NAJZDROWSZE MIEJSCE W INTERNECIE

Kalkulator dni płodnych

Kalkulator dni płodnych to mechanizm, który pozwala w prosty sposób obliczyć owulację oraz wskazać najlepszy czas, w którym warto starać się o dziecko. Jednak korzystanie z kalkulatora owulacji pomaga nie tylko określić moment, w którym prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest największe lub najmniejsze, ale wspiera także kobietę w obserwacji zmian zachodzących w jej organizmie w każdym cyklu miesiączkowym. Sprawdź, jak korzystać z kalkulatora dni płodnych i niepłodnych.

Tylko jeden krok


Podaj dzień, miesiąc i rok ostatniej miesiączki

Kalkulator dni płodnych - jak obliczyć owulację? Kalendarz

Kalkulator dni płodnych pozwala w stosunkowo szybki i prosty sposób obliczyć czas występowania owulacji i sprawdzić kiedy najlepiej starać się o potomstwo, a w którym momencie prawdopodobieństwo zajścia w ciąże jest najmniejsze.

Wystarczy podstawowa wiedza z zakresu cyklu menstruacyjnego, a co się z tym wiąże, świadomość zmian jakie zachodzą w kobiecym ciele każdego dnia oraz prowadzenie kalendarza owulacji, aby określić, kiedy organizm kobiety jest gotowy do zapłodnienia.

Sprawdź, jak obliczyć dni płodne i niepłodne przy regularnych oraz nieregularnych cyklach miesiączkowych.

Kalkulator dni płodnych a cykl miesiączkowy

Kalkulator dni płodnych to mechanizm, który pozwala obliczyć moment występowania dni płodnych i niepłodnych oraz owulację. Ta niezbyt skomplikowana metoda obliczeniowa, zwana również:

 • kalendarzem dni płodnych,

 • kalkulatorem owulacji, 

 • kalendarzykiem małżeńskim (metoda Knausa-Ogino).

Jest najbardziej precyzyjna w przypadku regularnych cykli menstruacyjnych, jednak przy odrobinie cierpliwości i obserwacji organizmu, pomoże zidentyfikować poszczególne fazy kobiecego cyklu, w tym jajeczkowanie.

Należy również pamiętać o tym, że każdy kobiecy organizm może reagować indywidualnie na różnorodne czynniki zewnętrzne, które są w stanie zaburzać stabilność cyklu.

Wystarczy przemęczenie, stres, infekcja, modyfikacja w diecie, czy zmiana strefy klimatycznej, aby przewidywalna dotychczas powtarzalność dni płodnych i niepłodnych została zachwiana.

Czym jest cykl menstruacyjny?

Zanim podejmie się próbę obliczenia owulacji, warto uprzednio zdefiniować cykl miesiączkowy i poznać jego poszczególne etapy. 

Cykl menstruacyjny to proces regularnych zmian zachodzących w organizmie kobiety pod wpływem konkretnych hormonów, umożliwiający funkcjonowanie kobiecego układu rozrodczego.

Początek cyklu przypada na pierwszy dzień wystąpienia krwawienia miesiączkowego, a koniec na dzień przed pojawieniem się kolejnej menstruacji. Przyjmuje się, że prawidłowy cykl menstruacyjny powinien trwać około 28 dni, a dokładniej od 21 do 35 dni. Jednak jego długość może się zmieniać, a wahania potrafią kształtować się na poziomie kilku dni.

Wszystko uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji kobiety, a niektóre odchylenia od zakładanej normy mogą wynikać z zaburzeń hormonalnych bądź innych czynników.

Fazy cyklu miesiączkowego

Cykl miesiączkowy można podzielić na różne fazy, które są bezpośrednio związane z dojrzewaniem pęcherzyka jajnikowego, owulacją, powstaniem ciałka żółtego oraz zachodzącymi w organizmie kobiety zmianami hormonalnymi.

Rozróżnia się dwa podstawowe podziały cyklu menstruacyjnego.

Ze względu na zachodzące zmiany hormonalne, zakładając, że cykl miesiączkowy trwa 28 dni, wyróżnia się cztery fazy cyklu, do których należą:

 • menstruacja, czyli krwawienie, które trwa około 4-5 dni,

 • faza folikularna, polegająca na intensywnym narastaniu błony śluzowej macicy przy jednoczesnym wzroście pęcherzyków Graffa – trwa ok. 9 dni,

 • owulacja (jajeczkowanie), czyli uwolnienie komórki jajowej, która trwa 1 dzień,

 • faza lutealna, tworzenia i funkcji ciałka żółtego, trwająca 14 dni.

