Cardiofil

Reklama

Działanie

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach długotrwale hamuje agregację płytek krwi, co odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepu i zmniejsza w ten sposób zagrożenie zamknięcia naczynia. Wywiera działanie poprzez nieodwracalne blokowanie cyklooksygenazy, jednego z enzymów przemian kaskady kwasu arachidonowego. Kwas acetylosalicylowy szybko się wchłania. W obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego odszczepiana jest częściowo reszta acetylowa. W wątrobie następuje dalsza hydroliza estru i tworzą się glukuroniany oraz glicynian kwasu salicylowego. T0,5 kwasu acetylosalicylowego w osoczu wynosi ok. 15 min, natomiast kwasu salicylowego po małych dawkach kwasu acetylosalicylowego ok. 2-3 h. Po zażyciu dużych dawek w następstwie wysycenia enzymów wątrobowych jest wolniej eliminowany. Wydalanie metabolitów zachodzi głównie przez nerki. Zawarty w preparacie tlenek magnezu działa osłaniająco na błonę śluzową żołądka.

Wskazania

Hamowanie agregacji płytek krwi: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale mięśnia sercowego i w zapobieganiu powtórnemu zawałowi, w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne salicylany lub na dowolną substancję pomocniczą (lub zanieczyszczenia). Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Astma oskrzelowa. III trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Dzieci poniżej 12 rż. w przebiegu infekcji wirusowej (szczególnie grypy i ospy wietrznej) ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Rey'a. Nie należy stosować preparatu w przypadku jednoczesnego podawania metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów: z nadwrażliwością na inne NLPZ, z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, z nadciśnieniem tętniczym, u pacjentó odwodnionych oraz u pacjentów jednocześnie stosujących leki przeciwzakrzepowe (tj. pochodne kumaryny lub heparynę). Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem G-6-PD. Kwas acetylosalicylowy może powodować wydłużenie czasu krwawienia w czasie i po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami), a ponadto może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy szczególnie u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, katarem siennym lub polipami błony śluzowej nosa. Kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu - u pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego lek może wywołać napady dny moczanowej. Lek zawiera sorbitol, nie należy stosować go u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ponieważ może powodować przedłużenie czasu trwania ciąży, hamowanie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zarośnięcie przewodu tętniczego u płodu. Zarówno u matki jak i u dziecka obserwuje się zwiększenie skłonności do krwawień. W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego stosowania leku należy powiadomić o tym lekarza. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkim stopniu do mleka matki, dlatego, jeśli to możliwe należy unikać stosowania preparatu w okresie karmienia piersią. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważać zakończenie stosowania kwasu acetylosalicylowego.

Działania niepożądane

W związku z tym, że preparat zawiera tlenek magnezu, który ma właściwości cytoprotekcyjne rzadko w trakcie przyjmowania leku występują: bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty, smoliste stolce), które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Czasami może dochodzić do rozwoju owrzodzeń błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. W pojedynczych przypadkach opisywano zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi) i hipoglikemii. Mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, które zazwyczaj są objawem przedawkowania. Podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego może wystąpić zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Przy długotrwałym stosowaniu może dojść do martwicy brodawek nerkowych i (lub) miąższowego zapalenia nerek. Sporadycznie dochodzi do reakcji nadwrażliwości w postaci np. napadów duszności lub reakcji skórnych. Może wystąpić wysypka, reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ (ibuprofen) może powodować zmniejszenie ich skuteczności i zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych. Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny, heparyny). Zwiększa toksyczność metotreksatu na szpik kostny. Ponadto nasila działanie leków przeciwcukrzycowych (insulina, pochodne sulfonylomocznika). Może zwiększać stężenie digoksyny, barbituranów oraz związków litu w surowicy krwi. Nasila działanie sulfonamidów i penicyliny. Osłabia działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego (allopurinol, probenecid). Osłabia działanie spironolaktonu. Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi osłabia ich działanie, może nasilać ototoksyczność (szkodliwe działanie na słuch) furosemidu. Stosowany jednocześnie z inhibitorami ACE osłabia ich działanie hipotensyjne. Cymetydyna spowalnia metabolizm wątrobowy kwasu acetylosalicylowego i zwiększa jego stężenie w surowicy krwi. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z kwasem walproinowym zwiększa stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi oraz zwiększa jego toksyczność. Spożywanie alkoholu w czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z glikokortykosteroidami systemowymi, z wyjątkiem hydrokortyzonu, stosowanego jako leczenie substytucyjne w chorobie Addisona, zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz zmniejsza stężenie salicylanów w surowicy krwi.

Dawkowanie

Doustnie: 1/2 tabl. po porannym posiłku raz na dobę lub 1 tabl. po porannym posiłku co drugą dobę. Dawkę można zwiększyć do 1 tabl. raz na dobę. Jeśli konieczne jest szybkie działanie przeciwagregacyjne należy przyjąć 3 tabl. raz na dobę przez 2 dni, a następnie od 1/2 do 1 i 1/2 tabl. raz na dobę.

Reklama

Uwagi

Pharmindex