Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Xylonor

Spis treści

Reklama

Xylonor - skład

1 ml roztworu zawiera 32,01 mg chlorowodorku lidokainy oraz 80 µg wodorowinianu norepinefryny (1 wkład o pojemności 1,8 ml zawiera 57,618 mg chlorowodorku lidokainy oraz 144 µg wodorowinianu norepinefryny); lek zawiera pirosiarczyn potasu.

Reklama

Xylonor - wskazania

Do nasiękowego lub przewodowego znieczulenia miejscowego w zabiegach stomatologicznych.

Reklama

Xylonor - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego przy braku rozrusznika. Napady padaczkowe oporne na leczenie. Ostra porfiria napadowa.

Reklama

Xylonor - ciąża

Z danych otrzymanych z dużej liczby zastosowań leku w ciąży nie wynika szkodliwe działanie lidokainy na zdrowie i rozwój płodu. Lidokaina może być stosowana w zabiegach stomatologicznych w ciąży, jeśli jest to bezwzględnie konieczne. Podobnie jak inne środki miejscowo znieczulające, lidokaina przenika do mleka w bardzo małych ilościach, jednakże po zabiegu stomatologicznym laktacja może być podjęta dopiero po ustąpieniu działania znieczulającego.

Reklama

Xylonor - efekty uboczne

Może wystąpić omdlenie. Lek zawiera pirosiarczyn potasu, który może spowodować zaostrzenie reakcji anafilaktycznych. U niektórych pacjentów wykazujących szczególne skłonności lub w przypadku przedawkowania mogą wystąpić: nerwowość, niepokój, ziewanie, drżenia, lęk, oczopląs, słowotok, ból głowy, nudności, szum w uszach, przyspieszony oddech (po którym następuje zwolnienie oddechu, mogące prowadzić do bezdechu) oraz zaburzenia sercowo-naczyniowe: tachykardia, bradykardia, depresja sercowo-naczyniowa z niedociśnieniem tętniczym - mogą prowadzić do zapaści, niemiarowości rytmu serca, w tym dodatkowych skurczów komorowych i migotania komór; zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy); objawy te mogą doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

Reklama

Xylonor - dawkowanie

Dorośli: wielkość zastosowanej dawki zależy od rodzaju i przewidywanego czasu zabiegu. Do rutynowych zabiegów zazwyczaj stosuje się od 1 do 3 wkładów. Podczas jednego zabiegu nie należy przekraczać ilości równoważnej 300 mg chlorowodorku lidokainy. Dzieci w wieku >4 lat: wielkość zastosowanej dawki zależy od wieku i masy ciała dziecka oraz od rodzaju przeprowadzanego zabiegu. Przeciętna dawka stosowana podczas jednego zabiegu wynosi od 20 do 30 mg chlorowodorku lidokainy. Maksymalną dawkę chlorowodorku lidokainy, którą można stosować u dzieci, wyrażoną w mg można obliczyć według wzoru: mc. dziecka (w kg) x 1,33. Nie należy przekraczać ilości równoważnej 2,2 mg chlorowodorku lidokainy/kg mc. Osoby w podeszłym wieku: dawkę należy zmniejszyć o połowę. Sposób i droga podania: wstrzyknięcie nasiękowe lub przewodowe, podśluzówkowe, w jamie ustnej. Podczas wykonywania znieczulenia (szczególnie przewodowego) należy upewnić się, poprzez kilkakrotną aspirację, czy igła nie została wprowadzona do naczynia krwionośnego. Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 1 ml/min.

Reklama

Xylonor - uwagi

Lek wykazuje minimalny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Bupivacainum hydrochloricum WZF
EMLA
Lignocainum WZF 5% Grave
Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125% WZF

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!