Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Kalkulator terminu porodu

Emocje związane w nowiną o ciąży jeszcze nie opadły, a już pojawiły się pierwsze obawy? Czas więc poznać datę rozwiązania. W obliczeniu przybliżonego terminu pomoże Ci kalkulator porodu bazujący na sprawdzonej i stosowanej na całym świecie regule Naegelego. Zobacz, jak łatwo możesz ustalić wiek ciąży i dowiedzieć się, kiedy będziesz rodzić.

Tylko jeden krok


Podaj dzień, miesiąc i rok ostatniej miesiączki

Podaj średnią długość cyklu

Przewidywana data porodu a data poczęcia

Termin porodu można obliczyć bazując na wiedzy dotyczącej mechanizmów płodności i przeciętnego czasu trwania ciąży. Kluczowa dla prawidłowej kalkulacji jest znajomość daty ostatniej miesiączki przed zapłodnieniem.

Zastosowanie znajduje w tym przypadku tzw. reguła Naegelogo. Zakłada ona, że prawidłowo rozwijająca się ciąża trwa 280 dni (40 tygodni) od pierwszego dnia miesiączki lub 266 dni (38 tygodni) od prawdopodobnego dnia zapłodnienia.

Prawo to zostało sformułowane przez niemieckiego położnika Franza Naegelogo w XIX wieku. 

Mimo upływu lat reguła wciąż jest aktualna i stosowana powszechnie przy ustalaniu spodziewanej daty porodu, aczkolwiek należy zaznaczyć, że dotyczy ona wyłącznie sytuacji modelowej, a więc takiej, w której:

W przypadku cykli krótszych lub dłuższych, ale regularnych stosuje się drobne modyfikacje pozwalające zachować trafność szacunku, problematyczne jest natomiast precyzyjne określenie, kiedy poród w sytuacji, gdy miesiączkowanie jest bardzo nieregularne. 

Czym jest kalkulator terminu porodu?

Obliczeń można dokonać samodzielnie, należy się też spodziewać, iż przedstawi je lekarz w czasie pierwszej wizyty kontrolnej w ciąży.

Aby jednak szybciej poznać przewidywany termin porodu, unikając przy tym pomyłki, warto skorzystać z wygodnego kalkulatora na Medme.pl.

Narzędzie to bazuje na regule Naegelogo, jest zatem w pełni zgodne z wiedzą naukową i praktyką ginekologiczno-położniczą.

Ten kalkulator terminu porodu w ciągu kilku zaledwie sekund przyniesie ci odpowiedź na palące pytanie - kiedy dokładnie możesz się spodziewać przyjścia dziecka na świat.

Jak działa mechanizm kalkulatora terminu porodu?

Jak wyznaczyć datę rozwiązania? Obliczanie terminu porodu wymaga podania tylko dwóch informacji.

W kalendarzu zaznacz datę ostatniej miesiączki, następnie podaj średnią długość twoich cykli miesięcznych, na koniec zaś wciśnij przycisk „oblicz”.

To wszystko. Kalkulator daty porodu wskaże szacowany dzień rozwiązania, a także najbardziej możliwą datę poczęcia.

Przykładowo, jeśli ostatnie krwawienie miesięczne rozpoczęło się 1 października 2022 roku, dziecko powinno przyjść na świat 8 lipca 2023 r, do zapłodnienia zaś doszło najprawdopodobniej 15 października.

Termin porodu z miesiączki wylicza się według następującego wzoru ustalonego przez Naegelogo:

1. dzień ostatniego okresu + 7 dni - 3 miesiące + 1 rok

Do wyliczeń przyjmuje się bazowo, że jeden miesiąc kalendarzowy trwa statystycznie nieco ponad 30 dni (365 dni w roku / 12 miesięcy = 30,417).

Wiesz już, jak obliczyć datę porodu. Pamiętaj jednak, że w praktyce wszystko zależy od tego, które konkretnie miesiące są uwzględnione w wyliczeniu - różnicę robi zwłaszcza luty, który ma 28 dni, a w roku przestępnym 29.

Nasz licznik terminu porodu uwzględnia te niuanse. Teoretycznie możliwe jest jeszcze obliczanie terminu porodu od dnia zapłodnienia, a nie miesiączki. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane wyżej, zamiast 280, do szacunku bierze się wówczas liczbę 266.

Jednak nasz kalkulator, podobnie jak większość ginekologów, za punkt wyjścia przyjmuje moment rozpoczęcia ostatniego miesiączkowania. 

Kiedy jeszcze warto skorzystać z kalkulatora terminu porodu?

Z pomocą kalkulatora można oszacować termin porodu także po zapłodnieniu in vitro, również i w tym przypadku bazując na dacie ostatniej miesiączki.

Aczkolwiek w tej szczególnej sytuacji nie ma żadnego problemu z tym, by ustalić termin porodu wychodząc od daty zapłodnienia - jest ona doskonale znana zarówno ciężarnej, jak też lekarzowi.

Wiedza, którą daje kalkulator, pozwala nie tylko oszacować dzień porodu, przynosząc odpowiedź na kluczowe pytanie „kiedy urodzę”, ale też pomaga ustalić wieku płodu.

Od tego zaś, w którym tygodniu ciąży jest pacjentka, zależne jest poddawanie się określonym badaniom z puli zarówno obowiązkowych, jak też zalecanych.

Znajomość kalendarza pozwala również na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmie kobiety oraz właściwą ocenę rozwoju płodu.

Oczywiście wyliczenie to daje też szansę dokładnie przygotować się do porodu, w sensie nie tylko medycznym, ale też emocjonalnym oraz czysto praktycznym i organizacyjnym. 

Czy kalkulator terminu porodu jest dokładny?

Wyliczenie terminu porodu przez kalkulator jest dokładne przy założeniu, iż spełnione są wyżej przedstawione warunki dotyczące regularności cykli miesięcznych.

Jeśli kobieta miesiączkuje nieregularnie, wynik obdarzony jest dużym marginesem błędu.

W sytuacji, gdy cykle są jednakowej długości, ale zawsze trwają więcej niż 4 tygodnie, termin porodu przesuwa się do przodu. 

Do daty oszacowanej na podstawie wzoru dodaje się wówczas tyle dni, o ile cykl jest dłuższy od standardowego. Podobnie, tyle że w drugą stronę, czyni się, gdy jest on krótszy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wyliczenie terminu porodu na podstawie miesiączki jest czysto hipotetyczne.

Po pierwsze, faktyczny moment zapłodnienia może być nieco inny, niż wynikający z wiedzy teoretycznej. Po drugie tempo rozwoju płodu i przebieg ciąży nie są identyczne u każdej kobiety.

W normie mieści się zarówno poród wcześniejszy, w 38 lub 39 tygodniu od miesiączki, jak też późniejszy (41-42 tydzień).

Poza tym nigdy nie można wykluczyć okoliczności, które doprowadzą do nieplanowanego rozwiązania ciąży znacznie przed terminem. Przyczyną tego mogą być:

  • różne schorzenia,
  • zaburzenia,
  • przeciążenie fizyczne,
  • stres

i wiele innych czynników, których w większości nie da się przewidzieć. 

Jak wyznacza się termin porodu z USG?

W sytuacji, kiedy kalkulator bazujący na regule Naegelogo okazuje się mało przydatny ze względu na dużą nieregularność cykli, zaleca się ustalić termin porodu z USG.

Ginekolog wykonujący badanie ultrasonograficzne jest w stanie ustalić wiek płodu oraz spodziewaną datę rozwiązania na podstawie tzw. długości ciemieniowo-siedzeniowej dziecka (odległość od czubka głowy do najniżej położonego punktu miednicy).

Ustalenia są tym bardziej wiarygodne, im wcześniej zostaną poczynione - nie powinno to być później, niż w 10 tygodniu ciąży

W późniejszym czasie pobranie tego wymiaru staje się niemożliwe, dlatego używa się innych, takich jak dwuciemieniowy rozmiar głowy, długość kości udowej oraz poprzeczny wymiar móżdżku płodu.

Wraz z upływem czasu pomiary te stają się jednak coraz mniej miarodajne. 

Inne metody pomocne w określaniu terminu porodu

Jak można wyliczyć planowany termin porodu ponadto, jeśli nie wg OM (ostatniej miesiączki) i nie z pomocą USG?

Jeżeli nie jest znana dokładna data współżycia, tudzież inseminacji lub transferu zarodka w procesie in vitro, można poczynić ustalenia dotyczące szacowanej daty porodu biorąc pod uwagę następujące wskaźniki:

  • najwcześniejsze ruchy dziecka - kobiety rodzące po raz pierwszy wyczuwają je w 19-20 tygodniu, pozostałe w 17-18;
  • wysokość dna macicy (np. 2 palce powyżej spojenia oznaczają 16 tydzień, 2 palce pod pępkiem - 20 tydzień itd.).

Metody te najczęściej stosuje się w przypadku ciąż rozpoznanych w zaawansowanym stadium.

Bibliografia:

  • Bartłomiej Barczyński, Jak ustalić wiek dziecka i termin porodu?, https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/przebiegciazy/61966,jak-ustalic-wiek-dziecka-i-termin-porodu, [data dostępu:23.12.2022].
  • Anna Partyka, Wartość metod oceny dobrostanu płodu w ciąży po wyznaczonym terminie porodu, Praca na stopień doktora nauk medycznych, Katedra Perinatologii, Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk 2014.
Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!