Nowy sklep

już ON-LINE

Etopiryna kontrol

Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu składników. Kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn oraz hamuje agregację płytek krwi. Wchłania się z przewodu pokarmowego w 80-100%, osiągając maksymalne stężenie po 1-3 h. Szybko i w znacznym stopniu przenika do tkanek i płynów ustrojowych. Stopień wiązania z białkami zależy od stężenia albumin we krwi. T0,5 wynosi 15-20 min. Kwas acetylosalicylowy nie kumuluje się w surowicy po wielokrotnym podaniu. Tylko 1% dawki doustnej jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej, pozostała część jest wydalana przez nerki w postaci salicylanów i ich metabolitów. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek 80-100% pojedynczej dawki wydala się w ciągu 24-72 h. Kofeina jest analeptykiem, pobudza ośrodek oddechowy i naczynioruchowy oraz nasila działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie po 1-2 h. Łatwo przenika do wszystkich tkanek, w tym mleka kobiecego i płynu mózgowo-rdzeniowego oraz przekracza granicę łożyska. Stopień wiązania z białkami surowicy wynosi 17%. Metabolizm kofeiny zachodzi w wątrobie, wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 3 h.

Wskazania

Ból o słabym lub średnim nasileniu, np.: ból głowy, mięśni, stawów i inne. Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na inne NLPZ, przebiegająca ze skurczem oskrzeli, katarem siennym, wstrząsem. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Przyjmowanie metotreksatu w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych (ze względu na mielotoksyczność). Wiek poniżej 12 rż., zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a). Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika. Stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki przeciw dnie, z zaburzeniami czynności nerek, hipoprotrombinemią w wywiadzie, niedoborem witaminy K, trombocytopenią, skazą moczanową, nadciśnieniem, niewydolnością serca oraz w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego i stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej. Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego należy okresowo kontrolować czynność nerek i hematokryt ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek i niedokrwistości z niedoboru żelaza. U pacjentów ze współistniejącym uszkodzeniem wątroby, młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i układowym toczniem rumieniowatym należy wykonywać próby czynnościowe wątroby. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z metotreksatem w dawkach < 15mg/tydzień ze względu na nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny. Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu z powodu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Ze względu na zmienioną farmakokinetykę oraz częstsze występowanie podrażnienia błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego, u pacjentów w podeszłym wieku należy należy zwiększyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. U kobiet może wystąpić przemijające zaburzenie płodności, ustępujące po zakończeniu terapii.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Występują: nadciśnienie i niewydolność serca; małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego; zaburzenia widzenia; szumy uszne, odwracalna utrata słuchu; niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, w przypadku przedawkowania: znaczne obniżenie klirensu kreatyniny lub ostra martwica kanalików nerkowych z zaburzeniami czynności nerek; wykwity skórne, rzadko pęcherze lub plamica; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej w surowicy oraz stężenia bilirubiny; obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego (głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu); gorączka; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs. Działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez kofeinę mogą być: ból głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drżenie rąk, zaburzenia ze strony układu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty). Kofeina może spowodować uzależnienie. Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Interakcje

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie heparyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza), doustnych leków przeciwcukrzycowych (nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika), analeptyków i ergotaminy, digoksyny, acetazolamidu. Lek może zmniejszać działanie inhibitorów konwertazy angiotensynowej (ICE), leków moczopędnych, leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego np.: probenecydu, sulfinpirazonu (preparatu nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie). Lek zwiększa toksyczność acetazolamidu, metotreksatu na szpik kostny i ototoksyczność furosemidu. Kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, zaś kwas walproinowy nasila antyagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego. Nie zalecane jest jednoczesnego stosowanie innych NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Glikokortykosteroidy (z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona) podawane jednocześnie z salicylanami zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie terapii, a po jej zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy - w trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Doustne leki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniają metabolizm kofeiny, zaś barbiturany przyspieszają go.

Dawkowanie

Doustnie podczas posiłku popijając wodą. Dorośli i dzieci > 12 lat w bólach i gorączce: 1-2 tabl. 3 razy/dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Nie należy przyjmowąć więcej niż 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę.

Uwagi

Preparat należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym z uwagi na zwiększone ryzyko krwawienia.

Pharmindex