ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Taflotan

Spis treści

Reklama

Taflotan - skład

1 ml kropli do oczu w postaci roztworu zawiera 15 µg tafluprostu. 1 pojemnik jednodawkowy (0,3 ml) kropli do oczu w postaci roztworu zawiera 4,5 µg tafluprostu. 1 kropla (około 30 µl) zawiera około 0,45 µg tafluprostu. Preparat zawiera fosforany - 1 ml kropli do oczu w postaci roztworu zawiera 1,2 mg fosforanów, a jedna kropla zawiera około 0,04 mg fosforanów.

Reklama

Taflotan - działanie

Fluorowany analog prostaglandyny F, bardzo silny, selektywny agonista receptorów FP. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej drogą naczyniówkowo-twardówkową. Wolny kwas będący czynnym metabolitem tafluprostu wykazuje 12-krotnie większe powinowactwo do receptora FP niż latanoprost. Po podaniu do worka spojówkowego stężenia leku w osoczu są bardzo niskie, maksymalne stężenie występuje po 10 min od podania i opada poniżej dolnej granicy wykrywalności przed upływem 1 h po podaniu. Głównym szlakiem przemian metabolicznych tafluprostu jest hydroliza do wolnego kwasu, a następnie β-oksydacja do nieczynnych metabolitów. Układ enzymów cytochromu P-450 nie bierze udziału w metabolizmie wolnego kwasu. Z moczem wydala się ok. 27-38% dawki, z kałem - ok. 44-58%.

Reklama

Taflotan - wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego. W monoterapii u pacjentów, którzy: odnieśliby korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego; niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu; nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego rzutu z uwagi na przeciwwskazania. Jako leczenie wspomagające do terapii β-adrenolitykami. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych w wieku ≥18 lat.

Reklama

Taflotan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Taflotan - ostrzeżenia

Brak doświadczenia w stosowaniu tafluprostu w leczeniu jaskry neowaskularnej, jaskry z zamkniętym lub wąskim kątem oraz jaskry wrodzonej. Doświadczenie w stosowaniu tafluprostu u pacjentów z bezsoczewkowatością (afakią) oraz w leczeniu jaskry barwnikowej i torebkowej jest ograniczone. Istnieje możliwość wzrostu włosów w miejscach, w których roztwór tafluprostu wchodzi wielokrotnie w kontakt ze skórą. Należy zachować ostrożność u pacjentów z bezsoczewkowatością, bezsoczewkowatością rzekomą z rozdarciem tylnej części torebki soczewki lub po wszczepieniu soczewki przedniokomorowej, a także u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka rozwoju torbielowatego obrzęku plamki żółtej lub zapalenia tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka. Zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z ciężką astmą oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości wzrostu rzęs, ściemnienia skóry powiek i nasileniu zabarwienia tęczówki. Niektóre z tych zmian mogą być trwałe i powodować różnice w wyglądzie obydwu oczu, jeśli tylko jedno oko poddawane jest leczeniu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki pojawiają się powoli i mogą pozostać niezauważone przez kilka miesięcy. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, np. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym. Ryzyko trwałej różnobarwności oczu w przypadku jednostronnego leczenia jest oczywiste.

Reklama

Taflotan - ciąża

Lek nie może być stosowany u kobiet w wieku rozrodczym lub zdolnych do zajścia w ciążę, o ile nie stosują one skutecznej metody zapobiegania ciąży. Tafluprost może wywierać szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu/noworodka - leku nie wolno stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Tafluprost podawany dożylnie w dawkach do 100 μg/kg/dobę nie wpływał na reprodukcję i płodność u samic i samców szczurów.

Reklama

Taflotan - efekty uboczne

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem było przekrwienie oczu (4.1%). Często: ból głowy, świąd oczu, podrażnienie oczu, ból oczu, przekrwienie spojówek/oka, zmiany dotyczące rzęs (zwiększenie długości, grubości i ilości rzęs), suchość oczu, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zmiana barwy rzęs, rumień powiek, powierzchniowe punkcikowe zapalenie rogówki, światłowstręt, nadmierne łzawienie, niewyraźne widzenie, zmniejszenie ostrości wzroku, nasilone zabarwienie tęczówki. Niezbyt często: przebarwienie powiek, obrzęk powiek, niedomoga widzenia (astenopia), obrzęk spojówek, wydzielina z oczu, zapalenie powiek, obecność komórek w komorze przedniej oka, dyskomfort w oku, odczyn zapalny w komorze przedniej oka, przebarwienie spojówek, grudki na spojówkach, alergiczne zapalenie spojówek i nieprawidłowe odczucia w oku, nadmierne owłosienie powiek. Bardzo rzadko: zwapnienie rogówki w związku ze stosowaniem fosforanu zawartego w kroplach u niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki. Częstość nieznana: zapalenie tęczówki/błony naczyniowej oka, pogłębienie bruzdy powiekowej, obrzęk plamki żółtej/torbielowaty obrzęk plamki żółtej, zaostrzenie astmy, duszność.

Taflotan - interakcje

Nie przewiduje się interakcji u ludzi, gdyż ogólnoustrojowe stężenie leku po podaniu do worka spojówkowego są skrajnie niskie. W badaniach klinicznych, w których tafluprost stosowano jednocześnie z tymololem, nie wykazano występowania interakcji.

Taflotan - dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę, wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę, gdyż może to osłabić działanie leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lek należy stosować ostrożnie (brak badań dotyczących stosowania). Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tafluprostu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (brak dostępnych danych). Sposób podania. Należy wytrzeć pozostały na skórze nadmiar roztworu, aby zmniejszyć ryzyko ściemnienia skóry powiek. Zaleca się czasowe zablokowanie kanalika nosowo-łzowego lub delikatne przymknięcie powiek po podaniu kropli. Może to zmniejszyć wchłanianie do ustroju preparatów podawanych do oka. Jeżeli stosowany jest więcej niż jeden miejscowo działający preparat okulistyczny, należy zachować co najmniej 5 min przerwy przed podaniem każdego kolejnego leku.

Taflotan - uwagi

Tafluprost nie ma żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Po zakropleniu może przejściowo wystąpić niewyraźne widzenie. Należy wtedy odczekać do momentu powrotu ostrości widzenia zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Latanoprost Arrow

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!