ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Omacor

Spis treści

Reklama

Omacor - skład

1 kaps. zawiera 1000 mg estrów etylowych kwasów omega-3, w tym: 460 mg estru etylowego kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 380 mg estru etylowego kwasu dokozaheksaenowego (DHA), oraz jako przeciwutleniacz 4 mg D-alfa-tokoferolu (zmieszany z olejem roślinnym, np. olejem sojowym).

Reklama

Omacor - działanie

Niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. EPA i DHA są słabo wykorzystywanymi substratami enzymów odpowiedzialnych za syntezę triglicerydów i hamują estryfikację innych kwasów tłuszczowych. Zmniejszają stężenie lipoprotein VLDL i triglicerydów we krwi. Lek zwiększa stężenie cholesterolu LDL u niektórych pacjentów z hipertriglicerydemią. Zwiększenie stężenia cholesterolu HDL jest niewielkie. W trakcie leczenia preparatem dochodzi do zmniejszenia wytwarzania tromboksanu A2 oraz do niewielkiego wydłużenia czasu krwawienia. Badania farmakokinetyczne wykazały, że dochodzi do pełnej hydrolizy estru etylowego z jednoczesnym zadowalającym poziomem wchłaniania EPA i DHA i ich wbudowywania w fosfolipidy osocza i estry cholesterolu.

Reklama

Omacor - wskazania

Hipertriglicerydemia. U osób z endogenną hipertriglicerydemią jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie wyłącznie diety nie wystarcza do uzyskania wystarczającej odpowiedzi terapeutycznej: typu IV - w monoterapii lub typu IIb/III - w skojarzeniu ze statynami, o ile obniżenie stężenia triglicerydów jest niewystarczające.

Reklama

Omacor - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Omacor zawiera olej sojowy. Leku nie należy stosować jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję.

Reklama

Omacor - ostrzeżenia

Omacor należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze znaną nadwrażliwością lub alergią na ryby. Ze względu na umiarkowane wydłużenie czasu krwawienia (w przypadku stosowania wysokich dawek, tj. 4 kaps.) u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe należy wykonywać regularne badania kontrolne i w razie potrzeby korygować dawkowanie. Należy uwzględnić możliwość wydłużenia czasu krwawienia u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka krwotoków (ze względu na ciężkie urazy, zabiegi chirurgiczne itp.). W trakcie leczenia preparatem dochodzi do zmniejszenia wytwarzania tromboksanu A2. Nie stwierdzono istotnego wpływu na inne czynniki krzepnięcia. Dane kliniczne dotyczące stosowania leku u pacjentów >70 lat są ograniczone. Dane dotyczące stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek są ograniczone. U niektórych pacjentów odnotowano mały ale znaczący wzrost (w zakresie wartości prawidłowych) aminotransferaz AspAT i AlAT, jednak brak danych wskazujących na zwiększenie ryzyka u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy regularnie kontrolować poziom aminotransferaz (AspAT i AlAT) u pacjentów z jakimikolwiek objawami niewydolności wątroby (zwłaszcza w przypadku stosowania wysokich dawek, tj. 4 kaps.). Stosowanie leku nie jest wskazane w egzogennej hipertriglicerydemii (hiperchylomikronemii typu 1) oraz we wtórnej endogennej hipertriglicerydemii (zwłaszcza w przebiegu niekontrolowanej cukrzycy). Brak jest doświadczeń z podawaniem leku u osób z hipertriglicerydemią w skojarzeniu z fibratami. Ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Reklama

Omacor - ciąża

Preparat nie powinien być stosowany w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu na zdolność do rozrodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Omacor - efekty uboczne

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym wzdęcia, ból brzucha, zaparcie, biegunka, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem gazów, odbijanie, refluks żołądkowo-przełykowy, nudności, wymioty). Niezbyt często: hiperglikemia, dna moczanowa, zawroty głowy, zaburzenia smaku, bóle głowy, niedociśnienie, krwawienie z nosa, krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, wysypka. Rzadko: nadwrażliwość, zaburzenia czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności aminotransferaz ALATi AspAT), pokrzywka. Częstość nieznana: świąd.

Omacor - interakcje

Po równoczesnym podaniu z warfaryną nie wystąpiły powikłania krwotoczne. Jednakże w razie stosowania takiego skojarzenia lub odstawienia preparatu należy kontrolować czas protrombinowy. Ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (ryzyko wydłużenia czasu krwawienia) - należy kontrolować czas protrombinowy. Brak doświadczeń w stosowaniu w skojarzeniu z fibratami.

Omacor - dawkowanie

Doustnie. Hipertriglicerydemia: na początku leczenia 2 kaps. na dobę; w przypadku braku wystarczającej odpowiedzi terapeutycznej dawkę można zwiększyć do 4 kaps. na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie są dostępne informacje dotyczące stosowania preparatu u dzieci i młodzieży (nie zaleca się stosowania), u osób w wieku >70 lat, u pacjentów z niewydolnością wątroby. Sposób podania. Aby uniknąć dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, kaps. można przyjmować w trakcie posiłku.

Omacor - uwagi

Spodziewany jest brak wpływu lub nieistotny wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Ezetrol
Repatha
Ezehron

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!