Locacid

Reklama

Działanie

Preparat przeciwtrądzikowy do stosowania zewnętrznego, pochodna witaminy A. Tretynoina wywołuje głębokie metaboliczne zmiany w nabłonku rogowaciejącym. Zwiększa aktywność proliferacyjną komórek nabłonka oraz różnicowanie komórkowe (keratynizację i rogowacenie). Stopień przenikania tretynoiny do organizmu jest zróżnicowany w zależności od czasu trwania leczenia, powierzchni leczonej skóry i jest niewielki po zastosowaniu na skórę dawek terapeutycznych. Kwas retynowy jest szybko metabolizowany (48 h).

Wskazania

Różne postacie kliniczne trądziku (z wyjątkiem trądziku różowatego): trądzik pospolity, mieszane postacie trądziku, trądzik z zaskórnikami i mikrotorbielami. Inne postacie trądziku (trądzik wtórny): trądzik indukowany przez leki, np. kortykosteroidy i barbiturany; trądzik zawodowy, indukowany substancjami powodującymi powstawanie zaskórników, tj. oleje, halogenowe pochodne węglowodorów (trądzik chlorowy). Choroba Favre i Racouchota: guzkowe zwyrodnienie tkanki sprężystej z torbielami i zaskórnikami. Ze względu na stężenie tretynoiny oraz skład substancji pomocniczych, preparat należy stosować przede wszystkim u pacjentów ze szczególnie delikatną i cienką skórą lub u pacjentów z jasną cerą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tretynoinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre stany zapalne skóry, w tym również okołowargowe zapalenie skóry. Ciąża. Nie stosować u kobiet, które planują ciążę.

Środki ostrożności

Szczególną ostrożność zaleca się podczas równoczesnego stosowania innych preparatów, zwłaszcza tych, które powodują złuszczanie: leki do stosowania na skórę zawierające siarkę, rezorcynę, nadtlenek benzoilu lub kwas salicylowy; mydła lecznicze lub mydła i produkty przeznaczone do oczyszczania skóry, które powodują złuszczenie; mydła i kosmetyki, które silnie wysuszają skórę; preparaty do stosowania na skórę z dużą zawartością alkoholu (płyny kosmetyczne o działaniu ściągającym, perfumy, wody toaletowe i płyny stosowane przed goleniem i (lub) po goleniu). Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia pacjent stosował preparaty powodujące złuszczanie naskórka, leczenie tretynoiną należy rozpocząć dopiero po zagojeniu zmian skórnych. Ze względu na ryzyko dodatkowego podrażnienia, należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy UV, solarium) i promieniowania rentgenowskiego. U pacjentów z oparzeniami słonecznymi nie należy stosować preparatu aż do czasu całkowitego ustąpienia objawów oparzenia. Pacjenci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy narażeni są na znaczną ekspozycję na promieniowanie słoneczne, mają rodzinną predyspozycję do poparzeń słonecznych lub pacjenci, którzy są wrażliwi na promieniowanie słoneczne, powinni zachować szczególną ostrożność. W przypadku występowania ciężkich podrażnień w miejscu podania, zaleca się rzadsze stosowanie preparatu lub przerwanie leczenia tretynoiną na kilka dni. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, jamą ustną, nozdrzami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z preparatem, miejsca te należy natychmiast dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tretynoiny na zranioną skórę. Nie należy oczyszczać miejsc aplikacji kremu częściej niż 2 razy na dobę. Miejsca te należy osuszać bez ich pocierania. Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu oraz butylohydroksytoluenu, oleju rycynowego uwodornionego polioksylenowanego i kwasu sorbowego, preparat może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i u kobiet, które planują ciążę. Doustnie przyjmowana tretynoina ma działanie teratogenne. W badaniach na zwierzętach przeprowadzonych w celu oceny toksyczności tretynoiny po podaniu na skórę w wieku rozwojowym, wykazano że jej działanie jest ograniczone do opóźnienia procesu kostnienia, który może nie być działaniem bezpośrednim, ale wynikiem toksyczności u samic. Kobiety w wieku rozrodczym należy ostrzec o zagrożeniu dla płodu w przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania tretynoiny oraz o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie leczenia. W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę, należy wykonać test ciążowy o czułości przynajmniej 50 mIU/ml ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w ciągu 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia. Wynik testu musi być negatywny. Nie wiadomo, czy tretynoina przenika do mleka ludzkiego, nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci. Podczas leczenia preparatem należy przerwać karmienie piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: reakcje w miejscu podania (rumień, suchość skóry, łuszczenie skóry, pieczenie), nasilenie zmian trądzikowych. Częstość nieznana: odbarwienia skóry. Może wystąpić okresowe nasilenie zmian trądzikowych. Istniejące zaskórniki lub grudki mogą zmienić się w ropne krosty przed wyleczeniem. Zarówno podrażnienie skóry jak i wyrzut krost mogą być postrzegane jako pogorszenie obrazu klinicznego choroby, ale w większości przypadków są one związane z leczeniem.

Interakcje

Jednoczesne długotrwałe stosowanie tretynoiny z kortykosteroidami może sprzyjać pojawieniu się zaskórników.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Przed użyciem należy wykonać test wrażliwości na małej powierzchni skóry (test płatkowy), aby upewnić się, że preparat jest dobrze tolerowany przez pacjenta. Krem stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórę raz na dobę wieczorem przed snem. Przed nałożeniem leku należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę. W przypadku silnego podrażnienia skóry, zwłaszcza na początku leczenia, lek należy stosować raz na dwa dni. Jeśli nie zaobserwowano miejscowego podrażnienia na początku leczenia, istnieje możliwość zwiększenia częstości stosowania do 2 razy na dobę. Czas leczenia powinien wynosić od 8 do 12 tyg. przy zachowaniu tego samego schematu dawkowania. Podrażnienie skóry na początku leczenia (około 2. tyg.) jest spowodowane zaostrzeniem zmian trądzikowych, na skutek nasilenia stanu zapalnego w zaskórnikach znajdujących się w głębszych warstwach skóry, poddanych działaniu preparatu. Ta reakcja nie jest działaniem niepożądanym i nie może być podstawą do zmiany częstości stosowania leku. Poprawa następuje stopniowo i jest wyraźnie widoczna od 6. tyg. leczenia. W leczeniu podtrzymującym preparat stosuje się od 2 do 3 razy w tyg. przez kilka miesięcy. Lek należy odstawiać stopniowo.

Reklama

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex