Cipronex 0,3%

Reklama

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów w postaci preparatu okulistycznego. Działa bakteriobójczo w wyniku hamowania gyrazy DNA. Działa silnie na bakterie Gram-ujemne, m.in. Pseudomonas aeruginosa, działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus spp. i Streptococcus spp.). Wykazano aktywność cyprofloksacyny, zarówno in vitro, jak i w klinicznych przypadkach zakażeń oczu, przeciwko większości szczepów następujących bakterii - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus (wraz ze szczepami metycylino-wrażliwymi i metycylino-opornymi), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., inne koagulazo-ujemne Staphylococcus spp. (włącznie z S. haemolyticus i S. hominis), Corynebacterium spp., Streptococcus pneumoniae, Streptococcus - grupa viridans; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Moraxella spp. (włącznie z M. catarrhalis). W badaniach in vitro wykazano aktywność cyprofloksacyny przeciwko większości szczepów niżej wymienionych, jednakże kliniczna istotność tych danych w zakażeniach oczu nie jest znana; bezpieczeństwo stosowania i skuteczność cyprofloksacyny w leczeniu owrzodzeń rogówki lub zapalenia spojówek spowodowanych przez te mikroorganizmy nie zostały ustalone (korelacja pomiędzy ogólnoustrojowymi wartościami krytycznymi in vitro a skutecznością oftalmologiczną nie została ustalona): tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Bacillus sp.; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; inne: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes, Clostridium perfringens. Niewrażliwe: pewne szczepy Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia są oporne na cyprofloksacynę, tak jak niektóre bakterie beztlenowe, szczególnie Bacteroides fragilis. Wchłanianie układowe cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do oka jest małe (jest około 450-krotnie mniejsze niż po jednej doustnej dawce 250 mg cyprofloksacyny).

Wskazania

Owrzodzenia rogówki oraz powierzchowne zakażenia oka i jego przydatków wywołane przez bakterie wrażliwe na cyprofloksacynę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie cyprofloksacyny może prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów; jeśli wystąpi nadkażenie, należy podjąć właściwe leczenie. Podczas stosowania kropli należy uwzględnić ryzyko przenikania leku do jamy nosowo-gardłowej, co może przyczyniać się do wystąpienia i rozprzestrzeniania oporności bakterii. W wyniku ogólnoustrojowego leczenia fluorochinolonami, w tym cyprofloksacyną, może wystąpić zapalenie ścięgna i jego przerwanie (dotyczy zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów leczonych kortykosteroidami); stosowanie kropli powinno być przerwane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów zapalenia ścięgna. Unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne podczas leczenia fluorochinolonami; w przypadku wystąpienia fototoksyczności przerwać stosowanie leku. Stosowanie leku należy natychmiast przerwać po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Obecność białego osadu w oku (pozostałość leku), który występuje u pacjentów z owrzodzeniem rogówki leczonych cyprofloksacyną, nie jest przeciwwskazaniem do dalszego stosowania leku i nie ma niekorzystnego wpływu na przebieg procesu zdrowienia. Ze względu na brak badań, stosowanie leku u noworodków z zapaleniem spojówek wywołanym przez gonokoki lub chlamydie nie jest zalecane. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu i zmianę zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych; należy unikać kontaktu kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w trakcie leczenia zakażeń oka.

Ciąża i laktacja

Unikać stosowania w ciąży, o ile spodziewana korzyść terapeutyczna nie przewyższa możliwego ryzyka dla płodu (u kobiet otrzymujących układowo fluorochinolony w ciąży nie wykazało zwiększonego ryzyka dla płodu ani żadnych istotnych klinicznie następstw u dzieci w wieku do 1 rż.). Nie wiadomo, czy po podaniu miejscowym do oczu cyprofloksacyna jest wydzielana do mleka kobiecego (przyjmowana doustnie przenika do mleka kobiecego); nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią.

Działania niepożądane

Często: złogi w rogówce, uczucie dyskomfortu w oku, przekrwienie oka, zaburzenia smaku. Niezbyt często: ból głowy, uszkodzenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, nacieki na rogówce, światłowstręt, zmniejszenie ostrości widzenia, obrzęk powiek, niewyraźne widzenie, ból oka, suchość oka, obrzęk oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, strupy na brzegach powiek, łuszczenie się skóry na powiekach, obrzęk spojówek, rumień powiek, nudności. Rzadko: nadwrażliwość, zawroty głowy, objawy toksycznego działania na oko, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, zaburzenia nabłonka rogówki, podwójne widzenie, niedoczulica oka, astenopia, jęczmień, podrażnienie oka, zapalenie oka, ból ucha, zwiększenie ilości wydzieliny z zatok przynosowych, nieżyt nosa, biegunka, ból w podbrzuszu, zapalenie skóry. Częstość nieznana: zaburzenia ścięgien. U pacjentów z owrzodzeniem rogówki, którym często podawano krople do oczu zawierające cyprofloksacynę obserwowano obecność białego osadu w oku (pozostałość leku); osad ustępował natychmiast lub do 13 dni po rozpoczęciu leczenia i nie miał wpływu na proces leczenia. W związku z miejscowym stosowaniem fluorochinolonów bardzo rzadko mogą występować: uogólniona wysypka, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka. U pacjentów otrzymujących układowe leczenie chinolonami zgłaszano: poważne i czasami śmiertelne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji); przypadki przerwania ścięgien, które wymagały rekonstrukcji chirurgicznej lub powodowały długotrwałe unieruchomienie (natomiast nie wykazano związku pomiędzy stosowaniem cyprofloksacyny w postaci kropli do oczu a działaniami niepożądanymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej); umiarkowaną lub ciężką fototoksyczność (fototoksyczne reakcje u pacjentów stosujących cyprofloksacynę są niezbyt częste).

Interakcje

Biorąc pod uwagę małe stężenia ogólnoustrojowe cyprofloksacyny uzyskiwane po miejscowym podawaniu leku do oczu, wystąpienie interakcji z innymi lekami wydaje się być mało prawdopodobne.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku), młodzież i dzieci >1 rż. Owrzodzenia rogówki (lek musi być podawany według opisanego schematu, nawet w nocy): 1. doba - zakraplać 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 15 min przez pierwsze 6 h, następnie 2 krople co 30 min przez pozostałą część doby; 2. doba - zakraplać 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 1 h; od 3. do 14. doby - zakraplać 2 krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 4 h. Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Powierzchowne zakażenia oka i jego przydatków: 1-2 krople do zakażonego oka (oczu) 4 razy na dobę. W przypadku ciężkich zakażeń przez pierwsze 2 doby zakraplać 1-2 krople co 2 h w czasie czuwania. Czas leczenia wynosi zwykle 7-14 dni. Szczególne grupy pacjentów. Doświadczenie związane ze stosowaniem cyprofloksacyny u dzieci w 1 rż., a zwłaszcza noworodków jest bardzo ograniczone. Preparat nie był badany u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Sposób podania. Po zakropleniu zalecane jest delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego (może to zmniejszyć systemowe wchłanianie leku i zmniejszyć jego ogólnoustrojowe działania niepożądane). W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków miejscowo do oka, należy zachować przynajmniej 5 min przerwy między podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Reklama

Uwagi

Po zakropleniu preparatu mogą wystąpić zaburzenia widzenia - przed rozpoczęciem jazdy lub obsługiwania maszyn należy odczekać, aż powróci ostrość widzenia.

Pharmindex