Kości ręki

Kości ręki nazywane też jako kości dłoni składają się z 27 kości. Budowa kości ręki obejmuje nadgarstek, kości śródręcza oraz paliczki, czyli kości palców. Sprawdź, jak wygląda anatomia kości ręki.


Spis treści

Kości ręki anatomia

Szkielet kości ręki (ossa manus) składa się z zwykle z 27 kości. Dzielimy go na kości nadgarstka, śródręcza i palców. W języku potocznym często kości ręki nazywa się jako kości dłoni.

Kości nadgarstka

Nadgarstek (carpus) składa się z ośmiu małych kosteczek ułożonych wzdłuż w dwóch równoległych do siebie szeregach. W szeregu bliższym licząc od strony promieniowej do łokciowej znajdują się:

 • kość łódeczkowata (os scaphoideum),
 • księżycowata (os lunatum),
 • trójgraniasta (os triquetrum)
 • grochowata (os pisiforme).

Szereg dalszy (idąc w tym samym kierunku) tworzą kolejno:

 • kość czworoboczna większa (os trapezium),
 • czworoboczna mniejsza (os trapezoideum),
 • główkowata (os capitatum)
 • haczykowata (os hamatum).

Kości nadgarstka są ułożone w taki sposób, że ich powierzchnia grzbietowa jest wypukła, a powierzchnia dłoniowa - wklęsła.

Kości śródręcza

Śródręcze (metacarpus) stanowi pięć długich kości (ossa metacarpalia), które łączą się z kośćmi nadgarstka oraz z odpowiadającymi im paliczkami bliższymi. Każda z nich składa się z trzonu, końca bliższego, czyli podstawy i końca dalszego, czyli głowy.

Kości palców - paliczki

Kości palców ręki (ossa digitorum manus) składają się z paliczków. Palce od drugiego do piątego posiadają po trzy paliczki: bliższy, środkowy i dalszy (phalanx proximalis, phalanx media et phalanx distalis), natomiast kciuk nie posiada paliczka środkowego. Jak każda kość długa, paliczek składa się z trzonu i dwóch końców.

Poszczególne palce ręki mają swoje nazwy:

 • I – kciuk (pollex),
 • II – palec wskazujący (index),
 • III – palec środkowy (digitus medius),
 • IV – palec serdeczny lub obrączkowy (digitus annularis)
 • V – palec mały (digitus minimus).

Czytaj więcej oZłamanie kości śródręcza i palcówKościręki" class="art__hash-separator">

Kości ręki


Kości ręki