Ze względu na płodność, w cyklu menstruacyjnym rozróżnia się trzy fazy:

 • fazę przedowulacyjnej niepłodności względnej,

 • fazę okołoowulacyjnej płodności, zwanej również fazą płodności,

 • fazę poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej.

Jak obliczyć owulację?

Dni płodne i owulację oraz dni niepłodne można wyznaczyć na kilka sposobów, a do jednych z najczęściej wykorzystywanych należy wspomniany już kalkulator dni płodnych, którego mechanizm bazuje na metodzie Knausa-Ogino.

Kalkulator owulacji opiera się na konkretnych przesłankach. Zakładając, że cykl miesiączkowy jest regularny i liczy 28 dni, a dni płodne występują w środku cyklu, to owulacja powinna pojawić się 14 dnia, a dni płodne będą trwały od 10 do 18 dnia cyklu.

Wskazany przedział czasowy daje największe szanse na zajście w ciążę.

Warto przy tym pamiętać, że komórka jajowa jest gotowa do zapłodnienia przez około 6-12 godzin (niekiedy 24 godziny) od owulacji, a plemniki są zdolne do zapłodnienia przez 3-4 dni (w sprzyjających warunkach, niektóre plemniki są w stanie przetrwać w ciele kobiety nawet 7 dni).

Jak obliczyć dni płodne prowadząc kalendarz owulacji?

Aby obliczyć dni płodne, po około 6-12 miesiącach od rozpoczęcia sporządzania notatek w kalendarzu dni płodnych i niepłodnych, należy wybrać najdłuższy i najkrótszy cykl zaobserwowany w danym roku i wykonać działania matematyczne.

Odejmując 18 dni od najkrótszego cyklu menstruacyjnego, wynik wskaże pierwszy dzień płodny. Z kolei po odjęciu 11 dni od najdłuższego cyklu otrzymany wynik będzie oznaczał ostatni dzień płodny.

Dni po wystąpieniu miesiączki a przed wskazanym pierwszym dniem płodnym oraz dni pomiędzy ostatnim dniem płodnym a menstruacją, to dni niepłodne.

W celu obliczenia dni płodnych i niepłodnych można również skorzystać z bardziej zautomatyzowanych kalkulatorów dni płodnych online, czy aplikacji na bieżąco monitorujących konkretne fazy cyklu.

Wystarczy w konkretne rubryki kalkulatora owulacji wpisać średnią liczbę dni cyklu miesiączkowego oraz datę jego rozpoczęcia, aby po chwili wyświetlił się kalendarz wskazujący na dni niepłodne, płodne oraz owulację, ze szczególnych wskazaniem na moment, w którym najlepiej starać się o dziecko.

Z kolei specjalne aplikacje dostępne na smartfony bazujące na kalendarzu owulacji, nie tylko wyliczą płodność kobiety, ale na podstawie analizowania większych zasobów informacji, nawet przy nieregularnych cyklach, są w stanie po pewnym czasie uśredniać wyniki i coraz bardziej precyzyjnie określać konkretne dni cyklu.

Czy kalkulator dni płodnych jest dokładny?

Tymczasem wiele kobiet zadaje sobie pytanie, czy kalkulator dni płodnych jest wiarygodny. Ze względu na to, że cykl menstruacyjny nie zawsze liczy sobie książkowe 28 dni oraz bywa nieregularny, obliczanie dni płodnych i owulacji bywa mniej oczywiste i precyzyjne.

Część kobiet zna swój organizm na tyle dobrze, że bez problemu wyczuwa zmieniające się fazy cyklu.

W celu bardziej dokładnego wyznaczenia dni płodnych i niepłodnych, wszelkie spostrzeżenia związane chociażby ze zmianą konsystencji śluzu, czy innymi symptomami charakterystycznymi dla konkretnych etapów cyklu, warto skrupulatnie notować i dodawać do tego daty związane z początkiem i końcem cyklu oraz długością trwania miesiączki.

Po kilku miesiącach obserwacji powstanie indywidualny kalendarz cyklu miesiączkowego.

Dzięki niemu kobieta nie tylko jest w stanie określić swoje dni płodne i niepłodne, ale lepiej poznać i zrozumieć swój organizm oraz zachodzące w nim cykliczne zmiany, a co za tym idzie, wskazać dni, w których występuje największe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Jak obliczyć dni płodne przy nieregularnym okresie?

Część kobiet boryka się jednak z tak nieregularnymi miesiączkami i zaburzeniami cyklu, że określenie dni płodnych i niepłodnych przy pomocy kalkulatora owulacji nie jest takie proste, a czasem wręcz niemożliwe.

W takim przypadku, warto zainteresować się innymi dostępnymi metodami oraz zapytać o wskazówki lekarza.

