MaxFlu o smaku cytrynowym

Reklama

Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Paracetamol działa na receptory bólowe poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn oraz hamowanie syntezy lub działania chemicznego mediatorów lub innych substancji. Wpływa na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu. Pseudoefedryna stymuluje receptory α1-adrenergiczne w mięśniach gładkich naczyń. Wywołuje skurcz mięśni gładkich naczyń i w rezultacie obkurczenie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa i zatok, zmniejsza przekrwienie i obrzęk tkanki oraz poprawia drożności przewodów nosowych. Kwas askorbowy uzupełnia zapotrzebowanie na witaminę C. Preparat dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po 30-60 min. Preparat wydalany jest głównie z moczem.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, przebiegających z gorączką, katarem i zapaleniem zatok, bólem głowy, bólem mięśni i stawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zaburzenia czynności wątroby oraz ciężka niewydolność nerek. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Okres leczenia oraz 14 dni po zakończeniu kuracji inhibitorami MAO.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosować preparatu u dzieci poniżej 12 lat, z powodu zawartości dużej dawki substancji czynnych. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy i fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz u pacjentów z fenyloketonurią, ponieważ preparat zawiera aspartam. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, kontrolowanym lub łagodnym nadciśnieniem, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, jaskrą, nadczynnością tarczycy lub przerostem prostaty, hiperoksalurią lub kamicą nerkową, niedoborem G-6-PD, hemochromatozą, talasemią i niedokrwistością syderoblastyczną.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: nerwowość, drżenia, bezsenność, zawroty głowy, pobudzenie; nudności, wymioty; pocenie się; osłabienie; niepokój; reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, skurcz krtani, obrzęk warg, języka, twarzy, pokrzywka, rumień, nieswoista wysypka) i cięższe reakcje skórne z towarzyszącymi objawami tj. gorączka i leukocytoza; uszkodzenie wątroby (zażółcenie skóry i gałek ocznych, nudności, ból w obrębie jamy brzusznej, znaczne osłabienie, nietypowe krwawienie, siniaki); skłonność do krwawień; zmniejszone stężenie cukru we krwi (zmęczenie, uczucie głodu i pragnienia, zawroty głowy, osłabienie); zwiększone ciśnienie tętnicze krwi; dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca; zwiększone ciśnienie śródgałkowe; nadwrażliwość na światło.

Interakcje

Paracetamol może zwiększyć przeciwzakrzepowe działanie warfaryny oraz innych pochodnych kumaryny (ryzyko wystąpienia krwawień). Łączne stosowanie z NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Leki pobudzające enzymy mikrosomalne wątroby: karbamazepina, barbiturany, izoniazyd, fenytoina, rifampicyna, ritonawir, zidowudyna i chloramfenikol zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby. Preparat może częściowo odwracać działanie hipotensyjne leków tj. bretylium, betanidyna, gwanetydyna, metyldopa, blokery α- i β-adrenergiczne. Jednoczesne podanie azotanów z pseudoefedryną może zmniejszać ich działanie w dławicy piersiowej. Podczas podawania preparatu wraz z probenecydem może być zmienione wydalanie i stężenie paracetamolu w osoczu. Równoczesne stosowanie pseudoefedryny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków sympatykomimetycznych (tj. zmniejszające przekrwienie, zmniejszające apetyt, psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) może czasami powodować zwiększenie ciśnienia krwi. Pseudoefedryna może wchodzić w reakcję z lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż zwiększa stężenie glukozy we krwi. Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych z lekami sympatykomimetycznymi może powodować zaburzenia rytmu serca. Podawnie preparatu podczas stosowania żelaza i estrogenów może zwiększać stężenie tych leków w organizmie. Kwas askorbowy może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych: stężenie glukozy w moczu, stężenie etyloestradiolu, aktywność enzymów wątroby, dehydrogenazy mleczanowej w osoczu, krew utajona w stolcu, stężenie bilirubiny, żelaza i ferrytyny w osoczu, pH moczu, stężenie kwasu moczowego i szczawianów. Nie stosować preparatu u pacjentów leczonych alkaloidami sporyszu i pochodnymi (ergotamina, bromkryptyna). Stosować ostrożnie inne preparaty zawierające paracetamol i pseudoefedrynę, żeby uniknąć przedawkowania.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 13 lat: 1-2 tabl. do 4 razy na dobę, co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabl. Maksymalna dawka jednorazowa paracetamolu dla dorosłych i młodzieży wynosi 1 g, maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g. Maksymalna dawka pseudoefedryny dla dorosłych i młodzieży wynosi 240 mg na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 7 dni, a w przypadku utrzymującej się wysokiej gorączki nie dłużej niż 3 dni. Nie stosować u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub cierpiących na choroby wątroby spowodowane nadużywaniem alkoholu dawek większych niż 2 g na dobę. Tabl. rozpuścić w wodzie.

Reklama

Uwagi

Pacjenci, u których po zażyciu preparatu wystąpią zawroty głowy, nie powinni prowadzić pojazdów oraz obsługiwać urządzeń w ruchu.

Pharmindex