ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Rimantin

Spis treści

Reklama

Rimantin - skład

1 tabl. zawiera 50 mg chlorowodorku rymantadyny. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Rimantin - działanie

Pochodna amantadyny o wyraźnym działaniu przeciwwirusowym. Preparat jest skuteczny przeciw wirusowi grypy typu A i innym wirusom należącym do grupy A. Rymantadyna prawdopodobnie wpływa hamująco na cykl replikacji wirusa. Z badań genetycznych wynika, że białko wirusowe kodowane przez gen M2 wirionu odgrywa ważną rolę we wrażliwości wirusa grypy typu A na hamowanie przez rymantadynę. Lek in vitro zapobiega replikacji wirusów wszystkich podtypów antygenowych (H1N1, H2N2 i H3N2) wirusów grypy typu A izolowanych z materiału ludzkiego. Prawdopodobnie nie interferuje z immunogennością szczepionki z inaktywowanym wirusem grypy typu A. Lek dobrze się wchłania po podaniu doustnym i wykazuje dużą biodostępność. Po podaniu pojedynczej dawki 100 mg maksymalne stężenie w osoczu u zdrowych osób dorosłych występuje po 5-7 h. Około 40% rymantadyny wiąże się z białkami, głównie z albuminami. Rymantadyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, a mniej niż 25% przyjętej dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. W osoczu stwierdzono trzy metabolity hydroksylowane. Metabolity te oraz dodatkowe metabolity sprzężone stanowią 74 ±10% pojedynczej dawki 200 mg rymantadyny, wydalanej z moczem przez okres 72 h. T0,5 w fazie eliminacji po podaniu pojedynczej dawki wynosi średnio 25 h, a w grupie wiekowej 71-79 lat - średnio 32 h. T0,5 u dzieci 4-8 lat wynosił średnio 24,8 h. Wartości AUC, stężenia maksymalne i T0,5 w stanie stacjonarnym u pacjentów w wieku 71-79 lat, były 20-30% większe niż u pacjentów w wieku 50-70 lat. Stężenia rymantadyny w osoczu w stanie stacjonarnym u starszych pacjentów (w wieku 68 do 102 lat) były 2-4-krotnie większe niż u zdrowych osób młodych i w średnim wieku. Parametry farmakokinetyczne stanowią podstawę podawania produktu leczniczego dzieciom i osobom dorosłym raz na dobę.

Reklama

Rimantin - wskazania

Wczesne leczenie grypy typu A u osób dorosłych i dzieci. Zapobieganie chorobom powodowanym przez wirusy grypy typu A podczas epidemii grypy u osób dorosłych.

Reklama

Rimantin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, leki należące do grupy adamantanów, w tym amantadyna, lub na dowolną substancję pomocniczą. Ostre choroby wątroby, ostre i przewlekłe choroby nerek, nadczynność tarczycy. Ciąża i karmienie piersią. Dzieci w 1. rż.

Reklama

Rimantin - ostrzeżenia

Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, chorobami wątroby, niewydolnością nerek, ciężkimi chorobami serca i zaburzeniami rytmu serca oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów z wcześniej występującymi napadami padaczki lub stosujących leki przeciwpadaczkowe równoczesne stosowanie rymantadyny zwiększa ryzyko napadów padaczki - zaleca się wówczas zmniejszenie dawki (do 100 mg/dobę). W razie wystąpienia napadu padaczki koniecznie należy przerwać stosowanie leku. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Rimantin - ciąża

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Reklama

Rimantin - efekty uboczne

Często: bezsenność, nerwowość, ból i zawroty głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, suchość w ustach, osłabienie. Niezbyt często: pobudzenie, depresja, euforia, hiperkineza, zaburzenia koncentracji, ataksja, senność, szumy uszne, duszność, biegunka, niestrawność, wysypka. Rzadko: omamy (w tym omamy węchowe), dezorientacja, zaburzenia chodu, drżenie, drgawki, zmiany smaku lub utrata smaku, kołatanie serca, niewydolność serca, blok serca, częstoskurcz, nadciśnienie, zaburzenia naczyń mózgowych, skurcz oskrzeli, kaszel, mlekotok, omdlenia. Podczas podawania dawek większych niż zalecane opisywano także: zwiększone łzawienie, zwiększoną częstotliwość oddawania moczu, gorączkę, zaparcia, obfite pocenie się, utrudnione połykanie, przeczulicę i ból oczu. Częstotliwość występowania działań niepożądanych, szczególnie związanych z układem pokarmowym i nerwowym, zwiększa się znacząco po zastosowaniu dawek wyższych niż zalecane.

Rimantin - interakcje

Paracetamol i kwas acetylosalicylowy zmniejszają skuteczność rymantadyny. Podczas jednoczesnego stosowania trójwalentnych szczepionek donosowych przeciw grypie, w których zazwyczaj występują dwa szczepy atenuowanych, żywych wirusów typu A i jeden typu B, należy liczyć się z osłabieniem immunogenności szczepionki w zakresie wirusów typu A. Z tego powodu donosowej szczepionki przeciw grypie, zawierającej żywe atenuowane wirusy, nie należy stosować jednocześnie z rymantadyną. Przyjmowanie rymantadyny należy przerwać na 48 h przed planowanym zaszczepieniem; po zaszczepieniu szczepionką donosową należy odczekać 14 dni przed zastosowaniem rymantadyny. Ze względu na ryzyko nieprzewidzianych objawów ze strony OUN należy unikać spożywania alkoholu w trakcie terapii.

Rimantin - dawkowanie

Doustnie. Leczenie grypy. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: 100 mg (2 tabl.) 2 razy na dobę. Dzieci 11-14 lat: 50 mg (1 tabl.) 3 razy na dobę; dzieci 7-10 lat: 50 mg (1 tabl.) 2 razy na dobę. U dzieci w wieku od roku do 6 lat lek można stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Leczenie należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej, najlepiej 24-48 h od chwili pojawienia się pierwszych objawów grypy i kontynuować do 5 dni lub przez 24-48 h po ustąpieniu objawów grypy. Zapobieganie wystąpieniu grypy u dorosłych: 50 mg (1 tabl.) raz na dobę. Czas podawania leku należy określić indywidualnie dla każdego pacjenta. W celu uzyskania maksymalnej skuteczności należy przyjmować lek każdego dnia w trakcie okresu aktywności grypy. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii dłuższej niż 6 tyg. nie zostały ustalone. W przypadku stosowania szczepionki przeciw grypie zawierającej żywe atenuowane wirusy grypy (występujące obecnie w szczepionkach donosowych) należy przerwać podawanie preparatu na 48 h przed zaszczepieniem. Podawanie leku można rozpocząć w 14 dni po zaszczepieniu. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤10 ml/minutę) lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby oraz u pacjentów powyżej 65 lat stosuje się 100 mg (2 tabl.) na dobę. Sposób podania. Preparat podawać po posiłkach, z dużą ilością wody.

Rimantin - uwagi

Pacjenci powinni zachować ostrożność, jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek niepożądane objawy ze strony OUN (zawroty głowy, bóle głowy itp.), przez co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.


Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!