Znajdź lek

Azitro-Mepha

Spis treści

Działanie

Antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów. Gatunki zazwyczaj wrażliwe na azytromycynę - Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (paciorkowce β-hemolizujące grupy A), Streptococcus pneumoniae, paciorkowce α-hemolizujące (zieleniące) oraz inne paciorkowce, Corynebacterium diphteriae; Gram-ujemne bakterie tlenowe: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter spp., Yersinia spp., Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella spp., Pasteurella spp., Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Plesiomonas shigelloides; bakterie beztlenowe: Bacteroides fragilis, Prevotella (Porphyromonas) spp., Clostridium perfringens, Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe, Fusobacterium necrophorum, Propionibacterium acnes; drobnoustroje wywołujące choroby przenoszone drogą płciową: Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi. Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta: Escherichia coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Aeromonas hydrophila, Klebsiella spp., Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae, Toxoplasma gondii, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Mycobacterium avium intracellulare, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes. Drobnoustroje oporne: Enterococcus spp. i inne szczepy oporne na erytromycynę, szczepy gronkowców oporne na metycylinę, Proteus spp., Serratia spp., Morganella spp., Pseudomonas aeruginosa. Biodostępność azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%, Cmax występuje po 2-3 h. Azytromycyna szybko przenika do ognisk zakażenia w tkankach, osiągając w nich wielokrotnie większe stężenia niż we krwi. Duże stężenia azytromycyny obserwuje się w płucach, migdałkach i gruczole krokowym. T0,5 w fazie eliminacji odzwierciedla okres półtrwania w tkankach i wynosi 2-4 dni. Lek jest wydalany głównie z żółcią, w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów.

Wskazania

Leczenie następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, zapalenie gardła, zapalenie migdałków); zapalenie ucha środkowego; zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli oraz lekkie do umiarkowanie ciężkiego pozaszpitalne zapalenie płuc); zakażenia skóry i tkanek miękkich; niepowikłane zapalenie cewki moczowej oraz zapalenie szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis. Należy uwzględnić oficjalne, miejscowe wytyczne dotyczące oporności oraz prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.