Xylonor

Wskazania

Do nasiękowego lub przewodowego znieczulenia miejscowego w zabiegach stomatologicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego przy braku rozrusznika. Napady padaczkowe oporne na leczenie. Ostra porfiria napadowa.

Ciąża i laktacja

Z danych otrzymanych z dużej liczby zastosowań leku w ciąży nie wynika szkodliwe działanie lidokainy na zdrowie i rozwój płodu. Lidokaina może być stosowana w zabiegach stomatologicznych w ciąży, jeśli jest to bezwzględnie konieczne. Podobnie jak inne środki miejscowo znieczulające, lidokaina przenika do mleka w bardzo małych ilościach, jednakże po zabiegu stomatologicznym laktacja może być podjęta dopiero po ustąpieniu działania znieczulającego.

Działania niepożądane

Może wystąpić omdlenie. Lek zawiera pirosiarczyn potasu, który może spowodować zaostrzenie reakcji anafilaktycznych. U niektórych pacjentów wykazujących szczególne skłonności lub w przypadku przedawkowania mogą wystąpić: nerwowość, niepokój, ziewanie, drżenia, lęk, oczopląs, słowotok, ból głowy, nudności, szum w uszach, przyspieszony oddech (po którym następuje zwolnienie oddechu, mogące prowadzić do bezdechu) oraz zaburzenia sercowo-naczyniowe: tachykardia, bradykardia, depresja sercowo-naczyniowa z niedociśnieniem tętniczym - mogą prowadzić do zapaści, niemiarowości rytmu serca, w tym dodatkowych skurczów komorowych i migotania komór; zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy); objawy te mogą doprowadzić do zatrzymania akcji serca.

Dawkowanie

Dorośli: wielkość zastosowanej dawki zależy od rodzaju i przewidywanego czasu zabiegu. Do rutynowych zabiegów zazwyczaj stosuje się od 1 do 3 wkładów. Podczas jednego zabiegu nie należy przekraczać ilości równoważnej 300 mg chlorowodorku lidokainy. Dzieci w wieku >4 lat: wielkość zastosowanej dawki zależy od wieku i masy ciała dziecka oraz od rodzaju przeprowadzanego zabiegu. Przeciętna dawka stosowana podczas jednego zabiegu wynosi od 20 do 30 mg chlorowodorku lidokainy. Maksymalną dawkę chlorowodorku lidokainy, którą można stosować u dzieci, wyrażoną w mg można obliczyć według wzoru: mc. dziecka (w kg) x 1,33. Nie należy przekraczać ilości równoważnej 2,2 mg chlorowodorku lidokainy/kg mc. Osoby w podeszłym wieku: dawkę należy zmniejszyć o połowę. Sposób i droga podania: wstrzyknięcie nasiękowe lub przewodowe, podśluzówkowe, w jamie ustnej. Podczas wykonywania znieczulenia (szczególnie przewodowego) należy upewnić się, poprzez kilkakrotną aspirację, czy igła nie została wprowadzona do naczynia krwionośnego. Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 1 ml/min.

Reklama

Uwagi

Lek wykazuje minimalny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex