Znajdź lek

Calpol

Działanie

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około 30-90 min. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 1-2,5 h. Metabolizowany jest głownie w wątrobie, w około 85-95% wydalany jest z moczem w ciągu 24 H, głównie w postaci metabolitów. Mniej niż 4% wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek dochodzi do kumulacji metabolitów paracetamolu.

Wskazania

Gorączka występująca w przebiegu: przeziębienia, grypy, chorób wieku dziecięcego. Ból o małym lub umiarkowanym nasileniu: ból głowy, ból zęba (w tym ból związany z ząbkowaniem), bóle mięśniowe, stawowe i kostne. Bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem G-6-PD oraz u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu. W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie można rozważyć podanie uzupełniających dawek preparatu w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu). Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby; szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Należy przerwać stosowanie leku w momencie wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej lub innych objawów nadwrażliwości, ponieważ bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, takich jak ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy; ponadto ze względu na zawartość maltitolu, leku w dawce 120 mg/5 ml nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją glukozy. Ze względu na zawartość p-hydroksybenzoesanów oraz barwników (żółcieni pomarańczowej lub karmoizyny) lek może powodować reakcje alergiczne. Nie stosować u niemowląt poniżej 2 m.ż.

Ciąża i laktacja

Brak jest wyczerpujących danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania paracetamolu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol podawany matce w zalecanych dawkach przenika przez łożysko już po 30 min. od przyjęcia i jest skutecznie metabolizowany przez płód w drodze wiązania z kwasem siarkowym. Stężenie paracetamolu przenikającego do mleka matki jest niskie. Lek przyjmowany przez matkę w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz, reakcja anafilaktyczna, reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka ze świądem, wysypka, ciężkie reakcje skórne takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Interakcje

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu: z lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy (niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe np. fenobarbital, fenytoina, karmamazepina jak również ryfampicyna), może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu; z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny; z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Picie alkoholu podczas leczenia może prowadzić do niewydolności wątroby spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna) i zwiększać ryzyko krwawienia. Równoczesne podawanie paracetamolu może zwiększać stężenie chloramfenikolu w osoczu krwi. Równoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko działań niepożądanych na nerki. Przedłużające się równoczesne stosowanie paracetamolu i aspiryny lub innych salicylanów może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek (jak nefropatia wywołana długotrwałym zażywaniem leków przeciwbólowych, martwica brodawek nerkowych).

Dawkowanie

Doustnie. Calpol. Niemowlęta w wieku 2-3 mies. w gorączce po szczepieniu, bólu i gorączce innego pochodzenia (dzieci o m.c. powyżej 4 kg i urodzonych po 37 tyg.): 2,5 ml. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie 4-6h. Nie stosować więcej niż 2 dawki w ciągu doby. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 1 dzień należy zweryfikować diagnozę. Dzieci w wieku 3-6 mies.: 2,5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 6-24 mies.: 5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 2-4 lat.: 7,5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 4-6 lat.: 10 ml 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę, odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 4h. Calpol 6 Plus. Dzieci w wieku 6-8 lat: 5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 8-10 lat: 7,5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 10-12 lat: 10 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 12-16 lat: 10-15 ml do 4 razy na dobę. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 10-20 ml do 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę, odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 4h. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy zweryfikować diagnozę. Preparatu nie należy rozcieńczać.

Uwagi

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy).

Pharmindex