Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Latanoprost STADA

Spis treści

Reklama

Latanoprost STADA - skład

1 ml roztworu zawiera 50 µg latanoprostu. Preparat zawiera chlorek banzalkoniowy i fosforany.

Reklama

Latanoprost STADA - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania leku, maksymalne działanie występuje po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Latanoprost jest nieczynnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę i cała substancja czynna, która dostaje się do cieczy wodnistej hydrolizowana jest podczas przejścia przez rogówkę do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Lek praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min. Nieczynne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Reklama

Latanoprost STADA - wskazania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym. Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i z jaskrą wieku dziecięcego.

Reklama

Latanoprost STADA - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Latanoprost STADA - ostrzeżenia

W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; w przypadku wystąpienia tego objawu leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą z zamkniętym kątem, jaskrą z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, w stanach zapalnych oka oraz z jaskrą wrodzoną - ograniczone doświadczenie kliniczne. Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku w ostrym ataku jaskry zamkniętego kąta - należy zachować ostrożność. Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy (ograniczone dane). Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania latanoprostu u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku nawracającego zapalenia opryszczkowego związanego ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Ze względu na ryzyko wystąpienia obrzęku plamki preparat stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z afakią, u pacjentów z pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, lub też u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki (np. pacjenci z retinopatią cukrzycową lub z zamknięciem żyły siatkówki). Latanoprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka. Doświadczenie w zakresie stosowania leku u pacjentów z astmą jest ograniczone, jednakże na podstawie doświadczeń po wprowadzeniu do sprzedaży, stwierdzono w niektórych przypadkach nasilenie astmy i (lub) duszność - należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z astmą do czasu uzyskania wystarczających danych. Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii (zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Chlorek benzalkoniowy powoduje punktową keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię i może powodować podrażnienie oka. Zaleca się ścisłą obserwację podczas częstego lub długotrwałego stosowania latanoprostu u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36 tyg. ciąży). U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania preparatu u dzieci.

Reklama

Latanoprost STADA - ciąża

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. W badaniu na zwierzętach nie stwierdzono żadnego wpływu na płodność samców i samic.

Reklama

Latanoprost STADA - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (głównie u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych); łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (pieczenie, świąd, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku); zmiany w wyglądzie rzęs i włosów mieszkowych na powiece (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości). Często: przemijające punktowe ubytki nabłonka, w większości nie dające objawów, zapalenie brzegów powiek, ból oka, światłowstręt, zapalenie spojówek. Niezbyt często: ból i zawroty głowy, obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, obrzęk plamki żółtej (w tym torbielowaty obrzęk plamki żółtej), zapalenie błony naczyniowej oka, dławica piersiowa, kołatanie serca, astma, duszność, wysypka skórna, ból mięśni, ból stawów, ból w klatce piersiowej. Rzadko: opryszczkowe zapalenie rogówki, zapalenie tęczówki, obrzęk rogówki, erozja rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka, pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis), torbiel tęczówki, miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek, pseudopemfigoid spojówki oka, zaostrzenie astmy, świąd. Bardzo rzadko: zmiany okołooczodołowe i w powiece powodujące pogłębienie bruzdy powiekowej, niestabilna dławica piersiowa. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia zwapnienia rogówki w powiązaniu ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany u niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki. U dzieci i młodzieży leczonych latanoprostem, profil bezpieczeństwa był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych. Nie zaobserwowano nowych działań niepożądanych. Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży w porównaniu z populacją osób dorosłych to: zapalenie nosogardzieli oraz gorączka.

Latanoprost STADA - interakcje

Brak jednoznacznych danych na temat interakcji z innymi lekami. Zgłaszano występowanie paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn.

Latanoprost STADA - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do oka lub oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Optymalny efekt uzyskuje się, jeśli preparat podawany jest wieczorem. Nie podawać częściej niż raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. W celu ograniczenia ewentualnego wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli. Jeśli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-min przerwie. Preparat może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania co u dorosłych.

Latanoprost STADA - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijające zamazane widzenie. Do czasu ustąpienia tego objawu pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!