Nowy sklep

już ON-LINE

Kości stopy

Anatomia kości stopy obejmuje kości stępu, kości śródstopia oraz kości palców stopy. Sprawdź, jak wygląda budowa kości stóp.


Spis treści

Kości stopy budowa

Szkielet kości stopy (ossa pedis) dzielimy na kości stępu, śródstopia oraz kości palców stopy. Zadaniem stopy jest dźwiganie masy całego ciała i pomoc przy poruszaniu się. 

Kości stępu stopy

Stęp (tarsus) tworzy siedem kości ułożonych w dwóch szeregach. Szereg bliższy składa się z kości skokowej (talus) oraz kości piętowej (calcaneus), przy czym kość skokowa położona jest na piętowej. Szereg dalszy tworzą kość sześcienna (os cuboideum) oraz trzy kości klinowate: przyśrodkowa, pośrednia i boczna (os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium et os cuneiforme laterale) ułożone obok siebie.

Między kością skokową, a kośćmi klinowatymi położona jest kość łódkowata (os naviculare). Na trzonie kości skokowej znajduje się bloczek służący do stawowego połączenia z kośćmi goleni. Po stronie bocznej bloczek ma wklęsłą powierzchnię kostkową boczną zakończona wyrostkiem bocznym. Powierzchnia ta służy do stawowego połączenia z kostką boczną.

Na powierzchni przyśrodkowej bloczka zlokalizowana jest natomiast powierzchnia kostkowa przyśrodkowa do połączenia z kostka przyśrodkową. Kość piętowa jest największą kością stępu. Przenosi ciężar całego ciała na podłoże. Jej cechą charakterystyczną jest wystający do tyłu guz piętowy, który w łatwy sposób można wyczuć przez skórę.

Kości śródstopia

Kości śródstopia (ossa metatarsalia) w liczbie pięciu są odpowiednikiem kości śródręcza. Łączą kości stępu z kośćmi palców stopy. Każda kość śródstopia zbudowana jest z podstawy, trzonu oraz główki łączącej się z paliczkami.

Kości palców stopy

Kości palców stopy (ossa digitorum pedis) to paliczki. Tak samo jak palce ręki, palce stopy zbudowane są z paliczka bliższego, środkowego oraz dalszego. Jedynie pierwszy palec stopy zwany paluchem (hallux) nie posiada paliczka środkowego.Kośćstopy" class="art__hash-separator">

Kość stopy


Kość stopy