Znajdź lek

Deprexetin

Spis treści

Działanie

Lek przeciwdepresyjny - selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Mechanizm działania polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny w o.u.n., co powoduje zwiększenie ilości serotoniny w szczelinie synaptycznej. Fluoksetyna nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoninergicznych, dopaminergicznych, histaminergicznych H1 ani też α- i β-adrenergicznych. Nie wykazuje też powinowactwa do receptorów muskarynowych i receptorów GABA. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po jednorazowym podaniu w dawce 40 mg maksymalne stężenie w surowicy występuje po 6-8 h. Lek wiąże się z białkami osocza w ok. 95%. Ulega dystrybucji do wielu różnych tkanek i płynów ustrojowych. Stan stacjonarny osiągany jest po kilku tyg. stosowania. Metabolizowana jest w wątrobie (przy udziale CYP2D6) głównie do norfluoksetyny - aktywnego metabolitu. T0,5 fluoksetyny w surowicy wynosi 1-3 dni po podaniu pojedynczej dawki i 4-6 dni podczas długotrwałego stosowania. T0,5 norfluoksetyny w surowicy wynosi 4-16 dni zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i podczas długotrwałego stosowania. 60% podanej dawki wydalane jest z moczem w postaci metabolitów, ok. 15% - z kałem.

Wskazania

Dorośli. Epizody dużej depresji. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Bulimia (żarłoczność psychiczna): fluoksetyna jest wskazana jako uzupełnienie psychoterapii w celu zmniejszenia chęci objadania się i zwracania spożytych pokarmów. Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej. Umiarkowany do ciężkiego epizod dużej depresji, jeżeli depresja nie ustępuje po 4-6 sesjach psychoterapii. U dzieci i młodych osób z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego leczenie przeciwdepresyjne należy stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparatu nie należy stosować jednocześnie z nieodwracalnymi, nieselektywnymi inhibitorami MAO (np. iproniazyd). Fluoksetyna jest przeciwwskazana do stosowania jednocześnie z metoprololem używanym w leczeniu niewydolności serca.