Starazolin RED

Spis treści

Starazolin RED - Skład

1 ml roztworu zawiera 5 mg siarczanu antazoliny i 0,25 mg azotanu nafazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Starazolin RED - Działanie

Lek złożony zawierający substancję przeciwhistaminową - antazolinę i α-adrenomimetyk - nafazolinę. Antazolina jest antagonistą receptora H<sub>1</sub> I generacji. Hamuje objawy alergiczne, zwłaszcza związane z uwalnianiem histaminy, takie jak rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. Nafazolina zastosowana miejscowo obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne spojówki i likwiduje objawy związane ze stanem zapalnym. Skojarzenie dwóch substancji o różnych mechanizmach działania prowadzi do usuwania miejscowych objawów zapalnych spojówek, takich jak świąd, ból, pieczenie, łzawienie itp., zwłaszcza jeśli mają podłoże alergiczne. Pełne miejscowe działanie nafazoliny ujawnia się już w 5. min. po zastosowaniu miejscowym. Działanie utrzymuje się do 6-8 h. Nafazolina może być wchłaniana z błon śluzowych, powodując objawy ogólne, chociaż działanie takie u dorosłych po podaniu do worka spojówkowego jest mało prawdopodobne. Reakcje ogólne pojawiają się głównie u pacjentów w podeszłym wieku i u małych dzieci. Wystąpienie ogólnych działań antazoliny jest bardzo mało prawdopodobne.

Reklama

Starazolin RED - Wskazania

Ostre stany zapalne spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu. Podrażnienia spojówek spowodowane stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni, itp.

Starazolin RED - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem. Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.

Starazolin RED - Ostrzeżenia

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem spojówek, lek należy stosować krótkotrwale i tylko w przypadku zaostrzenia objawów. Należy zachować ostrożność i nie przekraczać zaleconego dawkowania w przypadku współistniejących chorób układu krążenia, nadczynności tarczycy, cukrzycy, w przeroście gruczołu krokowego oraz u osób w podeszłym wieku. Stosowanie leku powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 h jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia”, prowadzącego wtórnie do nasilenia przekrwienia. Kontynuowanie stosowania preparatu zwiększa ryzyko wystąpienia zaczerwienienia oczu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku, należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym ich założeniem. Chlorek benzalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Starazolin RED - Ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. Nie ma danych dotyczących przenikania czynnych składników preparatu do mleka matki. Preparat należy stosować ostrożnie w okresie karmienia piersią.

Starazolin RED - Efekty uboczne

Częstość nieznana: senność, ospałość, bóle i zawroty głowy; zwiększenie ciśnienia tętniczego; nudności; przemijające objawy dotyczące spojówki: pieczenie, świąd, zaburzenia widzenia oraz przekrwienie spojówki; ból oka. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego przekrwienia (efekt „z odbicia”). Brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian są wskazaniem do odstawienia leku.

Starazolin RED - Interakcje

Nafazolina może wchodzić w interakcje z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), dlatego pacjenci nie powinni stosować leku, zarówno podczas leczenia, jak i przez 14 dni po zakończeniu terapii MAO. Nafazolina może odwracać działanie przeciwnadciśnieniowe leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia. Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia arytmii u pacjentów stosujących glikozydy nasercowe, chinidynę lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Preparat może oddziaływać z innymi lekami podawanymi miejscowo, stosowanymi w leczeniu jaskry. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, należy zachować 5-min odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maści do oczu powinny być zawsze zastosowane jako ostatnie.

Starazolin RED - Dawkowanie

Miejscowo. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 1-2 krople do worka spojówkowego, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 h. Stosować do 3-4 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni. Po zakropleniu leku należy delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez ok. 2 min, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu należy delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1-2 min kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Starazolin RED - Uwagi

Preparat może przemijająco upośledzać zdolność widzenia i dlatego powinien być stosowany ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Pharmindex