Miconal

Spis treści

Miconal - skład

1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu. Preparat zawiera dimetylosulfotlenek i glikol propylenowy.

Miconal - Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę, pochodna imidazolu. Działanie przeciwgrzybicze mikonazolu polega na zahamowaniu syntezy steroli błony komórkowej komórek grzybów, w wyniku zahamowania przemiany lanosterolu do ergosterolu. Ponieważ ergosterol jest integralną częścią błony komórkowej grzybów, jego brak oraz gromadzące się w komórce substancje toksyczne powodują zaburzenia przepuszczalności błony komórkowej, aktywności enzymów związanych z błoną komórkową i syntezy chityny, co w konsekwencji prowadzi do obumierania komórek grzybów. W badaniach in vitro mikonazol charakteryzował się szerokim zakresem działania przeciwgrzybiczego, między innymi działał na dermatofity (Trichophyton mantagrophytes, Epidermophyton floccosum), drożdżaki (Candida albicans, Pityrosporum orbiculare i pachydermatis, Cryptococcus neoformans) oraz promieniowce (Streptomyces madurae, Nocardia asteroides). Wykazuje również działanie przeciwbakteryjnie na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. Po podaniu miejscowym mikonazol przenika do krwi w niewielkich ilościach.

Reklama

Miconal - wskazania

Grzybicze zakażenia skóry i paznokci. Grzybice wtórnie zakażone przez bakterie.

Miconal - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mikonazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Miconal - ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości miejscowego podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku. Nie stosować do oczu, chronić oczy przed kontaktem z żelem. Nie stosować na błony śluzowe i zranioną skórę. Preparat może powodować podrażnienie skóry ze względu na zawartość glikolu propylenowego i dimetylosulfotlenku.

Miconal - ciąża

W przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność. Minimalne ilości mikonazolu wchłaniają się po miejscowym stosowaniu - u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.

Miconal - efekty uboczne

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, reakcje w miejscu podania, w tym podrażnienie.

Miconal - interakcje

Mikonazol stosowany ogólnoustrojowo hamuje cytochrom CYP3A4/2C9. Po miejscowym stosowaniu interakcje z innymi lekami występują bardzo rzadko. Podczas stosowania u pacjentów przyjmujących doustnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) należy zachować ostrożność i kontrolować czas protrombinowy. Działanie i objawy niepożądane niektórych innych leków (np. doustnych leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z preparatem mogą się nasilić.

Miconal - dawkowanie

Miejscowo na skórę: cienką (ok. 1 mm) warstwę żelu nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 razy na dobę. Na chorobowo zmienioną powierzchnię paznokci nakładać żel raz lub 2 razy na dobę. Czas leczenia wynosi zwykle 2-6 tyg., w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych. Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie należy jeszcze kontynuować przez co najmniej 1 tydz. Po każdym nałożeniu preparatu, należy umyć ręce mydłem i wodą.

Miconal - uwagi

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->