Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Nefopam Jelfa

Spis treści

Reklama

Nefopam Jelfa - skład

1 tabl. powl. zawiera 30 mg chlorowodorku nefopamu.

Reklama

Nefopam Jelfa - działanie

Nieopioidowy lek przeciwbólowy, wykazujący również działanie cholinolityczne, przeciwhistaminowe, miejscowo znieczulające. Nie działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, zapierająco, nie wpływa hamująco na ośrodek oddechowy. Silny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny: przypuszczalny punkt uchwytu działania analgetycznego dotyczy zstępujących dróg serotoninergicznych, ale dokładny mechanizm działania leku nie jest znany. Przez zwiększenie stężenia amin katecholowych w szczelinach synaptycznych działa również chrono- i inotropowo dodatnio. W zakresie oddziaływania na OUN może powodować zarówno euforię i pobudzenie jak i sedację. Działanie analgetyczne odpowiada około 1/3 równowagowej dawki morfiny, jest zatem około 10 razy silniejsze od ASA. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (absorbcja 95-100%), osiągając Cmax we krwi po około 1-3 h. W 71-76% wiąże się z białkami osocza, część niezwiązana ulega szybkiej dystrybucji do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga tam około 25% Cmax we krwi). Jest metabolizowany w wątrobie w procesie N-dezmetylacji i N-oksydacji do 7 metabolitów, z których 5 nie ma działania przeciwbólowego, a 2 wykazują działanie przewyższające działanie substancji wyjściowej o około 2%. T0,5 we krwi nefopamu wynosi około 4 h (3-8 h); T0,5 metabolitów: 2,2-9,2 h. Metabolity są wydalane z moczem (87%) i kałem (8%) w formie połączeń z kwasem glukuronowym. Około 5% dawki jest wydalane w postaci nie zmienionej. Lek przenika do mleka matki.

Reklama

Nefopam Jelfa - wskazania

Łagodne i umiarkowane bóle ostre (np. bóle pooperacyjne). Niezbyt nasilone bóle przewlekłe (np. bóle w chorobach nowotworowych).

Reklama

Nefopam Jelfa - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Padaczka. Dzieci w wieku do 12 lat. Nie stosować jednocześnie z leczeniem inhibitorami MAO i do 3 tyg. po ich odstawieniu.

Reklama

Nefopam Jelfa - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u osób z chorobami wątroby lub nerek, w podeszłym wieku, u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego i trudnościami w oddawaniu moczu.

Reklama

Nefopam Jelfa - ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. Lek może być podawany jedynie, gdy jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne a stosowanie innego leku jest przeciwwskazane lub niemożliwe. Nefopam przenika do mleka matki (niemowlę otrzymuje około 3% dawki przyjętej przez matkę) - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Nefopam Jelfa - efekty uboczne

Bardzo często: nudności, które w większości przypadków nie prowadzą do wymiotów; nadmierne pocenie się. Częstość nieznana: stan splątania, zawroty głowy, roztargnienie, nadmierne pobudzenie, bezsenność, lęk, utrata łaknienia, śpiączka, zaburzenia widzenia, tachykardia, suchość w jamie ustnej, trudności w przełykaniu, wysypki skórne, trudności w oddawaniu moczu. Uważa się, że lek może powodować uzależnienie psychiczne typu amfetaminowego, co jednak nie zostało udowodnione.

Nefopam Jelfa - interakcje

Poważne interakcje lekowe mogą wystąpić w przypadku równoczesnego stosowania nefopamu z inhibitorami monoaminooksydazy oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi - hipertermia, nadciśnienie złośliwe, tachykardia i zaburzenia rytmu serca. Nefopam może nasilać działanie preparatów cholinolitycznych lub sympatykomimetycznych, potęgując ich działanie niepożądane. W przypadku równoczesnego stosowania nefopamu w dawce 24 mg/kg/24 h oraz paracetamolu, nefopam zwiększa możliwość uszkodzenia wątroby. Rezerpina hamuje działanie przeciwbólowe nefopamu. Nie zostały udowodnione interakcje z alkoholem, lekami nasennymi, przeciwhistaminowymi, jednak nie należy stosować tych leków równocześnie z nefopamem.

Nefopam Jelfa - dawkowanie

Doustnie: 1-3 tabl. 3 razy na dobę w zależności od reakcji chorego. Zalecana dawka początkowa - 60 mg (2 tabl.) 3 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku należy stosować dawki mniejsze tj. 30 mg (1 tabl.) 3 razy w ciągu doby. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłkach.

Nefopam Jelfa - uwagi

Działanie nefopamu na OUN nie zostało dokładnie określone, wiadomo jednak, iż może on powodować zarówno pobudzenie i euforię, jak również działanie sedatywne; nie wiadomo czy działania te zależą od przyjętej dawki. Zaleca się by pacjenci przyjmujący nefopam nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali maszyn. Lek może powodować nie związane z krwinkomoczem różowe zabarwienie moczu i bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz - podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować czynność wątroby.


Podobne leki
Katadolon
Sativex

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!