W celu ustalenia terminu owulacji i płodności przy nieregularnym okresie, poza kalkulatorem dni płodnych i niepłodnych, można skorzystać z:

 • metody termicznej obliczania dni płodnych, polegającej na codziennych pomiarach temperatury ciała. Podstawowa temperatura ciała kobiety zmienia się w zależności od dnia cyklu menstruacyjnego, podczas którego można zaobserwować fazę niższych i fazę wyższych temperatur. Podczas owulacji i zaraz po jajeczkowaniu temperatura podnosi się o kilka dziesiątych stopni Celsjusza, co wskazuje na dni płodne;

 • testu owulacyjnego, który wskazuje na owulację i dni płodne poprzez badanie poziomu hormonu luteinizującego w organizmie kobiety, wzrastającego przed jajeczkowaniem. Testy owulacyjne dostępne są w aptece lub drogerii bez recepty;

 • metody objawowo-termicznej ustalania dni płodnych, która poza korzystaniem z obliczeń kalkulatora owulacji i mierzenia temperatury ciała, wykorzystuje obserwację objawów towarzyszących owulacji i okresowi okołoowulacyjnemu, np. takich jak bóle w podbrzuszu, czy ogólne złe samopoczucie;

 • monitorowania cyklu miesiączkowego u ginekologa, który poza wskazówkami obserwacji cyklu, wykonuje badanie USG narządów rodnych, dzięki któremu kontroluje rozwój pęcherzyka Graafa i moment, w którym może nastąpić jego pęknięcie;

 • metody Billingsów, znanej również jako ocena śluzu szyjkowego, która bazuje na obserwacji zmian konsystencji i zabarwienia śluzu szyjkowego. Na dni płodne wskazuje bardziej przejrzysta, elastyczna, szklista i rozciągająca się wydzielina oraz zwiększona wilgotność okolic intymnych;

Kalkulator dni niepłodnych, jako metoda zapobiegania ciąży

Kalendarz dni płodnych i niepłodnych, poza zastosowaniem w celach planowania rodziny, jest również wykorzystywany do obliczania dni niepłodnych i tym samym stosowany jako jedna, a czasem nawet jedyna, z naturalnych metod antykoncepcji.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wyliczenia, na których opiera się kalendarz owulacji nie zawsze mogą być precyzyjne i nigdy nie powinny być traktowane jako pewny sposób zapobiegania ciąży.

I nie odnosi się to jedynie do kobiet, które borykają się z nieregularnymi miesiączkami, czy wyraźnymi zaburzeniami cyklu, ale również do tych, u których nadejście okresu jest z reguły przewidywalne.

Nigdy nie można wykluczyć pojawienia się nieoczekiwanych czynników zewnętrznych, takich, jak chociażby wspomniane już przeziębienia, zmiana diety, czy sytuacje stresowe, które mogą bezpośrednio wpłynąć na układ hormonalny i rozregulować mechanizm, który dotychczas działał jak w szwajcarskim zegarku.

Kalkulator dni niepłodnych może więc posłużyć jako wskazówka do określenia poszczególnych faz cyklu, ale zapobieganie przed zajściem w ciążę powinno być wspierane przez dodatkowe zabezpieczenia, na przykład w postaci antykoncepcji mechanicznej, do której należą m.in. prezerwatywy.

Objawy płodności a kalkulator

Objawy płodności pojawiające się podczas owulacji i okresu okołoowulacyjnego pomagają potwierdzić obliczenia dokonane za pomocą kalkulatora dni płodnych.

Jakie występują najczęściej?

 • Dolegliwości bólowe w dolnej części brzucha – występują tuż przed owulacją i mogą się pojawiać sporadycznie lub w każdym miesiącu. Jeżeli ból jest zbyt silny należy skonsultować się z lekarzem;

 • Rzadki, przezroczysty, ciągnący się śluz z szyjki macicy – śluz podczas owulacji przypomina białko jaja kurzego. Zmiana w wyglądzie i konsystencji wydzieliny z pochwy ma na celu ułatwienie plemnikom przemieszczania się drogami rodnymi w kierunku komórki jajowej;

 • Wzrost  libido – gdy zaczyna się faza płodna cyklu miesiączkowego, w naturalny sposób zwiększa się popęd seksualny u kobiety;

 • Tkliwość piersi – tuż po owulacji piersi są bardziej wrażliwe na dotyk, może pojawić się uczucie ciężkości i lekki ból;

Zmiany stężenia hormonów płciowych w dniach poprzedzających owulację sprawiają, że w trakcie dni płodnych mogą pojawić się wyżej wymienione symptomy.