Folifem

Spis treści

Folifem - skład

1 tabl. zawiera 400 µg kwasu foliowego.

Folifem - Działanie

Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych. Uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jego niedobór prowadzi do wad wrodzonych cewy nerwowej (m.in. rozszczep kręgosłupa). Podawanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie zmniejsza u noworodków częstość występowania wad rozwojowych o.u.n., takich jak bezmózgowie, przepuklina mózgowa i rdzeniowa.

Reklama

Folifem - wskazania

Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad wrodzonych cewy nerwowej.

Folifem - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub pozostałe składniki preparatu.

Folifem - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u chorych na padaczkę, z uszkodzeniem tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego.

Folifem - efekty uboczne

Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości: wysypkę lub zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączkę.

Folifem - interakcje

Leki przeciwdrgawkowe (m.in. karbamazepina), doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwprątkowe, alkohol, leki z grupy antagonistów kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprim, kotrimoksazol, metotreksat, pirymetamina, triamteren) zwiększają zapotrzebowanie na kwas foliowy. Duże dawki kwasu foliowego mogą osłabiać działanie niektórych leków przeciwpadaczkowych, np. fenytoiny. Cholestyramina może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego (wskazane przyjmowanie preparatu na 1 h przed lub 4-6 h po podaniu cholestyraminy). Długotrwałe stosowanie leków zobojętniających HCl soku żołądkowego (związki Al i Mg) może także zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego wskutek zmiany pH w jelicie cienkim.

Folifem - dawkowanie

Doustnie 1 tabl. dziennie podawana co najmniej przez miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w trakcie I trymestru.

Folifem - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->