Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Cipronex 0,3%

Spis treści

Reklama

Cipronex 0,3% - skład

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Cipronex 0,3% - działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów w postaci preparatu okulistycznego. Działa bakteriobójczo w wyniku hamowania gyrazy DNA. Działa silnie na bakterie Gram-ujemne, m.in. Pseudomonas aeruginosa, działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus spp. i Streptococcus spp.). Wykazano aktywność cyprofloksacyny, zarówno in vitro, jak i w klinicznych przypadkach zakażeń oczu, przeciwko większości szczepów następujących bakterii - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (wraz ze szczepami metycylino-wrażliwymi i metycylino-opornymi), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., inne koagulazo-ujemne Staphylococcus spp. (włącznie z S. haemolyticus i S. hominis), Corynebacterium spp., Streptococcus pneumoniae, Streptococcus - grupa viridans; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella spp. (włącznie z M. catarrhalis). W badaniach in vitro wykazano aktywność cyprofloksacyny przeciwko większości szczepów niżej wymienionych, jednakże kliniczna istotność tych danych w zakażeniach oczu nie jest znana; bezpieczeństwo stosowania i skuteczność cyprofloksacyny w leczeniu owrzodzeń rogówki lub zapalenia spojówek spowodowanych przez te mikroorganizmy nie zostały ustalone (korelacja pomiędzy ogólnoustrojowymi wartościami krytycznymi in vitro a skutecznością oftalmologiczną nie została ustalona): tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Bacillus sp.; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; inne: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes, Clostridium perfringens. Niewrażliwe: pewne szczepy Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia są oporne na cyprofloksacynę, tak jak niektóre bakterie beztlenowe, szczególnie Bacteroides fragilis. Wchłanianie układowe cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do oka jest małe (jest około 450-krotnie mniejsze niż po jednej doustnej dawce 250 mg cyprofloksacyny).

Reklama

Cipronex 0,3% - wskazania

Owrzodzenia rogówki i powierzchniowe zakażenia oka (oczu) oraz jego przydatków spowodowane przez wrażliwe szczepy bakterii tych gatunków, co do których wykazano, że reagują na cyprofloksacynę.

Reklama

Cipronex 0,3% - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Cipronex 0,3% - ostrzeżenia

Długotrwałe stosowanie cyprofloksacyny może prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów; jeśli wystąpi nadkażenie, należy podjąć właściwe leczenie. Podczas stosowania kropli należy uwzględnić ryzyko przenikania leku do jamy nosowo-gardłowej, co może przyczyniać się do wystąpienia i rozprzestrzeniania oporności bakterii. Po ogólnym podaniu chinolonów obserwowanopoważne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji), czasami prowadzące do śmierci; w tym wstrząs anafilaktyczny; niektóre wystąpiły już po pierwszej dawce leku. Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo-naczyniowa, utrata przytomności, mrowienie, obrzęk gardła lub twarzy, duszność, pokrzywka, świąd. Stosowanie leku powinno być przerwane natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Reakcje alergiczne na cyprofloksacynę o ciężkim przebiegu wymagają natychmiastowego leczenia. W klinicznie uzasadnionych przypadkach należy podać tlen oraz zapewnić prawidłową czynność układu oddechowego. W wyniku ogólnoustrojowego leczenia fluorochinolonami, w tym cyprofloksacyną, może wystąpić zapalenie ścięgna i jego przerwanie (dotyczy zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów leczonych kortykosteroidami); stosowanie kropli powinno być przerwane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów zapalenia ścięgna. Unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne podczas leczenia fluorochinolonami; w przypadku wystąpienia fototoksyczności przerwać stosowanie leku. Obecność białego osadu w oku (pozostałość leku), który występuje u pacjentów z owrzodzeniem rogówki leczonych cyprofloksacyną, nie jest przeciwwskazaniem do dalszego stosowania leku i nie ma niekorzystnego wpływu na przebieg procesu zdrowienia. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych udzieci wporównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Ze względu na brak badań, stosowanie leku u noworodków z zapaleniem spojówek wywołanym przez gonokoki lub chlamydie nie jest zalecane. Lek zawiera 0,05 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml roztworu. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w trakcie leczenia zakażeń oka.

