Nowy sklep

już ON-LINE

Tropicamidum WZF

Działanie

Preparat o działaniu parasympatykolitycznym do stosowania miejscowego. Mechanizm działania tropikamidu polega na konkurencyjnym antagonizmie do acetylocholiny. Tropikamid powoduje porażenie mięśnia zwieracza źrenicy i mięśnia rzęskowego, czego rezultatem jest rozszerzenie źrenicy. W stężeniu 1% powoduje również porażenie akomodacji oka. Preparat działa szybciej od atropiny i na krótko rozszerza źrenicę. Rozszerzenie źrenicy pojawia się po 5 min od podania preparatu do worka spojówkowego, maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po 15-20 min i utrzymuje się przez 1 h (roztwór 0,5%) lub 2 h (roztwór 1%). Całkowite ustąpienie działania występuje po 3-5 h. Maksymalne porażenie akomodacji po 2-krotnym podaniu roztworu 1% uzyskuje się po 25 min od podania preparatu do worka spojówkowego i trwa ok. 30 min. Całkowite ustąpienie porażenia występuje po ok. 3 h. Tropikamid w niewielkim stopniu może przeniknąć do krążenia ogólnego, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Wskazania

Roztwór 0,5%: w diagnostyce okulistycznej - do wziernikowania dna oka; w stanach przedoperacyjnych wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę. Roztwór 1%: w diagnostyce okulistycznej - do porażenia akomodacji; w stanach przedoperacyjnych i pooperacyjnych, wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra pierwotna z tendencją do zamykania kąta. Jaskra z wąskim kątem. Nie stosować preparatu w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem tropikamidu do rozszerzenia źrenicy w celu zbadania dna oka, należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku jaskry wąskiego kąta (wywiad, ocena głębokości komory przedniej, gonioskopia). Szczególnie dotyczy to osób starszych i pacjentów, u których występuje skłonność do podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, gdyż zdarzają się przypadki ostrego ataku jaskry po jednorazowym podaniu leku. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci i osób wrażliwych na alkaloidy belladonny, ponieważ u tych pacjentów wzrasta ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowego działania toksycznego po zastosowaniu tropikamidu. Należy ostrzec rodziców o potencjalnym działaniu toksycznym tego produktu, jeżeli zostanie spożyty przez dzieci oraz zalecić mycie rąk po każdorazowym jego zakropleniu. Lek stosować ostrożnie u pacjentów ze stanami zapalnymi oczu, ponieważ w takich przypadkach zwiększa się ilość wchłoniętego leku do krążenia ogólnego. U pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki przeciwcholinergiczne w wyniku zakroplenia tropikamidu mogą wystąpić reakcje psychotyczne i zaburzenia zachowania. Tropikamid może powodować zaburzenia OUN, które mogą być niebezpieczne dla niemowląt i dzieci. Preparat zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest konieczne. Decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu karmienia piersią albo o kontynuowaniu lub zaprzestaniu stosowania tropikamidu należy podjąć po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz z zastosowania tropikamidu u matki.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: reakcje psychotyczne, zaburzenia zachowania (u dzieci),  zawroty głowy, przemijające kłucie w oku, światłowstręt będący wynikiem rozszerzenia źrenicy, podrażnienie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, wzdęcie brzucha u niemowląt, spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego prowadzące do zaparć, bradykardia poprzedzona tachykardią z kołataniem serca i arytmiami, niewydolność oddechowa i krążeniowa (dzieci), wysypka (u dzieci), potrzeba nagłego oddawania moczu, suchość skóry, zaczerwienienie, chwiejny chód, podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Tropikamid może powodować zaburzenia OUN, które mogą być niebezpieczne u niemowląt i dzieci.

Interakcje

Działanie leków przeciwcholinergicznych nasilają: amantadyna, niektóre leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny i butyrofenonu oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Dawkowanie

Roztwór 0,5%Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci. Wziernikowanie dna oka: 1-2 krople do worka spojówkowego 15-20 min przed badaniem. W celu rozszerzenia źrenicy: 2 krople do worka spojówkowego w odstępie 5 min. Jeżeli niemożliwe było badanie pacjenta w ciągu 15-30 min od podania można zakroplić ponownie 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po ok. 15 min od podania leku. Działanie preparatu utrzymuje się do 3 h. Roztwór 1%Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku. Porażenie akomodacji: 1 kroplę zakroplić 2 razy w odstępie 5 min. Badanie należy przeprowadzić w czasie 25 do 50 min od ostatniego zakroplenia preparatu. U dzieci w celu wywołania porażenia akomodacji należy stosować atropinę. Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci. W celu rozszerzenia źrenicy: 1 kropla do worka spojówkowego. Jeżeli niemożliwe było badanie pacjenta w ciągu 15-30 min od podania można zakroplić ponownie 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po ok. 15 min od podania leku. Działanie leku utrzymuje się do 3 h. U niemowląt i małych dzieci należy stosować tropikamid tylko w stężeniu 0,5%. Po zakropleniu leku należy co najmniej przez minutę uciskać kanaliki łzowe w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania tropikamidu. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, należy zachować 15-min odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maści do oczu powinny być zawsze zastosowane jako ostatnie.

Uwagi

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić zaburzenia widzenia oraz światłowstręt. Należy poinformować pacjenta, aby nie prowadził pojazdów oraz nie obsługiwał maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia, które następuje po ok. 6 h od zastosowania.

Pharmindex