolu, ketokonazolu, worykonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, niektórych leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HCV (np. elbaswir z grazoprewirem) i inhibitorów proteazy HIV (w tym rytonawiru, lopinawiru, atazanawiru, indynawiru, darunawiru, itp.), inhibitorów proteazy HCV (w tym boceprewiru); jeśli nie można uniknąć podawania powyższych leków z preparatem, należy rozważyć użycie mniejszej dawki początkowej i maksymalnej atorwastatyny oraz monitorować pacjenta. W przypadkach, w których konieczne jest równoczesne podawanie z preparatem: typranawiru/rytonawiru, telaprewiru lub cyklosporyny - nie należy przekraczać dawki atorwastatyny 10 mg/na dobę. W przypadkach, w których konieczne jest równoczesne podawanie z preparatem: lopinawiru/ rytonawiru lub klarytromycyny - zaleca się stosowanie mniejszych dawek podtrzymujących atorwastatyny oraz monitorowanie kliniczne w przypadku dawek atorwastatyny przekraczających 20 mg. W przypadkach, w których konieczne jest równoczesne podawanie z preparatem: sakwinawiru/rytonawiru, darunawiru/rytonawiru, fosamprenawiru, fosamprenawiru/rytonawiru, itrakonazolu - zaleca się stosowanie mniejszych dawek podtrzymujących atorwastatyny oraz monitorowanie kliniczne pacjentów w przypadku dawek atorwastatyny przekraczających 40 mg. Narażenie na atorwastatynę ulegało zwiększeniu w przypadku podawania wraz z boceprewirem - zaleca się stosowanie mniejszych dawek podtrzymujących atorwastatyny oraz monitorowanie kliniczne; podczas jednoczesnego stosowania z boceprewirem dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę. Także umiarkowane inhibitory CYP3A4 (np. erytromycyna, diltiazem, werapamil, amiodaron, flukonazol) mogą zwiększać stężenie atorwastatyny we krwi - w przypadku jednoczesnego stosowania z preparatem należy rozważyć stosowanie mniejszej maksymalnej dawki atorwastatyny; zaleca się monitorować pacjenta po rozpoczęciu leczenia lub po zmianie dawki inhibitora. Inhibitory transportera białek (np. cyklosporyna) mogą zwiększać ekspozycję na atorwastatynę; wpływ hamowania wątrobowego transporterów wychwytu na stężenie atorwastatyny w hepatocytach nie jest znany; w przypadku gdy nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, zaleca się zmniejszenie dawki i właściwe monitorowanie pod względem skuteczności. Jednoczesne stosowanie atorwastatyny i induktorów CYP3A (np. efawirenz, ryfampicyna, ziele dziurawca) może prowadzić w zmiennym stopniu do zmniejszenia stężenia atorwastatyny we krwi. Ze względu na podwójny mechanizm interakcji wykazywany przez ryfampicynę (indukcja cytochromu CYP3A i zahamowanie aktywności transportera OATP1B1 w hepatocytach) zaleca się podawanie atorwastatyny dokładnie w tym samym czasie co ryfampicyna, ponieważ opóźnione podawanie atorwastatyny po podaniu ryfampicyny wiązało się z istotnym zmniejszeniem stężenia atorwastatyny we krwi; wpływ ryfampicyny na stężenie atorwastatyny w hepatocytach jest jednak nieznany i w przypadku, gdy jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy uważnie kontrolować skuteczność działania tych leków. Jednoczesne stosowanie atorwastatyny oraz gemfibrozylu, fenofibratu lub innych leków z grupy fibratów oraz niacyny (kwasu nikotynowego) w dawce zmniejszającej stężenie lipidów (1 g na dobę lub większej) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii - w przypadku gdy jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy stosować najniższe dawki atorwastatyny oraz kontrolować stan pacjenta. Przy jednoczesnym stosowaniu ezetymibu i atorwastatyny istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony mięśni, w tym rabdomiolizy - w przypadku jednoczesnego stosowania pacjenci powinni być monitorowani. Ze względu na ryzyko radomiolizy, atorwastatyny nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym - należy przerwać leczenie statynami przez cały okres terapii kwasem fusydowym, leczenie statynami można wznowić po upływie 7 dni od podania ostatniej dawki kwasu fusydowego; jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania atorwastatyny i kwasu fusydowego, takie połączenie można rozważyć wyłącznie w przypadkach indywidualnych oraz pod ścisłym nadzorem lekarza. Stosowanie atorwastatyny z kolchicyną może zwiększać ryzyko miopatii - zachować ostrożność. Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów we krwi było mniejsze (proporcja stężenia atorwastatyny: 0,74)) gdy kolestypol był podawany jednocześnie z atorwastatyną; jednakże wpływ na lipidy był większy, kiedy atorwastatyna i kolestypol podawane były w skojarzeniu, niż kiedy stosowano tylko jeden lek. Atorwastatyna może zwiększać stężenie digoksyny we krwi - należy monitorować pacjenta. Atorwastatyna zwiększa stężenie noretysteronu i etynyloestradiolu we krwi (składników doustnych leków antykoncepcyjnych), jednak brak jest specjalnych zaleceń dotyczących leczenia skojarzonego. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, czas protrombinowy należy ocenić zarówno przed rozpoczęciem stosowania atorwastatyny, jak i odpowiednio często w początkowym okresie jej podawania, aby upewnić się, że nie występują istotne zmiany w jego wartości; po stwierdzeniu stabilności czasu protrombinowego można go oceniać z częstością, jaka jest zalecana w okresie stosowania pochodnych kumaryny; powyższą procedurę należy powtórzyć w przypadku zmiany dawki statyny lub jej odstawienia. Nie jest zalecanie spożywanie dużych ilości soku grejpfrutowego w trakcie leczenia atorwastatyną. Brak specjalnych zaleceń dotyczących zmiany dawkowania w przypadku stosowania atorwastatyny z następującymi lekami: amlodypina, cymetydyna, leki zobojętniające (preparaty glinu i magnezu), efawirenz, nelfinawir, fenazon.

Atoris - dawkowanie

Doustnie. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od początkowych stężeń cholesterolu LDL, celu terapeutycznego oraz reakcji pacjenta. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tyg. lub rzadziej. Maksymalna dawka wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia: u większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg na dobę. Odpowiedź terapeutyczna jest widoczna w ciągu 2 tyg. leczenia, a maksymalną odpowiedź terapeutyczną osiąga się zwykle w ciągu 4 tyg., utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tyg., do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: dawki wynoszą 10-80 mg na dobę. U tych pacjentów atorwastatynę należy stosować jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDLC), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Dzieci ≥10 lat. Heterozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę, dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę, w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tyg. lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Dane z badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 6-10 lat są ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana u dzieci w wieku Jednoczesne stosowanie z innymi lekami. U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę. Sposób podania. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo. Preparat można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez posiłku.

Atoris - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex