Nowy sklep

już ON-LINE

Układ kostny

Układ kostny określany też jako szkielet człowieka lub kościec, to wszystkie kości w organizmie, które ochraniają narządy wewnętrzne oraz umożliwiają poruszanie się. Zobacz, jak wygląda budowa szkieletu człowieka.


Reklama

Spis treści

Szkielet człowieka budowa

Szkielet człowieka odpowiada za kształt oraz wielkość całego ciała. Podzielony jest na szkielet osiowy w skład, którego wchodzą czaszka, kręgosłup, żebra i mostek oraz szkielet kończyn górnych i szkkielet kończyn dolnych.

Różnice w budowie pomiędzy kończyną górną i dolną wynikają z ich odmiennych czynności. Kończyna górna jest przede wszystkim narządem chwytnym umożliwiającym wykonywanie precyzyjnych ruchów takich jak pisanie lub szycie. Natomiast kończyna dolna, ściśle połączona z kośćcem osiowym, pełni funkcję narządu podpory i lokomocji. Dlatego jej kości są większe, grubsze i masywniejsze od kości kończyny górnej.

Szkielet człowieka kości i funkcje

Szkielet jako całość ochrania narządy wewnętrzne, stanowi podtrzymujące, twarde rusztowanie, warunkuje odpowiednią postawę ciała. Jest także miejscem przyczepu mięśni których skurcze wywołują ruch. Szkielet osoby dorosłej składa się on z około 206 kości zróżnicowanych pod względem budowy i czynności. Pod względem budowy oraz kształtu wyróżnia się:

  • kości płaskie (łopatka i kość biodrowa),
  • kości krótkie (kości stęp i nadgarstka),
  • kości długie (kość udowa),
  • pozostałe kości różnokształtne.

Kości są ze sobą połączone za pomocą połączeń ruchomych, są to: stawy oraz połączenia nieruchomych zwane ścisłymi. Do tych ostatnich należą więzozrosty, chrząstkozrosty i kościozrosty. Więzozrost jest połączeniem dwóch kości za pomocą tkanki łącznej włóknistej. W przypadku obecności między dwiema kośćmi chrząstki mówimy o chrząstkozroście. Najmocniejszym połączeniem kości jest kościozrost, którego przykładem są szwy scalające kości czaszki.

Czytaj więcej: Choroby układu kostno-stawowego


Reklama

Szkielet

Reklama