Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Miconal

Spis treści

Reklama

Miconal - skład

1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu. Preparat zawiera dimetylosulfotlenek, glikol propylenowy, alkohol benzylowy, alkohol etylowy.

Reklama

Miconal - działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę, pochodna imidazolu. Działanie przeciwgrzybicze mikonazolu polega na zahamowaniu syntezy steroli błony komórkowej komórek grzybów, w wyniku zahamowania przemiany lanosterolu do ergosterolu. Ponieważ ergosterol jest integralną częścią błony komórkowej grzybów, jego brak oraz gromadzące się w komórce substancje toksyczne powodują zaburzenia przepuszczalności błony komórkowej, aktywności enzymów związanych z błoną komórkową i syntezy chityny, co w konsekwencji prowadzi do obumierania komórek grzybów. W badaniach in vitro mikonazol charakteryzował się szerokim zakresem działania przeciwgrzybiczego, między innymi działał na dermatofity (Trichophyton mantagrophytes, Epidermophyton floccosum), drożdżaki (Candida albicans, Pityrosporum orbiculare i pachydermatis, Cryptococcus neoformans) oraz promieniowce (Streptomyces madurae, Nocardia asteroides). Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. Po podaniu miejscowym mikonazol przenika do krwi w niewielkich ilościach.

Reklama

Miconal - wskazania

Grzybicze zakażenia skóry i paznokci. Grzybice wtórnie zakażone przez bakterie.

Reklama

Miconal - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mikonazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Miconal - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości miejscowego podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku. Nie stosować do oczu, chronić oczy przed kontaktem z żelem. Nie stosować na błony śluzowe i zranioną skórę. Lek zawiera 200 mg glikolu propylenowego w 1 gramie żelu i może powodować podrażnienie skóry. Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np. oparzonej) bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Preparat zawiera 100 mg alkoholu benzylowego w 1 gramie żelu i może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie. Lek zawiera 410 mg alkoholu (etanolu) w 1 gramie żelu - może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. U noworodków (wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie) duże stężenie etanolu może powodować ciężkie reakcje miejscowe i ogólnoustrojową toksyczność ze względu na znaczne wchłanianie przez niedojrzałą skórę (szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym). Ponadto lek zawiera 50 mg dimetylosulfotlenku w 1 gramie żelu - może powodować podrażnienie skóry.

Reklama

Miconal - ciąża

W przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność. Minimalne ilości mikonazolu wchłaniają się po miejscowym stosowaniu - u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność. Mikonazol podawany zwierzętom doustnie nie wykazywał działania teratogennego. Toksyczne działanie na płód obserwowano jedynie po doustnym podaniu zwierzętom bardzo dużych dawek mikonazolu.

Reklama

Miconal - efekty uboczne

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, reakcje w miejscu podania (w tym podrażnienie).

Miconal - interakcje

Mikonazol stosowany ogólnoustrojowo hamuje cytochrom CYP3A4/2C9. Po miejscowym stosowaniu interakcje z innymi lekami występują bardzo rzadko. Podczas stosowania u pacjentów przyjmujących doustnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) należy zachować ostrożność i kontrolować czas protrombinowy. Działanie i objawy niepożądane niektórych innych leków (np. doustnych leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z preparatem mogą się nasilić.

Miconal - dawkowanie

Miejscowo, na skórę: cienką (ok. 1 mm) warstwę żelu nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 razy na dobę. Na chorobowo zmienioną powierzchnię paznokci nakładać żel 1 lub 2 razy na dobę. Po każdym nałożeniu preparatu, należy umyć ręce mydłem i wodą. Czas leczenia wynosi zwykle 2-6 tyg., w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych. Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie należy jeszcze kontynuować przez co najmniej 1 tydz.

Miconal - uwagi

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Clotrimazolum GSK
Clotrimazolum Medana
Daktarin
Mikonazol VP

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!