Reklama

Cipronex 0,3% - ciąża

Unikać stosowania w ciąży, o ile spodziewana korzyść terapeutyczna nie przewyższa możliwego ryzyka dla płodu (u kobiet otrzymujących układowo fluorochinolony w ciąży nie wykazało zwiększonego ryzyka dla płodu ani żadnych istotnych klinicznie następstw u dzieci w wieku do 1 rż.). Nie wiadomo, czy po podaniu miejscowym do oczu cyprofloksacyna jest wydzielana do mleka kobiecego (przyjmowana doustnie przenika do mleka kobiecego); nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią. Nie prowadzono badań u ludzi oceniających wpływ miejscowo podawanej cyprofloksacyny na płodność. Doustne stosowanie u zwierząt nie wskazuje bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność.

Reklama

Cipronex 0,3% - efekty uboczne

Często: złogi w rogówce, uczucie dyskomfortu w oku, przekrwienie oka, zaburzenia smaku. Niezbyt często: ból głowy, uszkodzenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, nacieki na rogówce, światłowstręt, zmniejszenie ostrości widzenia, obrzęk powiek, niewyraźne widzenie, ból oka, suchość oka, obrzęk oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, strupy na brzegach powiek, łuszczenie się skóry na powiekach, obrzęk spojówek, rumień powiek, nudności. Rzadko: nadwrażliwość, zawroty głowy, objawy toksycznego działania na oko, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, zaburzenia nabłonka rogówki, podwójne widzenie, niedoczulica oka, astenopia, jęczmień, podrażnienie oka, zapalenie oka, ból ucha, zwiększenie ilości wydzieliny z zatok przynosowych, nieżyt nosa, biegunka, ból w podbrzuszu, zapalenie skóry. Częstość nieznana: zaburzenia ścięgien. U pacjentów z owrzodzeniem rogówki, którym często podawano krople do oczu zawierające cyprofloksacynę obserwowano obecność białego osadu w oku (pozostałość leku); osad ustępował natychmiast lub do 13 dni po rozpoczęciu leczenia i nie miał wpływu na proces leczenia. W związku z miejscowym stosowaniem fluorochinolonów bardzo rzadko mogą występować: uogólniona wysypka, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka. U pacjentów otrzymujących układowe leczenie chinolonami zgłaszano: poważne i czasami śmiertelne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji); przypadki przerwania ścięgien, które wymagały rekonstrukcji chirurgicznej lub powodowały długotrwałe unieruchomienie (natomiast nie wykazano związku pomiędzy stosowaniem cyprofloksacyny w postaci kropli do oczu a działaniami niepożądanymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej); umiarkowaną lub ciężką fototoksyczność (fototoksyczne reakcje u pacjentów stosujących cyprofloksacynę są niezbyt częste).

Cipronex 0,3% - interakcje

Biorąc pod uwagę małe stężenia ogólnoustrojowe cyprofloksacyny uzyskiwane po miejscowym podawaniu leku do oczu, wystąpienie interakcji z innymi lekami wydaje się być mało prawdopodobne. Jeżeli stosuje się więcej niż jeden preparat podawany miejscowo do oczu, to pomiędzy podaniem każdego z nich należy zachować co najmniej 5 min przerwy. Maści do oczu powinny być podawane na końcu.

Cipronex 0,3% - dawkowanie

Młodzież, dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku. Owrzodzenia rogówki (lek musi być podawany według opisanego schematu, nawet w nocy): 1. doba - zakraplać 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 15 min przez pierwsze 6 h, następnie 2 krople co 30 min przez pozostałą część doby; 2. doba - zakraplać 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 1 h; od 3. do 14. doby - zakraplać 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 4 h. Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Powierzchowne zakażenia oka i jego przydatków: 1-2 krople do zakażonego oka (oczu) 4 razy na dobę. W przypadku ciężkich zakażeń przez pierwsze 2 doby zakraplać 1-2 krople co 2 h w czasie czuwania. Czas leczenia wynosi zwykle 7-14 dni. Szczególne grupy pacjentów. Dawki dla dzieci >1 rż. są takie same, jak dla dorosłych. Doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem cyprofloksacyny u dzieci w wieku <1 rż., a zwłaszcza u noworodków, jest bardzo ograniczone. Preparat nie był badany u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Sposób podania. Po zakropleniu zalecane jest delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego (może to zmniejszyć systemowe wchłanianie leku i zmniejszyć jego ogólnoustrojowe działania niepożądane). W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków miejscowo do oka, należy zachować przynajmniej 5 min przerwy między podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu. Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza oraz roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani innych powierzchni.

Cipronex 0,3% - uwagi

Lek nie ma wpływu lub ma znikomy wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zastosowaniu kropli wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn musi odczekać, aż powróci ostrość widzenia.


Podobne leki
Chibroxin
Floxal - ulotka, skład, dawkowanie i działanie
Ciloxan
Oftaquix

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!